Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De goede resultaten van Bijbels onderricht

De goede resultaten van Bijbels onderricht

De goede resultaten van Bijbels onderricht

Ouders die hun kinderen al vroeg onderwijzen, plukken vaak de goede vruchten van hun inspanningen. Dorian, een jongen in Peru, hield al op vierjarige leeftijd zijn eerste oefenlezing op de theocratische bedieningsschool in de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen. Toen hij naar de basisschool ging, kon hij aan de hand van de Bijbel aan zijn onderwijzeres en klasgenootjes uitleggen waarom hij geen kerst vierde.

Toen Dorian vijf was, werd hem gevraagd om zijn hele school, die zo’n vijfhonderd leerlingen heeft, toe te spreken over zijn mening over Vaderdag. Hij bereidde een presentatie van tien minuten voor over het onderwerp „De verantwoordelijkheden van een vader”, gebaseerd op de Bijbeltekst in Efeziërs 6:4. Aan het eind van zijn presentatie zei hij: „In plaats van één keer per jaar Vaderdag te vieren, moeten kinderen hun ouders elke dag respecteren en gehoorzamen.”

In 1943 ging de theocratische bedieningsschool, die bedoeld is om jong en oud bekwamer te maken in het spreken in het openbaar, deel uitmaken van de wekelijkse bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen. Sindsdien heeft de school op de Bijbel gebaseerde training gegeven die een aanvulling vormt op het onderwijs dat ouders aan hun kinderen geven, iets waartoe ze door de Bijbel aangespoord worden. — Spreuken 22:6.

In november 2005 had Simon van zes, die in Zwitserland woont, zijn eerste Bijbelleestoewijzing op de theocratische bedieningsschool. Ongeveer een jaar later werd hij geïnterviewd in het programma van een grote vergadering van Jehovah’s Getuigen. Welke instelling heeft hij ontwikkeld ten aanzien van geestelijke zaken?

Simon vindt het fijn om naar christelijke vergaderingen te gaan, wat blijkt uit de moeite die hij doet om altijd aanwezig te zijn, zelfs als hij moe is. Bovendien gaat hij met andere gezinsleden mee in de bediening. Elke maand verspreidt hij dertig tot vijftig exemplaren van De Wachttoren en Ontwaakt! bij mensen van alle leeftijden. Ook praat hij vaak met zijn vader over de Bijbel en spoort hij hem aan om met de rest van het gezin mee te gaan naar de vergaderingen.

Ouders die hun kinderen „in het strenge onderricht en de ernstige vermaning van Jehovah grootbrengen” ondervinden ongetwijfeld veel vreugde wanneer hun kinderen hier gunstig op reageren en „de vrucht der rechtvaardigheid” voortbrengen. — Efeziërs 6:4; Jakobus 3:17, 18.

[Illustratie op blz. 28]

Dorian op school

[Illustratie op blz. 28]

Simon in de Koninkrijkszaal