Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Creëer een liefdevolle sfeer

Creëer een liefdevolle sfeer

Stap 2

Creëer een liefdevolle sfeer

Waarom? Kinderen hebben liefde nodig, anders kwijnen ze weg. In de jaren vijftig schreef de antropoloog M.F. Ashley Montagu: „Wat een mens het meest nodig heeft om zich te ontwikkelen, is gekoesterd te worden met liefde; het ervaren van liefde is in feite de bron van alle gezondheid, vooral gedurende de eerste zes levensjaren.” Onderzoekers van nu beamen Montagu’s conclusie dat „kinderen ernstige schade oplopen als ze niet voldoende liefde ontvangen”.

De uitdaging: Het leven in deze liefdeloze, egoïstische wereld zet gezinnen sterk onder druk (2 Timotheüs 3:1-5). Echtparen merken misschien dat de financiële en emotionele druk van het grootbrengen van kinderen ertoe leidt dat bestaande huwelijksproblemen escaleren. Zo kunnen meningsverschillen over het straffen en belonen van kinderen leiden tot extra spanningen tussen twee mensen die toch al moeite hebben om met elkaar te communiceren.

De oplossing: Plan geregeld tijd in om als gezin samen te zijn. Echtparen moeten ook tijd inplannen om met z’n tweeën door te brengen (Amos 3:3). Maak een verstandig gebruik van de tijd dat de kinderen al in bed liggen. Laat niet toe dat de tv u deze kostbare momenten afneemt. Houd de romantiek in uw huwelijk levend door geregeld tegen elkaar te zeggen dat u van elkaar houdt (Spreuken 25:11; Hooglied 4:7-10). Vit niet op elkaar, maar zoek elke dag naar manieren om uw partner complimenten te geven. — Psalm 103:9, 10; Spreuken 31:28.

Vertel uw kinderen dat u van hen houdt. Jehovah God gaf ouders het voorbeeld door openlijk zijn liefde voor zijn Zoon, Jezus, te uiten (Mattheüs 3:17; 17:5). Fleck, een vader die in Oostenrijk woont, zegt: „Ik heb gemerkt dat kinderen een beetje op bepaalde bloemen lijken. Net zoals die bloemen zich naar de zon keren voor licht en warmte, zien kinderen op naar hun ouders voor liefde en de verzekering dat ze echt bij het gezin horen.”

Of u nu getrouwd bent of een alleenstaande ouder bent, als u uw gezin helpt liefde voor elkaar en voor God te ontwikkelen, zult u een beter gezinsleven hebben.

Maar wat zegt Gods Woord over ouderlijk gezag?

[Inzet op blz. 4]

„Liefde . . . is een volmaakte band van eenheid.” — Kolossenzen 3:14