Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Omgaan met stress in het verkeer

Omgaan met stress in het verkeer

 Omgaan met stress in het verkeer

DOOR EEN ONTWAAKT!-MEDEWERKER IN SPANJE

U HEBT een afspraak bij de dokter, dus u gaat naar uw idee ruimschoots van tevoren de deur uit. Maar u hebt er geen rekening mee gehouden dat u in de file terecht zou komen. Terwijl de minuten wegtikken en uw auto slechts stapvoets rijdt, wordt u alsmaar onrustiger. Ten slotte arriveert u een half uur te laat in de spreekkamer van de dokter.

Een van de grootste frustraties van het stadsleven is het verkeer, en dan vooral het bumper-aan-bumperverkeer dat de straten verstopt en de lucht vervuilt. Helaas ziet het er niet naar uit dat deze dagelijkse kwelling van miljoenen stedelingen zal afnemen.

Het Texaanse Instituut voor Transport berichtte over de Verenigde Staten: „In alle wijken, ongeacht hun omvang, zijn de verkeersopstoppingen toegenomen.” Het rapport voegde eraan toe dat de autoriteiten gewoon niet in staat zijn adequate oplossingen te bedenken om aan de groeiende behoeften van reizigers in de steden te voldoen. De situatie is over de hele wereld hetzelfde. Duizenden automobilisten in China stonden onlangs vast in een file van honderd kilometer, en het kostte de politie enkele dagen om die op te lossen. In Mexico-Stad kan het ruim vier uur kosten om de bijna twintig kilometer lange weg door het centrum van de stad af te leggen — langer dan de gemiddelde voetganger erover zou doen.

Het is niet zo moeilijk te verklaren waarom wegen in en rond de stad verstopt zijn. Steden blijven gestaag groeien, en momenteel woont ongeveer de helft van de wereldbevolking in stadsgebieden. Met de groei van de steden neemt ook het aantal auto’s toe. Eén schrijver zei het zo: „Te veel mensen hebben te veel auto’s waarmee ze allemaal in hetzelfde krappe gebied willen rondrijden.”

Waarom verkeersproblemen zo moeilijk zijn op te lossen

Omdat mensen zo afhankelijk zijn van de auto moeten steden berekend zijn op steeds meer voertuigen. De stad Los Angeles heeft met vier miljoen inwoners nu meer auto’s dan mensen! Met andere steden is het dan misschien nog niet zover, maar er zijn slechts weinig steden die het groeiende aantal auto’s aankunnen. „Steden zijn niet ontworpen voor de auto”, zegt Carlos Guzmán, voorzitter van de stedelijke commissie van Madrid. Oude steden met nauwe straatjes hebben het meeste te lijden, maar zelfs in moderne metropolen loopt het verkeer in brede straten snel vast, vooral in de ochtend- en avondspits. „Grote steden worden nu het grootste deel van de dag door verkeersopstoppingen geplaagd en dit wordt steeds erger”, merkt dr. Jean-Paul Rodrigue op in zijn rapport over stedelijke vervoersproblemen.

Omdat de verkoop van auto’s sneller gaat dan dat regeringen snelwegen kunnen bouwen, kan een sterke groei van het aantal auto’s zelfs voor het beste wegennet te veel worden. „Op de lange duur”, legt het boek Stuck in Traffic — Coping With Peak-Hour Traffic Congestion uit, „wordt de hevigheid van verkeersopstoppingen tijdens spitsuren op geen enkele manier verminderd door de aanleg van nieuwe of de uitbreiding van bestaande wegen.”

 Het gebrek aan voldoende parkeergelegenheid leidt ook tot verkeersopstoppingen. De hele dag rijdt een aanzienlijk aantal auto’s misschien alleen maar rond omdat de bestuurders ervan een plek zoeken om te parkeren. Luchtvervuiling die door verkeer — voornamelijk in de stad — wordt veroorzaakt, heeft jaarlijks de dood van naar schatting 400.000 mensen tot gevolg. Volgens een rapport is de luchtverontreiniging in Milaan zo ernstig dat het gedurende één dag inademen van de lucht in de straten gelijkstaat met het roken van vijftien sigaretten.

De kosten van verkeersopstoppingen moeten ook worden afgemeten naar het aantal uren dat wordt verspild en naar de stress die automobilisten erdoor ondervinden. De emotionele tol is moeilijk in getallen uit te drukken, maar bij een onderzoek in de VS is berekend dat de economische kosten van verkeersopstoppingen in 75 van de grootste steden in dat land neerkwamen op 70 miljard dollar per jaar. Kan er iets worden gedaan om de situatie te verbeteren?

Enkele oplossingen die de last verlichten

Verscheidene steden hebben al drastische maatregelen genomen. Singapore, een stad met een van de grootste concentraties voertuigen ter wereld, houdt toezicht op het aantal auto’s dat consumenten mogen aanschaffen. In historische steden, waaronder enkele steden in Italië, is het stadscentrum het grootste deel van de dag autovrij.

Een oplossing die andere steden hebben aangedragen, is de zogenoemde congestieheffing, een tol die automobilisten moeten betalen om het centrum van de stad in te mogen. In Londen is het aantal files daardoor met 30 procent gedaald, en in andere steden lijkt men dit voorbeeld te willen overnemen. In Mexico-Stad mogen auto’s alleen op bepaalde dagen het centrum in, gebonden aan het kenteken van de auto.

Stadsbesturen hebben ook enorme bedragen geïnvesteerd in het moderniseren van het openbaar vervoer, het verbeteren van snelwegen en de aanleg van rondwegen. Ze gebruiken geautomatiseerde systemen om verkeerslichten te bedienen en de politie te informeren zodat een opstopping na een verkeersongeval snel kan worden opgevangen. Rijstroken die al naargelang de behoeften van richting veranderen en speciale busbanen kunnen ook bijdragen aan de doorstroming van het verkeer. Maar succes is grotendeels afhankelijk van de medewerking van de inwoners van een stad.

Wat kunt u doen?

Jezus Christus zei: „Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen voor u doen, moet ook gij insgelijks voor hen doen” (Mattheüs 7:12). Die wijze raad zou kunnen helpen om enkele van de ernstigste verkeersproblemen te verminderen. Als iedereen daarentegen alleen maar aan zijn eigen gemak denkt, kunnen zelfs de beste plannen falen. Hier zijn een paar suggesties om u te helpen beter om te gaan met de files in uw stad.

Voor korte afstanden is lopen of fietsen misschien de beste oplossing. In veel gevallen zal een van deze twee opties sneller, makkelijker en gezonder zijn. Voor langere afstanden is het openbaar vervoer misschien de ideale oplossing. Veel steden doen moeite om de diensten van bus, metro en trein te verbeteren en mensen er zo toe over te halen hun auto te laten staan. Het gebruik van deze diensten kan ook geld besparen. Zelfs als u een deel van uw reis per auto moet afleggen, zou u het openbaar vervoer kunnen gebruiken om in het centrum van de stad te komen.

Als u per se met de auto moet gaan, denk dan eens aan de mogelijkheid van carpoolen. Dat is een van de doeltreffendste manieren om het fileverkeer te beperken. In de VS reist 88 procent van alle forensen per auto en ongeveer twee derde  van hen reist alleen. Als een aanzienlijk percentage mensen kon worden overgehaald om samen naar het werk te reizen „zou dat een spectaculaire uitwerking kunnen hebben op de vertragingen en files in de spits”, zegt Stuck in Traffic. Verder zijn er op veel plaatsen snelle rijstroken gereserveerd voor auto’s met twee of meer inzittenden. Auto’s met slechts één inzittende mogen geen gebruik maken van deze rijstroken.

Als u enigszins zelf kunt bepalen wanneer u reist, probeer dan het verkeer in de spitsuren te mijden. Dat zal het voor u en andere automobilisten makkelijker maken. En als u uw auto netjes parkeert, zal die de vrije doorstroom van het verkeer niet belemmeren. Uiteraard kunnen zelfs de beste plannen niet garanderen dat u niet in het verkeer vast komt te zitten. Op die momenten kan de juiste instelling veel doen om de frustratie te verminderen. — Zie kader.

Het is duidelijk dat u als u in een grote stad woont, zult moeten leven met verkeersopstoppingen. Maar door zelf verantwoorde maatregelen te nemen en door hoffelijk en geduldig tegenover andere automobilisten te zijn, kunt u leren omgaan met stress in het verkeer.

[Kader/Illustratie op blz. 23]

Rustig blijven in een verkeerschaos

Jaime, een taxichauffeur in Madrid, heeft al ruim dertig jaar te maken met verkeersopstoppingen. Zo houdt hij het hoofd koel in ergerlijke situaties:

▪ Ik neem iets te lezen mee. Als er dan totaal geen beweging in het verkeer zit, raak ik niet zo gefrustreerd.

▪ Bij langzaam rijdend verkeer luister ik naar het nieuws op de radio of naar een opname van de Bijbel. Op die manier kan ik aan iets anders denken dan het verkeer.

▪ Als regel zal ik nooit toeteren, omdat het zinloos is en voor anderen alleen maar hinderlijk. Door hoffelijk te zijn tegen andere automobilisten, vermijd ik stress en help ik anderen dat ook te doen.

▪ Ik probeer rustig te blijven als ik agressieve chauffeurs tegenkom en ik geef ze de ruimte. Er gaat niets boven geduld.

▪ Hoewel ik alternatieve routes probeer te vinden, zeg ik van tevoren tegen mijn klanten dat het drukke verkeer een vertraging in hun schema kan opleveren. Autorijden in de stad en punctualiteit gaan niet altijd samen.