Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Homoseksualiteit — Hoe kan ik het vermijden?

Homoseksualiteit — Hoe kan ik het vermijden?

 Jonge mensen vragen . . .

Homoseksualiteit — Hoe kan ik het vermijden?

„Toen ik twaalf was, voelde ik me aangetrokken tot een meisje op school. Ik was in de war en vroeg me af of ik lesbisch was.” — Anna. *

„Toen ik een tiener was, kreeg ik gevoelens voor andere jongens. Diep vanbinnen wist ik dat die gedachten niet normaal waren.” — Olef.

„Ik heb een of twee keer met een vriendin gezoend. Omdat ik jongens ook leuk vond, vroeg ik me af of ik biseksueel was.” — Sarah.

VANWEGE het tolerante klimaat van tegenwoordig zijn sommige jongeren gaan experimenteren met homoseksuele relaties. „Veel meisjes op mijn school zeggen dat ze lesbisch of biseksueel zijn of er nieuwsgierig naar zijn”, vertelt Becky (15). Op de school van Christa (18) is de situatie net zo. „Twee meisjes uit mijn klas hebben me zelfs gevraagd seks met ze te hebben. Eentje schreef me een briefje om te vragen of ik wilde weten hoe het was om het met een meisje te doen.”

Omdat er tegenwoordig totaal niet geheimzinnig gedaan wordt over homoseksuele relaties, vraag je je misschien af: Is homoseksualiteit echt verkeerd? En als ik me nou aangetrokken voel tot iemand van hetzelfde geslacht? Betekent dat dan dat ik homo ben?

Hoe denkt God over homoseksualiteit?

Tegenwoordig vinden veel mensen niet meer dat homoseksualiteit verkeerd is, en zelfs veel geestelijken vinden dat. Maar de Bijbel is heel duidelijk over dit onderwerp. Daarin staat dat Jehovah man en vrouw heeft gemaakt, en dat het zijn bedoeling was dat seksuele verlangens alleen in een huwelijk tussen man en vrouw vervuld zouden worden (Genesis 1:27, 28; 2:24). Het is dus niet zo vreemd dat de Bijbel homoseksuele handelingen veroordeelt. — Romeinen 1:26, 27.

 Er zijn natuurlijk heel wat mensen die de Bijbel ouderwets vinden. Megan (14) zegt bijvoorbeeld: „Sommige dingen die in de Bijbel staan zijn niet meer van deze tijd.” Maar waarom zijn sommigen er zo snel bij dat te zeggen? Vaak omdat ze het niet eens zijn met wat er in de Bijbel staat. Ze wijzen Gods Woord af omdat het iets anders leert dan ze willen geloven. Maar dan zijn ze bevooroordeeld, en de Bijbel moedigt ons aan niet bekrompen te zijn in ons denken! Jehovah God spoort ons in zijn Woord zelfs aan erbij stil te staan dat zijn geboden voor ons eigen bestwil zijn (Jesaja 48:17, 18). Dat is redelijk. Wie weet immers beter hoe wij als mensen in elkaar zitten dan onze Schepper?

Als jongere word je misschien overweldigd door heel wat verschillende emoties. Wanneer je je aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht, wil dat dan automatisch zeggen dat je homo bent? Nee. Bedenk dat je in „de bloem der jeugd” bent, een periode waarin je ongewild seksuele opwinding voelt (1 Korinthiërs 7:36). Misschien is je aandacht een tijdlang gericht op iemand van hetzelfde geslacht. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook homoseksueel bent. Uit de statistieken blijkt zelfs dat zulke neigingen na een tijdje vaak weer verdwijnen. Toch vraag je je misschien af: hoe kom ik eigenlijk aan die gevoelens?

Sommigen zeggen dat homoseksualiteit in de genen zit. Anderen beweren dat het aangeleerd gedrag is. Het is niet de bedoeling om in dit artikel in te gaan op het debat dat hierover gaande is. Het zou wel erg simplistisch zijn om homoseksualiteit aan één oorzaak toe te schrijven. Homoseksualiteit lijkt, net als veel andere gedragsvormen, veel ingewikkelder te zijn.

Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk te beseffen dat de Bijbel homoseksuele handelingen veroordeelt. Iemand die gevoelens voor een persoon van hetzelfde geslacht heeft, wordt dus een bereikbaar doel voor ogen gesteld — hij of zij kan ervoor kiezen niet aan die verlangens toe te geven. Ter illustratie: Stel dat iemand „tot woede geneigd is” (Spreuken 29:22). Vroeger gaf hij misschien gewoon toe aan zijn boze buien. Maar na de Bijbel bestudeerd te hebben, is hij gaan beseffen dat het belangrijk is zelfbeheersing te ontwikkelen. Betekent dit dat hij nooit meer gevoelens van boosheid zal hebben? Nee. Maar omdat hij weet wat de Bijbel over onbeheerste woede zegt, geeft hij niet aan zijn gevoelens toe. Dat geldt ook voor iemand die zich aangetrokken heeft gevoeld tot personen van hetzelfde geslacht, maar die nu weet wat de Bijbel over homoseksuele praktijken zegt. Af en toe komen er misschien nog verkeerde verlangens boven. Maar door de raad van de Bijbel op te volgen, is hij in staat daar niet aan toe te geven.

Het is waar dat homoseksuele verlangens heel sterk kunnen zijn. Maar je kunt er zeker van zijn dat zelfs verkeerde verlangens die heel diep zitten, overwonnen kunnen worden (1 Korinthiërs 9:27; Efeziërs 4:22-24). Uiteindelijk bepaal jij wat voor leven je wilt leiden (Mattheüs 7:13, 14; Romeinen 12:1, 2). En wat er ook beweerd wordt, je kunt je impulsen leren beheersen — of in ieder geval leren er niet aan toe te geven.

Wijs verkeerde praktijken af

Hoe kun je voorkomen dat je je met homoseksuele praktijken gaat bezighouden?

Ten eerste Ga in gebed tot Jehovah en leg hem al je zorgen voor, in het vertrouwen dat ’hij voor je zorgt’ (1 Petrus 5:7; Psalm 55:22). Jehovah kan je sterken met een vrede die „alle gedachte te boven gaat”. Daardoor kun je ’je hart en je geestelijke vermogens behoeden’ en kracht krijgen „die datgene wat normaal is te boven gaat” om niet toe te geven aan verkeerde verlangens (Filippenzen 4:7; 2 Korinthiërs 4:7). Sarah, die zat met de vraag of ze biseksueel was, vertelt: „Als ik me onrustig voel, ga ik in gebed, en Jehovah geeft me dan kracht. Zonder zijn hulp zou ik dit probleem nooit overwonnen hebben. Het gebed is mijn redding geweest!” — Psalm 94:18, 19; Efeziërs 3:20.

Ten tweede Vul je geest met opbouwende geestelijke gedachten (Filippenzen 4:8). Lees elke dag in de Bijbel. Onderschat nooit de kracht van de Bijbel om je hart en geest ten goede te vormen (Hebreeën 4:12). Jason (17) zegt: „De  Bijbel, vooral teksten zoals 1 Korinthiërs 6:9, 10 en Efeziërs 5:3, hebben een krachtig effect op me. Ik lees die teksten als er verkeerde verlangens in me opkomen.”

Ten derde Mijd pornografie en homoseksuele propaganda *, die alleen maar verkeerde gedachten zullen aanwakkeren (Psalm 119:37; Kolossenzen 3:5, 6). Sommige films en tv-programma’s promoten het idee dat homoseksualiteit gewoon een alternatieve leefstijl is. „De verwrongen kijk van de wereld beïnvloedde mijn denken, waardoor mijn seksuele verwarring nog groter werd”, vertelt Anna. „Nu vermijd ik alles waardoor homoseksualiteit wordt gepromoot.” — Spreuken 13:20.

Ten vierde Neem iemand in vertrouwen en vertel hem of haar over je gedachten (Spreuken 23:26; 31:26; 2 Timotheüs 1:1, 2; 3:10). Olef, die hulp vroeg aan een ouderling, vertelt: „Zijn raad heeft me echt geholpen. Ik wou dat ik veel eerder met hem gepraat had.”

Geef het niet op!

Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat dit allemaal geen zin heeft, dat je gewoon je seksuele voorkeur moet volgen en moet accepteren wie je bent. Maar de Bijbel zegt dat het beter kan! Er wordt bijvoorbeeld in gezegd dat sommigen van de eerste christenen homoseksuele praktijken hadden beoefend, maar dat ze waren veranderd (1 Korinthiërs 6:9-11). Ook jij kunt de strijd winnen, zelfs als die op dit moment alleen in je hart plaatsvindt.

Als je verkeerde verlangens blijft houden, geef de moed dan niet op en trek niet de conclusie dat je een hopeloos geval bent (Hebreeën 12:12, 13). We moeten allemaal af en toe tegen verkeerde neigingen vechten (Romeinen 3:23; 7:21-23). Als je niet toegeeft aan je verkeerde verlangens, zullen ze na verloop van tijd misschien minder worden (Kolossenzen 3:5-8). Vraag vooral Jehovah om hulp. Hij houdt van je en weet wat je gelukkig zal maken (Jesaja 41:10). ’Vertrouw op Jehovah en doe het goede, en hij zal je de beden van je hart geven.’ — Psalm 37:3, 4.

[Voetnoten]

^ ¶3 De namen in dit artikel zijn veranderd.

^ ¶19 Metroseksualiteit, een leefstijl waarbij mannen overdreven veel aandacht aan zichzelf en vooral aan hun uiterlijk besteden, is een belangrijke factor geweest bij het vervagen van de verschillen tussen hetero’s en homo’s. Volgens de man die de term bedacht heeft, kan de metroseksueel „officieel homo, hetero of bi zijn, maar dat is totaal niet van belang, want zijn liefde is duidelijk op zichzelf gericht en zijn eigen genot is zijn seksuele voorkeur”. Volgens een encyclopedie is de populariteit van de term „gekomen na de toegenomen integratie van homo’s in de maatschappij, met daaraan gekoppeld een afgenomen taboe op homoseksualiteit en op de nieuwe mannelijkheid”.

OM OVER NA TE DENKEN

▪ Waarom keurt God homoseksualiteit af?

▪ Wat kun je doen als je homoseksuele gevoelens hebt?

▪ Wie kun je in vertrouwen nemen als je tegen zulke verlangens vecht?

[Illustratie op blz. 30]

Zoek steun bij een rijpe christelijke volwassene