Zing voor Jehovah — Nieuwe liederen

Geniet van de nieuwe liederen om Jehovah te aanbidden. Download de muziek en de tekst zodat je deze prachtige liederen kunt oefenen.

LIED 136

Het Koninkrijk regeert — laat het komen!

Dit prachtige lied brengt Jehovah God lof voor de Koninkrijksregering door Christus Jezus.

LIED 137

Geef ons moed

Sluit je aan bij dit verzoek aan Jehovah God om ons de moed te geven vrijmoedig over zijn naam te spreken.

LIED 138

Jehovah is uw naam

Prijs Jehovah’s glorierijke naam en laat alle mensen weten dat hij de Allerhoogste is.

LIED 139

Leer hun standvastig te zijn

Dringend verzoek aan Jehovah God om zijn beschermende zorg en hulp om getrouw te volharden.

LIED 140

Het leven van een pionier

Uit je liefde voor Jehovah en je vreugde voor het werk dat je voor hem mag doen.

LIED 141

Zoek naar mensen die vrede willen

Een vrolijk lied over onze liefde voor anderen en over hoe we overal op aarde naar mensen zoeken die God willen dienen.

LIED 142

Predik tot alle soorten mensen

Zing over Jehovah’s goedheid en over hoe we alle soorten mensen aanmoedigen een vriend van God te worden.

LIED 143

Licht breekt door het duister

Onze woorden van hoop en moed zijn als een licht dat in de duisternis schijnt.

LIED 144

Prediken is van levensbelang

Dit is de tijd dat mensen Gods kant kunnen kiezen. Dat maken we overal bekend.

LIED 145

Bereid je voor op de dienst

Als je geen zin hebt om in de velddienst te gaan, wat kun je dan doen?

LIED 146

Je deed het voor mij

Als we iets doen voor de gezalfde broeders van Jezus, ziet Jezus dat als iets wat we voor hem hebben gedaan.

LIED 147

Zijn speciale bezit

Gezalfde christenen zijn voor Jehovah een speciaal bezit. Ze doen graag wat hij wil.

LIED 148

U gaf uw eigen Zoon

Bedank Jehovah voor de losprijs. Daardoor kunnen we eeuwig leven.

LIED 149

Dankbaar voor de losprijs

Het offer van Jezus is de grootste daad van liefde ooit. We zijn Jehovah daar voor altijd dankbaar voor.

LIED 150

Geef je helemaal

Dien Jehovah op zijn manier en beleef zo veel plezier.

LIED 151

De zonen van God worden geopenbaard

We kijken uit naar de dag waarop Christus’ broeders een opstanding tot leven in de hemel zullen krijgen en zullen delen in zijn overwinning en beloning.

LIED 152

U geeft hoop, kracht en zekerheid

Jehovah geeft hoop, kracht en zekerheid als je het moeilijk hebt.

LIED 153

Wat doet de dienst met jou?

Ben jij ook blij als je je best hebt gedaan in de dienst?

LIED 154

Wij zullen echt volharden

Een lied dat je helpt om Jehovah trouw te blijven dienen en tot het einde te volharden.