Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Wie of wat is „Babylon de Grote”?

Wie of wat is „Babylon de Grote”?

IN HET boek Openbaring staan uitdrukkingen die niet letterlijk kunnen worden opgevat (Openbaring 1:1). Zo wordt er gesproken over een vrouw met de naam „Babylon de Grote” op haar voorhoofd geschreven. Van deze vrouw wordt gezegd dat ze op „scharen en natiën” zit (Openbaring 17:1, 5, 15). Een letterlijke vrouw zou dat niet kunnen, dus moet Babylon de Grote symbolisch zijn. Maar wat beeldt deze symbolische hoer af?

In Openbaring 17:18 wordt dezelfde figuurlijke vrouw beschreven als „de grote stad, die een koninkrijk over de koningen der aarde heeft”. Het woord stad duidt op een georganiseerde groep mensen. Deze „grote stad” heeft gezag over „de koningen der aarde”, dus moet de vrouw die Babylon de Grote wordt genoemd een invloedrijke organisatie zijn met een internationaal bereik. Babylon de Grote kan met recht een wereldrijk worden genoemd. Wat voor rijk is het? Een religieus rijk. Laten we eens zien hoe een aantal verwante passages in het boek Openbaring ons tot die conclusie brengen.

Een rijk kan politiek, commercieel of religieus zijn. De vrouw die Babylon de Grote wordt genoemd is geen politiek rijk, want Gods Woord zegt dat „de koningen der aarde”, oftewel de politieke elementen van deze wereld, „hoererij hebben bedreven” met haar. Haar „hoererij” slaat op de bondgenootschappen die ze met de regeerders van deze aarde is aangegaan. Dat verklaart dan ook waarom ze „de grote hoer” wordt genoemd. — Openbaring 17:1, 2; Jakobus 4:4.

Babylon de Grote kan geen commercieel rijk zijn, want de „kooplieden der aarde”, een afbeelding van de commerciële elementen, zullen om haar rouwen als ze vernietigd wordt. Over zowel de koningen als de kooplieden wordt zelfs gezegd dat ze van „een afstand” naar Babylon de Grote kijken (Openbaring 18:3, 9, 10, 15-17). Het is dan ook redelijk de conclusie te trekken dat Babylon de Grote geen politiek of commercieel rijk is, maar een religieus rijk.

Dat Babylon de Grote een religieus rijk is, wordt verder bevestigd door de vermelding dat ze alle naties misleidt door middel van haar „spiritistische praktijken” (Openbaring 18:23). Aangezien alle vormen van spiritisme van religieuze aard zijn en van demonen afkomstig zijn, is het niet vreemd dat de bijbel Babylon de Grote ’een woonplaats van demonen’ noemt (Openbaring 18:2; Deuteronomium 18:10-12). Van dit rijk wordt ook gezegd dat het zich actief verzet tegen de ware religie, en dat het „profeten” en „heiligen” vervolgt (Openbaring 18:24). Babylon de Grote heeft zo’n intense haat tegen de ware religie dat ze „de getuigen van Jezus” gewelddadig vervolgt en zelfs vermoordt (Openbaring 17:6). De vrouw die Babylon de Grote wordt genoemd is dus duidelijk een afbeelding van het wereldrijk van valse religie, dat alle religies omvat die tegen Jehovah God gekant zijn.