Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Wie is de aartsengel Michaël?

Wie is de aartsengel Michaël?

HET geestelijke schepsel dat Michaël wordt genoemd, komt in de bijbel niet vaak ter sprake. Maar als hij wordt genoemd, is hij ergens actief bij betrokken. In het boek Daniël strijdt Michaël tegen goddeloze engelen, in de brief van Judas redetwist hij met Satan, en in de Openbaring voert hij oorlog tegen de Duivel en zijn demonen. Hij verdedigt Jehovah’s heerschappij en strijdt tegen Gods vijanden, waardoor hij de betekenis van zijn naam (Wie is gelijk God?) eer aandoet. Maar wie is Michaël?

Soms zijn personen onder meer dan één naam bekend. De patriarch Jakob bijvoorbeeld is ook bekend als Israël, en de apostel Petrus als Simon (Genesis 49:1, 2; Mattheüs 10:2). Zo blijkt uit de bijbel dat Michaël een andere naam is voor Jezus Christus, in de tijd voor en na zijn leven op aarde. We zullen nu de bijbelse redenen voor die conclusie bespreken.

Aartsengel. Gods Woord noemt Michaël „de aartsengel” (Judas 9). Dit woord betekent „hoofdengel”. Merk op dat Michaël de aartsengel wordt genoemd. Dat duidt erop dat er maar één zo’n engel is. Het woord aartsengel komt in de bijbel ook alleen maar in het enkelvoud voor, nooit in het meervoud. Bovendien wordt Jezus in verband gebracht met de positie van aartsengel. In 1 Thessalonicenzen 4:16 wordt over de opgestane Heer Jezus Christus gezegd: „De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel.” De stem van Jezus wordt dus beschreven als die van een aartsengel. Deze tekst duidt er dan ook op dat Jezus zelf de aartsengel Michaël is.

Legeraanvoerder. De bijbel zegt dat „Michaël en zijn engelen streden tegen de draak . . . en zijn engelen” (Openbaring 12:7). Michaël is dus de Aanvoerder van een leger getrouwe engelen. In de Openbaring wordt ook Jezus beschreven als de Aanvoerder van een leger getrouwe engelen (Openbaring 19:14-16). En de apostel Paulus heeft het specifiek over „de Heer Jezus . . . met zijn krachtige engelen” (2 Thessalonicenzen 1:7). De bijbel heeft het dus zowel over Michaël en „zijn engelen” als over Jezus en „zijn engelen” (Mattheüs 13:41; 16:27; 24:31; 1 Petrus 3:22). Aangezien nergens uit Gods Woord blijkt dat er in de hemel twee legers van getrouwe engelen zijn — een onder aanvoering van Michaël en een ander onder aanvoering van Jezus — is de logische conclusie dat Michaël niemand minder is dan Jezus Christus in zijn hemelse positie. *

^ ¶1 Meer informatie waaruit blijkt dat de naam Michaël van toepassing is op Gods Zoon, is te vinden in Deel 2, blz. 315, 316, van Inzicht in de Schrift, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.