Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Wat zijn Sjeool en Hades?

Wat zijn Sjeool en Hades?

IN DE oorspronkelijke tekst van de bijbel worden het Hebreeuwse woord sjeʼōlʹ en het Griekse equivalent haiʹdes meer dan zeventig keer gebruikt. Beide woorden houden verband met de dood. In sommige bijbelvertalingen worden ze weergegeven met „graf”, „hel” of „afgrond”. Maar in de meeste talen zijn er geen woorden die de precieze betekenis van deze Hebreeuwse en Griekse woorden weergeven. Daarom gebruikt de Nieuwe-Wereldvertaling „Sjeool” en „Hades”. Wat betekenen deze woorden eigenlijk? Laten we eens kijken hoe ze in verschillende bijbelpassages worden gebruikt.

In Prediker 9:10 staat: „Er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool, de plaats waarheen gij gaat.” Wil dit zeggen dat Sjeool duidt op een specifiek, afzonderlijk graf, waar we misschien een van onze geliefden begraven hebben? Nee. Als de bijbel het over een specifiek graf heeft, worden er andere Hebreeuwse en Griekse woorden gebruikt, niet sjeʼōlʹ en haiʹdes (Genesis 23:7-9; Mattheüs 28:1). De bijbel gebruikt het woord Sjeool ook niet voor een graf waarin meerdere personen bij elkaar begraven zijn, zoals een familiegraf of een massagraf. — Genesis 49:30, 31.

Wat voor plaats wordt er dan met Sjeool bedoeld? Uit Gods Woord blijkt dat met Sjeool of Hades iets bedoeld wordt dat nog veel omvangrijker is dan zelfs een groot massagraf. Volgens Jesaja 5:14 bijvoorbeeld heeft Sjeool zich „ruim gemaakt en haar mond grenzeloos wijd geopend”. Sjeool heeft al miljarden doden opgeslokt, maar lijkt altijd hongerig naar meer (Spreuken 30:15, 16). In tegenstelling tot een letterlijke begraafplaats, waar maar een beperkt aantal doden begraven kan worden, ’raakt Sjeool niet verzadigd’ (Spreuken 27:20). Dat wil zeggen dat Sjeool nooit vol raakt en geen grenzen kent. Sjeool of Hades is dus geen letterlijke plaats op een specifieke lokatie, maar het gemeenschappelijke graf van de mensheid, de figuurlijke plaats waar inmiddels het grootste deel van de mensheid in de dood slaapt.

De bijbelse leer van de opstanding helpt ons de betekenis van de woorden Sjeool en Hades nog beter te begrijpen. In Gods Woord worden Sjeool en Hades in verband gebracht met het soort dood waaruit mensen een opstanding krijgen (Job 14:13; Handelingen 2:31; Openbaring 20:13). * Gods Woord laat ook zien dat er zich in Sjeool of Hades niet alleen mensen bevinden die Jehovah gediend hebben, maar ook mensen die hem niet gediend hebben (Genesis 37:35; Psalm 55:15). De bijbel leert dan ook „dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen”. — Handelingen 24:15.

^ ¶4 Van de doden die geen opstanding krijgen, wordt gezegd dat ze zich „in Gehenna” bevinden, dus niet in Sjeool of Hades (Mattheüs 5:30; 10:28; 23:33). Gehenna is net als Sjeool en Hades geen letterlijke plaats.