Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK EEN

Wat is de waarheid over God?

Wat is de waarheid over God?
  •  Geeft God echt om u?

  • Wat voor iemand is God? Heeft hij een naam?

  • Kunt u een goede band met God hebben?

1, 2. Waarom is het vaak goed om vragen te stellen?

IS HET u weleens opgevallen wat voor vragen kinderen stellen? Zodra ze kunnen praten, komen de vragen al. Met grote ogen proberen ze uw aandacht te trekken en stellen vragen als: Hoe komt het dat de lucht blauw is? Waar komen de sterren vandaan? Wie heeft de vogels leren fluiten? U doet uw best om een antwoord te geven, maar dat is niet altijd makkelijk. En al is uw antwoord nog zo goed, toch volgt er vaak weer een nieuwe vraag: Waarom?

2 Maar niet alleen kinderen stellen vragen; ook volwassenen doen dat. Bijvoorbeeld om de weg te vragen, om erachter te komen welke gevaren vermeden moeten worden, of uit nieuwsgierigheid. Maar veel mensen lijken uiteindelijk geen vragen meer te stellen, en vooral de belangrijkste vragen stellen ze niet meer. In ieder geval doen ze geen moeite meer om de antwoorden te vinden.

3. Waarom doen veel mensen geen moeite meer om antwoord te vinden op de belangrijkste vragen?

3 Denk eens na over de vraag op de voorkant van dit boek, de vragen die in het voorwoord staan of  de vragen aan het begin van dit hoofdstuk. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen die er zijn. Toch doen veel mensen geen moeite meer om de antwoorden te vinden. Waarom niet? Geeft de bijbel geen antwoorden? Sommigen vinden dat die antwoorden te moeilijk zijn om te begrijpen. Anderen schamen zich om vragen te stellen. Er zijn ook mensen die denken dat je zulke vragen het beste aan geestelijk leiders of godsdienstleraren kunt overlaten. Wat vindt u daarvan?

4, 5. Wat zijn enkele belangrijke levensvragen, en waarom moeten we naar antwoorden zoeken?

4 Waarschijnlijk zou u graag antwoord willen hebben op de grote levensvragen. U vraagt u vast weleens af: Wat is de zin van het leven? Is dit leven alles wat er is? Wat voor iemand is God? Het is goed zulke vragen te stellen, en het is belangrijk dat u het niet opgeeft voordat u een bevredigend, betrouwbaar antwoord hebt gevonden. De beroemde leraar Jezus Christus zei: „Blijft vragen, en het zal u gegeven worden; blijft zoeken, en gij zult vinden; blijft kloppen, en er zal u opengedaan worden.” — Mattheüs 7:7.

5 Als u „blijft zoeken” naar antwoorden op deze belangrijke vragen, zult u erachter komen dat die zoektocht u veel goeds kan opleveren (Spreuken 2:1-5). Ongeacht wat andere mensen u ook verteld hebben, er bestaan antwoorden en u kunt ze vinden: in de bijbel. De antwoorden zijn niet te moeilijk om te begrijpen. Ze zullen u zelfs hoop en vreugde geven. Bovendien kunnen ze u helpen nu al een gelukkig leven te hebben. Laten we beginnen met een vraag waar veel mensen mee zitten.

IS GOD HARD EN ONGEVOELIG?

6. Waarom denken veel mensen dat God ongevoelig is voor het lijden van mensen?

6 Veel mensen vinden van wel. Ze redeneren dat als God om ons gaf, de wereld er heel anders uit zou zien. Wanneer we om ons heen kijken, zien we inderdaad een wereld vol oorlog, haat en ellende. Mensen lijden, worden ziek en verliezen familie en vrienden in de dood. Daarom zeggen velen: als God zich iets van ons en onze problemen aantrok, dan zou hij toch zorgen dat zulke dingen niet gebeurden?

7. (a) Hoe hebben religies veel mensen het idee gegeven dat God ongevoelig is? (b) Wat leert de bijbel echt over de problemen waarmee we te maken hebben?

7 Wat nog erger is, soms komt het zelfs door de religies dat mensen God ongevoelig vinden. Hoe dat zo? Als er iets heel ergs gebeurt, wordt er gezegd dat het Gods wil is. Eigenlijk krijgt God dan de schuld van de slechte dingen die gebeuren. Maar klopt dat wel? Wat leert de bijbel echt? Jakobus 1:13 geeft als antwoord: „Laat niemand, wanneer hij wordt beproefd, zeggen: ’Ik word door God beproefd.’ Want met kwade dingen kan God niet worden beproefd, noch beproeft hij zelf iemand.” God is dus nooit de oorzaak van de slechte dingen die u in de wereld om u heen ziet (Job 34:10-12). Het is waar dat hij slechte dingen toelaat. Maar er is een groot verschil tussen toelaten dat iets gebeurt of het veroorzaken.

8, 9. (a) Hoe zou u het verschil uitleggen tussen slechtheid toelaten en slechtheid veroorzaken? (b) Waarom zou het onterecht zijn kritiek te hebben op Gods beslissing om de mensen hun eigen gang te laten gaan?

8 Neem het voorbeeld van een wijze, zorgzame vader met een volwassen zoon die nog thuis woont. Als de zoon opstandig wordt en besluit uit huis te gaan, houdt zijn vader hem niet tegen. De zoon gaat het slechte pad op en komt in de problemen. Is de vader de oorzaak van de problemen van zijn zoon? Nee (Lukas 15:11-13). Zo houdt ook God mensen niet tegen als ze verkeerde dingen willen doen, maar hij is niet de oorzaak van de problemen die daardoor ontstaan. Dan is het toch niet eerlijk om God de schuld te geven van alle problemen die mensen hebben?

9 God heeft er goede redenen voor om toe te laten dat mensen slechte dingen doen. Als onze wijze en machtige Schepper is hij niet verplicht ons die redenen te vertellen. Maar uit liefde voor ons heeft hij dat toch gedaan. In hoofdstuk 11 gaan we hier verder op in. Maar u kunt er zeker van zijn dat God niet verantwoordelijk is voor onze problemen. Hij geeft ons juist de enige hoop op een oplossing! — Jesaja 33:2.

10. Waarom kunnen we erop vertrouwen dat God alle gevolgen van slechtheid ongedaan zal maken?

10 God is bovendien heilig (Jesaja 6:3). Dat betekent dat hij zuiver en rein is. Er is totaal geen slechtheid in hem te vinden. We kunnen hem dus volledig vertrouwen. Wat een verschil met mensen, die soms corrupt worden. Zelfs de beste regeerder heeft vaak niet de macht om de schade die slechte mensen veroorzaken, ongedaan te maken. Maar God is almachtig. Hij kan en zal alle gevolgen van de slechtheid van mensen ongedaan maken. Wanneer God ingrijpt, zal hij dat op zo’n manier doen dat het kwaad voorgoed verdwenen zal zijn! — Psalm 37:9-11.

WAT VINDT GOD VAN HET ONRECHT DAT ONS OVERKOMT?

11. (a) Wat vindt God van onrecht? (b) Vindt God het erg als u lijden ondergaat?

11 Maar wat vindt God ondertussen van alles wat er in de wereld en in uw leven gebeurt? De bijbel leert dat God ’gerechtigheid liefheeft’ (Psalm 37:28). Hij heeft dus een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij haat alle vormen van onrecht. In de bijbel staat dat toen de wereld lang geleden heel slecht was, God zich „diep gekwetst” voelde (Genesis 6:5, 6, Groot Nieuws Bijbel). God is niet veranderd (Maleachi 3:6). Nog steeds vindt hij het verschrikkelijk dat mensen lijden, want hij geeft echt om ons. In de bijbel staat zelfs: „Hij zorgt voor u.” — 1 Petrus 5:7.

De bijbel leert dat Jehovah de liefdevolle Schepper van het universum is

12, 13. (a) Hoe komt het dat we goede eigenschappen zoals liefde hebben, en hoe beïnvloedt liefde onze kijk op de wereld? (b) Waarom kunt u er zeker van zijn dat God echt iets aan de wereldproblemen zal doen?

12 Hoe kunnen we zeker weten dat God het erg vindt mensen te zien lijden? Hier volgt nog een bewijs. De bijbel leert dat de mens naar het beeld van God gemaakt is (Genesis 1:26). Dat wij goede eigenschappen hebben, komt dus doordat God goede eigenschappen heeft. Vindt u het bijvoorbeeld erg om onschuldige mensen te zien lijden? Als u dat al erg vindt, dan kunt u er zeker van zijn dat God het helemaal verschrikkelijk vindt.

13 Een van de mooiste eigenschappen van de mens is dat we kunnen liefhebben. Dat is ook een eigenschap die we van God hebben. De bijbel leert: „God is liefde” (1 Johannes 4:8). Dat wij liefde voelen, komt doordat God liefde voelt. Uit liefde zouden we graag een eind willen maken aan het lijden en het onrecht dat we in de wereld zien. Als u de macht daarvoor had, dan zou u dat toch zeker doen? U kunt er dan ook zeker van zijn dat God een eind zal maken aan lijden en onrecht. De beloften die in het voorwoord van dit boek genoemd worden, zijn geen fantasieën of dromen. Gods beloften zullen beslist uitkomen! Maar om dit te kunnen geloven, moet u meer weten over de God die deze beloften gedaan heeft.

GOD WIL DAT U WEET WIE HIJ IS

Als u wilt dat iemand u leert kennen, dan vertelt u uw naam. God maakt zijn naam aan ons bekend in de bijbel

14. Wat is Gods naam, en waarom moeten we die gebruiken?

14 Als u wilt dat iemand u leert kennen, wat zou u dan doen? U zou hem of haar waarschijnlijk uw naam vertellen. Heeft God een naam? Veel religies zeggen dat zijn naam ’God’ of ’Heer’ is, maar dat zijn geen eigennamen. Het zijn titels, net als ’koning’ en ’president’. De bijbel leert dat God allerlei titels heeft, waar ’God’ en ’Heer’ er twee van zijn. Maar de bijbel leert ook dat God echt een naam heeft: Jehovah. Psalm 83:18 zegt: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde.’ Als die naam niet in uw bijbelvertaling staat, kunt u in de Appendix op blz. 195-197 lezen hoe dat komt. In werkelijkheid komt Gods naam in oude bijbelhandschriften duizenden keren voor. Jehovah wil dus dat u zijn naam kent en gebruikt. We zouden kunnen zeggen dat hij de bijbel gebruikt om zich aan ons voor te stellen.

15. Wat betekent de naam Jehovah?

15 God heeft zichzelf een naam gegeven die een bijzondere betekenis heeft. Zijn naam, Jehovah, betekent dat hij al zijn beloften kan nakomen en dat hij alles wat hij zich voorneemt, kan uitvoeren. * Gods naam is echt uniek en hoort alleen bij hem. Jehovah is in meer opzichten uniek. Waarom zeggen we dat?

16, 17. Wat kunnen we over Jehovah leren van de volgende titels die hij heeft: (a) „Almachtige”? (b) „Koning der eeuwigheid”? (c) „Schepper”?

16 We hebben in Psalm 83:18 over Jehovah gelezen: ’Gij alleen zijt de Allerhoogste.’ Zo wordt ook alleen Jehovah de „Almachtige” genoemd. Openbaring 15:3 zegt: „Groot en wonderbaar zijn uw werken, Jehovah God, de Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning der eeuwigheid.” De titel „Almachtige” leert ons dat Jehovah het machtigste wezen is dat er bestaat. Niemand anders is zo machtig — hij is oppermachtig. En de titel „Koning der eeuwigheid” leert ons dat Jehovah in een ander opzicht uniek is. Hij is de enige die altijd heeft bestaan. Psalm 90:2 zegt: „Van onbepaalde tijd tot onbepaalde tijd [voor eeuwig] zijt gij God.” Is dat geen ontzagwekkend idee?

17 Jehovah is ook uniek omdat alleen hij de Schepper is. In Openbaring 4:11 staat: „Gij, Jehovah, ja onze God, zijt waardig de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen, en vanwege uw wil bestonden ze en werden ze geschapen.” Alles wat u maar kunt bedenken — van de onzichtbare schepselen in de hemel en de sterren in de nacht tot het fruit aan de bomen en de vissen in het water — alles bestaat omdat Jehovah de Schepper is!

KUNT U EEN GOEDE BAND MET JEHOVAH HEBBEN?

18. Waarom denken sommige mensen dat ze nooit een band met God zouden kunnen krijgen, maar wat leert de bijbel?

18 Sommige mensen voelen zich misschien overweldigd als ze over Jehovah’s ontzagwekkende eigenschappen lezen. Ze zijn bang dat God veel te hoog is, dat ze nooit een band met hem zouden kunnen krijgen of ook maar iets voor hem zouden kunnen betekenen. Maar is dat zo? De bijbel leert juist het tegenovergestelde en zegt over Jehovah: ’Hij is eigenlijk niet ver van een ieder van ons’ (Handelingen 17:27). De bijbel geeft ons zelfs de aansporing: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen.” — Jakobus 4:8.

19. (a) Hoe kunnen we er een begin mee maken tot God te naderen, en welk voordeel heeft dat voor ons? (b) Welke eigenschappen van God trekken u het meest aan?

19 Hoe kunt u tot God naderen? Ga om te beginnen door met wat u nu doet — God leren kennen. Jezus zei: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3). De bijbel zegt dus dat het tot „eeuwig leven” leidt als u meer over Jehovah en Jezus leert! Zoals we al hebben gezien, is God liefde (1 Johannes 4:16). Maar Jehovah heeft nog veel meer mooie, aantrekkelijke eigenschappen. Zo zegt de bijbel dat Jehovah een God is die „barmhartig en goedgunstig [is], langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid” (Exodus 34:6). Hij is „goed en vergevensgezind” (Psalm 86:5). God is geduldig (2 Petrus 3:9). Hij is loyaal, trouw (Openbaring 15:4). Wanneer u de verslagen in de bijbel leest, zult u daarin al Jehovah’s aantrekkelijke eigenschappen duidelijk naar voren zien komen.

20-22. (a) We kunnen God niet zien, maar wil dat zeggen dat we niet tot hem kunnen naderen? Leg dat uit. (b) Waar zullen sommige mensen goedbedoeld bij u op aandringen, maar wat moet u doen?

20 Het is waar dat u God niet kunt zien, omdat hij een onzichtbare geest is (Johannes 1:18; 4:24; 1 Timotheüs 1:17). Maar door te leren wat de bijbel over hem zegt, kunt u zijn persoonlijkheid leren kennen. Net als de psalmist zult u „de aangenaamheid van Jehovah” zien (Psalm 27:4; Romeinen 1:20). Hoe meer u over Jehovah leert, hoe reëler hij voor u zal worden en hoe meer reden u zult hebben om van hem te gaan houden en een hechte band met hem te ontwikkelen.

De liefde die een goede vader voor zijn kinderen heeft, weerspiegelt de grotere liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft

21 U zult gaan begrijpen waarom de bijbel ons leert Jehovah als onze Vader te zien (Mattheüs 6:9). We hebben niet alleen het leven aan hem te danken, hij wil ook nog eens dat we een zo goed mogelijk leven hebben, net zoals een zorgzame vader dat voor zijn kinderen wil (Psalm 36:9). De bijbel leert ook dat mensen vrienden van Jehovah kunnen worden (Jakobus 2:23). Stel u dat eens voor: u kunt bevriend zijn met de Schepper van het universum!

22 Misschien zullen sommige mensen er goedbedoeld bij u op aandringen ermee op te houden de bijbel te onderzoeken. Ze maken zich misschien zorgen dat u van geloof zult veranderen. Maar laat u er door niemand van afhouden de beste vriend te krijgen die er bestaat: God!

23, 24. (a) Waarom moet u vragen blijven stellen over wat u leert? (b) Waar gaat het volgende hoofdstuk over?

23 Natuurlijk zullen er in het begin dingen zijn die u niet begrijpt. Misschien schaamt u zich ervoor om hulp te vragen, maar laat u daar niet door tegenhouden. Jezus zei dat het goed is om zo nederig te zijn als een klein kind, en zoals we weten, stellen kinderen veel vragen (Mattheüs 18:2-4). God wil graag dat u antwoord krijgt op uw vragen. In het bijbelboek Handelingen wordt goedkeurend gesproken over mensen die het verlangen hadden meer over God te weten te komen. Ze zochten alles na in de geschriften om er zeker van te zijn dat wat ze leerden, echt de waarheid was. — Handelingen 17:11.

24 De beste manier om Jehovah te leren kennen, is de bijbel te onderzoeken. De bijbel is anders dan alle andere boeken. In welk opzicht? Dat wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

^ ¶15 Meer informatie over de betekenis en de uitspraak van Gods naam is te vinden op blz. 195-197 van de Appendix.