Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK ZESTIEN

Neem uw standpunt in voor de ware aanbidding

Neem uw standpunt in voor de ware aanbidding
  • Wat leert de bijbel over het gebruik van beelden?

  • Hoe denken christenen over religieuze feestdagen?

  • Hoe kunt u uw geloof aan anderen uitleggen zonder hen te beledigen?

1, 2. Wat moet u zich nog afvragen nadat u de valse religie hebt verlaten, en waarom is dat belangrijk, denkt u?

STEL dat u erachter komt dat de grond in uw buurt verontreinigd is. Er blijkt giftig afval in de omgeving te zijn gedumpt, en de situatie is nu levensbedreigend. Wat zou u doen? U zou vast verhuizen als dat kon. Maar daarna zou u nog steeds met de beangstigende vraag zitten: heb ik misschien gif binnengekregen?

2 Een vergelijkbare situatie doet zich voor in verband met valse religie. De bijbel leert dat zulke aanbidding verontreinigd is met onreine leerstellingen en gebruiken (2 Korinthiërs 6:17). Daarom is het belangrijk dat u alle banden met „Babylon de Grote”, het wereldrijk van valse religie, verbreekt (Openbaring 18:2, 4). Als u dat al gedaan hebt, dan is dat heel goed. Maar het is niet voldoende de valse religie te verlaten en u te laten uitschrijven. Daarna moet u zich afvragen: is er nog iets van de valse aanbidding bij me achtergebleven? Laten we eens een paar voorbeelden bekijken.

BEELDEN EN VOOROUDERVERERING

3. (a) Wat zegt de bijbel over het gebruik van beelden, en waarom vinden sommigen het misschien moeilijk Gods kijk hierop te aanvaarden? (b) Wat moet u doen met voorwerpen die met valse aanbidding te maken hebben?

3 Sommigen hebben al jaren beelden of altaren in huis. Geldt dat ook voor u? Dan vindt u het misschien vreemd of verkeerd om zonder zo’n zichtbaar hulpmiddel tot God te bidden. Er zijn misschien zelfs voorwerpen bij waar u aan gehecht bent. Maar God is degene die bepaalt hoe hij aanbeden moet worden, en de bijbel leert dat hij niet wil dat we beelden gebruiken (Exodus 20:4, 5; Psalm 115:4-8; Jesaja 42:8; 1 Johannes 5:21). U kunt dus een standpunt voor de ware aanbidding innemen door alle voorwerpen weg te doen die met valse aanbidding te maken hebben. Zorg ervoor dat u, net als Jehovah, zulke dingen als iets „verfoeilijks” gaat bezien. — Deuteronomium 27:15.

4. (a) Hoe weten we dat voorouderverering zinloos is? (b) Waarom verbood Jehovah zijn volk om zich met enige vorm van spiritisme bezig te houden?

4 Ook voorouderverering komt in veel valse religies voor. Sommigen geloofden voordat ze de bijbelse waarheid leerden kennen, dat de doden in een onzichtbaar rijk voortleven en dat ze de levenden kunnen helpen of kwaad kunnen doen. Misschien hebt ook u altijd veel moeite gedaan om uw overleden voorouders gunstig te stemmen. Maar zoals we in hoofdstuk 6 hebben geleerd, leiden de doden niet ergens een bewust bestaan. Het heeft dus geen zin om te proberen met hen in contact te komen. Alle boodschappen die van overleden familieleden lijken te komen, zijn afkomstig van de demonen. Daarom verbood Jehovah de Israëlieten contact te zoeken met de doden of zich met enige andere vorm van spiritisme bezig te houden. — Deuteronomium 18:10-12.

5. Wat kunt u doen als u altijd aan voorouderverering hebt gedaan of beelden bij uw aanbidding hebt gebruikt?

5 Als u altijd aan voorouderverering hebt gedaan of beelden bij uw aanbidding hebt gebruikt, wat kunt u dan doen? Lees bijbelgedeelten waaruit blijkt hoe God zulke dingen beziet, en denk daar diep over na. Vertel Jehovah elke dag in gebed over uw verlangen een standpunt voor de ware aanbidding in te nemen, en vraag hem u te helpen om net zo te gaan denken als hij. — Jesaja 55:9.

DE EERSTE CHRISTENEN VIERDEN GEEN KERSTMIS

6, 7. (a) Wat wordt er naar men zegt met Kerstmis gevierd, en vierden Jezus’ eerste-eeuwse volgelingen dit feest? (b) Waarmee werd het vieren van verjaardagen in de tijd van Jezus’ eerste discipelen in verband gebracht?

6 Iemands aanbidding kan ook door valse religie verontreinigd zijn als het gaat om bepaalde feestdagen. Laten we als voorbeeld Kerstmis nemen. Van Kerstmis wordt gezegd dat het de viering van Jezus’ geboorte is, en het wordt in bijna elke ’christelijke’ religie gevierd. Toch zijn er geen aanwijzingen dat Jezus’ eerste-eeuwse discipelen dit feest vierden. Zo wordt in een naslagwerk gezegd: „Tot twee eeuwen na Christus’ geboorte wist niemand precies wanneer hij geboren was, en het interesseerde ook bijna niemand.” — Sacred Origins of Profound Things.

7 Zelfs als Jezus’ discipelen zijn precieze geboortedatum hadden geweten, dan nog zouden ze die dag niet gevierd hebben. Waarom niet? Omdat de eerste christenen „de viering van iemands geboorte als een heidense gewoonte beschouwden” (The World Book Encyclopedia). De enige verjaardagen die in de bijbel worden genoemd, zijn die van twee heersers die Jehovah niet aanbaden (Genesis 40:20; Markus 6:21). Er werden ook verjaardagen gevierd ter ere van heidense godheden. Op 24 mei vierden de Romeinen bijvoorbeeld de geboortedag van de godin Diana. De dag daarop vierden ze de geboortedag van hun zonnegod, Apollo. Het vieren van verjaardagen werd dus met het heidendom in verband gebracht, niet met het christendom.

8. Leg uit welk verband er bestaat tussen het vieren van verjaardagen en bijgeloof.

8 Er is nog een reden waarom eerste-eeuwse christenen Jezus’ geboortedag niet gevierd zouden hebben. Zijn discipelen wisten waarschijnlijk dat het vieren van verjaardagen te maken had met bijgeloof. Zo geloofden veel Grieken en Romeinen uit de oudheid dat er bij de geboorte van ieder mens een geest aanwezig was die hem zijn hele leven zou beschermen. Een naslagwerk zegt daarover: „Deze geest stond in een mystieke relatie tot de god op wiens geboortedag de persoon was geboren” (The Lore of Birthdays). Jehovah zou beslist niet blij zijn met een viering waardoor Jezus in verband zou worden gebracht met bijgeloof (Jesaja 65:11, 12). Hoe komt het dan dat Kerstmis nu door zo veel mensen wordt gevierd?

DE OORSPRONG VAN KERSTMIS

9. Hoe kwam het dat 25 december de dag werd om Jezus’ geboorte te vieren?

9 Pas enkele eeuwen nadat Jezus op aarde had geleefd, begonnen mensen zijn geboorte op 25 december te vieren. Maar dat was niet de datum van Jezus’ geboorte, want hij werd kennelijk in oktober geboren. * Waarom is er dan voor 25 december gekozen? Naar het schijnt wilden sommigen die later ’christen’ werden, „de datum laten samenvallen met het heidense Romeinse feest ter gelegenheid van de ’geboortedag van de onoverwinnelijke zon’” (The New Encyclopædia Britannica). In de winter, als de zon het zwakst leek, hielden de heidenen bepaalde ceremoniën om deze bron van warmte en licht terug te laten keren van haar verre reizen. Men veronderstelde dat 25 december de dag was waarop de zon aan haar terugkeer begon. In een poging de heidenen te bekeren namen religieuze leiders dit feest over en gaven het een christelijk tintje. *

10. Waarom werd in het verleden door sommige mensen geen Kerstmis gevierd?

10 Dat Kerstmis uit het heidendom stamt, is al heel lang bekend. Vanwege de onbijbelse oorsprong werd Kerstmis in de zeventiende eeuw in Engeland en in enkele Amerikaanse koloniën verboden. Iedereen die met kerst zelfs maar thuisbleef van zijn werk, kreeg een boete opgelegd. Maar al snel werden de oude gebruiken in ere hersteld en werden er een paar nieuwe aan toegevoegd. Kerstmis werd opnieuw een belangrijk feest, en dat is het in veel landen nog steeds. Maar vanwege het verband met valse religie zullen degenen die Gods goedkeuring willen hebben, geen Kerstmis of andere feestdagen met een heidense oorsprong vieren. *

MAAKT DE OORSPRONG ECHT IETS UIT?

11. Waarom vieren sommige mensen feestdagen, maar wat moet onze voornaamste zorg zijn?

11 Sommigen zijn het ermee eens dat feestdagen zoals Kerstmis van heidense oorsprong zijn maar vinden het toch niet verkeerd om ze te vieren. Ze redeneren dat de meeste mensen niet aan valse aanbidding denken als ze feestdagen vieren. Zulke dagen geven families bovendien de gelegenheid om bij elkaar te komen. Denkt u er ook zo over? Dan kan het zijn dat liefde voor uw familie, en niet uw gehechtheid aan valse religie, het u moeilijk maakt een standpunt voor de ware aanbidding in te nemen. Eén ding is zeker: Jehovah, bij wie de gezinsregeling haar oorsprong vindt, wil beslist dat u een goede band met uw familieleden hebt (Efeziërs 3:14, 15). Maar u kunt die band ook onderhouden op manieren die God wel goedkeurt. De apostel Paulus schreef wat onze voornaamste zorg moet zijn: „Blijft u ervan vergewissen wat de Heer welgevallig is.” — Efeziërs 5:10.

Zou u een snoepje opeten dat in de goot had gelegen?

12. Waarom moeten we gebruiken en vieringen met een verkeerde oorsprong vermijden? Illustreer dit.

12 Misschien denkt u dat de oorsprong van feestdagen weinig te maken heeft met de manier waarop zulke feesten tegenwoordig gevierd worden. Maakt de oorsprong echt iets uit? Ja! Stel dat u een snoepje in de goot ziet liggen. Zou u het oprapen en in uw mond stoppen? Natuurlijk niet! Dat snoepje is vies. Net als dat snoepje kunnen feestdagen heel aantrekkelijk zijn, maar de oorsprong ervan blijft onrein. Om een standpunt voor de ware aanbidding te kunnen innemen, moeten we er net zo over denken als de profeet Jesaja, die tegen ware aanbidders zei: „Raakt niets onreins aan.” — Jesaja 52:11.

TACTVOL MET ANDEREN OMGAAN

13. Welke problemen kunnen er ontstaan als u niet aan feestdagen meedoet?

13 Er kunnen weleens problemen ontstaan als u besluit niet aan feestdagen mee te doen. Het kan zijn dat collega’s zich afvragen waarom u niet meedoet aan bepaalde activiteiten rond de feestdagen. En als iemand u een kerstgeschenk aanbiedt, zou u dat dan kunnen aannemen? Hoe zit het als uw huwelijkspartner uw overtuiging niet deelt? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw kinderen zich niet achtergesteld voelen omdat u geen feestdagen viert?

14, 15. Wat kunt u doen als iemand u prettige feestdagen wenst of u een cadeau wil geven?

14 Er is goed inzicht nodig om te weten hoe u elke situatie moet aanpakken. Als iemand u prettige feestdagen wenst, kunt u hem of haar gewoon bedanken. Maar als het nu om een collega gaat of iemand die u vaak ziet? Dan kunt u ervoor kiezen iets meer te zeggen. Maar wees altijd tactvol. De bijbel geeft de raad: „Uw spreken zij altijd minzaam, gekruid met zout, opdat gij weet hoe gij een ieder een antwoord behoort te geven” (Kolossenzen 4:6). Toon in ieder geval respect voor anderen. Vertel tactvol hoe u erover denkt. Maak duidelijk dat u niet tegen cadeaus geven of gezelligheid bent, maar dat u dat soort dingen liever op een andere tijd doet.

15 Wat moet u doen als iemand u een cadeau wil geven? Dat is afhankelijk van de situatie. Iemand zegt misschien: „Ik weet dat je deze feestdag niet viert, maar toch wil ik je dit graag geven.” U zou kunnen besluiten dat het aannemen van het cadeau in zo’n situatie niet neerkomt op het vieren van de feestdag. Als iemand niet op de hoogte is van uw overtuiging, kunt u natuurlijk zeggen dat u die feestdag niet viert. Dan zal hij misschien begrijpen waarom u wel een cadeau aanvaardt maar bij die gelegenheid zelf geen cadeau geeft. Aan de andere kant zou het verstandig zijn een cadeau af te slaan van iemand die eropuit is te laten zien dat u zich niet aan uw principes houdt of dat u tot een compromis bereid bent als u er beter van wordt.

HOE STAAT HET MET FAMILIELEDEN?

16. Hoe kunt u tactvol zijn als het gaat om dingen die met feestdagen te maken hebben?

16 Wat moet u doen als familieleden het niet met uw overtuiging eens zijn? Dan geldt hetzelfde: ook tegen hen moet u tactvol zijn. Het is niet nodig een punt te maken van ieder gebruik dat ze willen volgen of iedere feestdag die ze willen vieren. U moet juist laten zien dat u hun mening respecteert, net zoals u graag wilt dat zij uw mening respecteren (Mattheüs 7:12). Vermijd alles waardoor u aan de feestdag zou meedoen. Wees echter redelijk als het gaat om dingen die niet rechtstreeks met de viering te maken hebben. Natuurlijk moet u er bij al uw beslissingen voor zorgen een goed geweten te behouden. — 1 Timotheüs 1:18, 19.

17. Hoe kunt u voorkomen dat uw kinderen zich achtergesteld voelen als ze anderen feestdagen zien vieren?

17 Hoe kunt u voorkomen dat uw kinderen zich achtergesteld voelen omdat u geen onbijbelse feestdagen viert? Veel hangt af van wat u op andere tijden van het jaar doet. Sommige ouders kiezen specifieke tijden om hun kinderen cadeaus te geven. Een van de beste cadeaus die u uw kinderen kunt geven, is uw tijd en liefdevolle aandacht.

BEOEFEN DE WARE AANBIDDING

De ware aanbidding beoefenen maakt echt gelukkig

18. Hoe kan het bezoeken van christelijke vergaderingen u helpen een standpunt voor de ware aanbidding in te nemen?

18 Om Gods goedkeuring te krijgen, moet u valse aanbidding verwerpen en een standpunt voor de ware aanbidding innemen. Wat is daarbij betrokken? De bijbel zegt: „Laten wij op elkaar letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen, het onderling vergaderen niet nalatend, zoals voor sommigen gebruikelijk is, maar laten wij elkaar aanmoedigen, en dat te meer naarmate gij de dag ziet naderen” (Hebreeën 10:24, 25). Christelijke vergaderingen zijn een goede gelegenheid om God te aanbidden op de manier die hij goedkeurt (Psalm 22:22; 122:1). Op zulke vergaderingen is er „een uitwisseling van aanmoediging” tussen getrouwe christenen. — Romeinen 1:12.

19. Waarom is het belangrijk dat u met anderen spreekt over de dingen die u uit de bijbel geleerd hebt?

19 U neemt ook een standpunt voor de ware aanbidding in als u met anderen spreekt over de dingen die u door uw bijbelstudie met Jehovah’s Getuigen geleerd hebt. Er zijn veel mensen die echt „zuchten en kermen” over de slechte dingen die tegenwoordig in de wereld gebeuren (Ezechiël 9:4). Misschien kent u wel zulke mensen. Waarom zou u niet met hen spreken over de bijbelse hoop voor de toekomst? Het kan zijn dat u in uw hart nog weleens naar vals-religieuze gebruiken terugverlangt, maar u zult merken dat als u met ware christenen omgaat en met anderen spreekt over de schitterende bijbelse waarheden die u hebt geleerd, die gevoelens geleidelijk verdwijnen. U kunt er zeker van zijn dat u heel gelukkig zult worden en veel zegeningen zult ontvangen als u uw standpunt voor de ware aanbidding inneemt. — Maleachi 3:10.

^ ¶9 De Saturnaliën speelden ook een rol in de keuze van 25 december. Dit feest ter ere van de Romeinse god van de landbouw vond plaats van 17-24 december. Tijdens de Saturnaliën werd er feestgevierd en werden er geschenken gegeven.

^ ¶10 Meer informatie over de manier waarop ware christenen andere feestdagen bezien, vindt u op blz. 222 en 223 van de Appendix.