Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Jezus Christus, de beloofde Messias

Jezus Christus, de beloofde Messias

OM ons te helpen de Messias te identificeren, heeft Jehovah God veel bijbelse profeten ertoe geïnspireerd details te verschaffen over de geboorte, de bediening en de dood van deze beloofde Bevrijder. Al deze bijbelprofetieën werden in Jezus Christus vervuld. Ze zijn verrassend nauwkeurig en gedetailleerd. Laten we als voorbeeld enkele profetieën bekijken waarin gebeurtenissen in verband met de geboorte en de kinderjaren van de Messias werden voorzegd.

De profeet Jesaja voorzei dat de Messias een nakomeling zou zijn van koning David (Jesaja 9:7). En Jezus werd inderdaad in de geslachtslijn van David geboren. — Mattheüs 1:1, 6-17.

Micha, een andere profeet van God, voorzei dat dit kind uiteindelijk een regeerder zou worden en dat hij in „Bethlehem Efratha” geboren zou worden (Micha 5:2). In de tijd waarin Jezus geboren werd, waren er in Israël twee plaatsen die Bethlehem werden genoemd. Een ervan lag in de buurt van Nazareth, in het noorden van het land, en de andere dicht bij Jeruzalem, in Juda. Bethlehem bij Jeruzalem werd voorheen Efratha genoemd. Jezus werd in die plaats geboren, precies zoals in de profetie was voorzegd! — Mattheüs 2:1.

Een andere bijbelprofetie voorzei dat de Zoon van God „uit Egypte” zou worden geroepen. Jezus werd als kind meegenomen naar Egypte. Na de dood van Herodes werd hij mee teruggenomen, waardoor de profetie werd vervuld. — Hosea 11:1; Mattheüs 2:15.

De bijbelteksten onder het kopje „Profetie” in de  tabel op bladzijde 200 bevatten details in verband met de Messias. Vergelijk die teksten eens met de teksten onder het kopje „Vervulling”. Daardoor zal uw geloof in de betrouwbaarheid van Gods Woord beslist versterkt worden.

Houd bij het onderzoeken van deze bijbelteksten in gedachte dat de teksten met een profetische betekenis honderden jaren vóór Jezus’ geboorte opgeschreven werden. Jezus zei: ’Alle dingen die in de wet van Mozes en in de Profeten en de Psalmen over mij geschreven staan, moesten vervuld worden’ (Lukas 24:44). Zoals u in uw eigen bijbel kunt nagaan, werden ze inderdaad vervuld — tot in de kleinste details!