Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Horen we feestdagen te vieren?

Horen we feestdagen te vieren?

DE religieuze en nationale feestdagen die in veel delen van de wereld worden gevierd, vinden hun oorsprong niet in de bijbel. Waar dan wel? Als er bij u in de buurt een bibliotheek is, zult u het interessant vinden te zien wat naslagwerken zeggen over feestdagen die in uw omgeving gevierd worden. Laten we een paar voorbeelden bekijken.

Pasen. „Er staat geen aanwijzing in het Nieuwe Testament”, zegt The Encyclopædia Britannica, „dat men Pasen vierde.” Hoe is Pasen ontstaan? Het vindt zijn oorsprong in heidense aanbidding. Hoewel men zegt met deze viering Jezus’ opstanding te gedenken, zijn de paasgebruiken niet christelijk. Zo zegt het boek Een jaar vol feesten over de heidense oorsprong van de populaire paashaas: „De haas was het symbool van Astarte, de Kanaänitische godin van de vruchtbaarheid.”

Nieuwjaar. De datum en gebruiken van nieuwjaarsvieringen verschillen per land. Een encyclopedie zegt over de oorsprong van deze feestdag: „In 46 v.C. stelde de Romeinse heerser Julius Caesar 1 januari vast als nieuwjaarsdag. De Romeinen wijdden deze dag aan Janus, de god van poorten en doorgangen en van alle begin. De maand januari werd genoemd naar Janus, die twee gezichten had — het ene naar voren en het andere naar achteren kijkend” (The World Book Encyclopedia). Nieuwjaarsgebruiken zijn dus gebaseerd op heidense tradities.

Halloween. „Bepaalde elementen van de halloweengebruiken zijn terug te voeren op een rite van de druïden [priesters bij de oude Kelten] in voorchristelijke tijden. De Kelten hadden feesten voor twee belangrijke goden: een zonnegod en een god van de doden . . ., voor wie een feest werd gehouden op 1 november, wanneer het Keltische nieuwe jaar begon. Het feest van de doden werd geleidelijk in de christelijke rituelen opgenomen.” — The Encyclopedia Americana.

Andere feestdagen. Het is niet mogelijk hier alle feestdagen te bespreken die er in de wereld zijn. Maar feestdagen waardoor mensen of menselijke organisaties verheerlijkt worden, zijn voor Jehovah niet aanvaardbaar (Jeremia 17:5-7; Handelingen 10:25, 26). Houd ook in gedachte dat de oorsprong van religieuze feestdagen mede bepaalt of ze door God goedgekeurd worden (Jesaja 52:11; Openbaring 18:4). De bijbelse beginselen die in hoofdstuk 16 worden genoemd, zullen u helpen vast te stellen hoe God over het vieren van niet-religieuze feestdagen denkt.