Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Hoe Daniëls profetie de komst van de Messias voorzegt

Hoe Daniëls profetie de komst van de Messias voorzegt

DE profeet Daniël leefde meer dan vijfhonderd jaar voor Jezus’ geboorte. Toch onthulde Jehovah aan Daniël informatie waarmee vastgesteld kon worden wanneer Jezus gezalfd (oftewel aangesteld) zou worden als de Messias, of Christus. Daniël kreeg te horen: „Gij dient te weten en het inzicht te hebben dat er vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op Messias de Leider, zeven weken, alsook tweeënzestig weken, zullen zijn.” — Daniël 9:25.

Om het jaar van de komst van de Messias te kunnen bepalen, moet eerst het beginpunt worden vastgesteld van de periode die tot de Messias zou leiden. Volgens de profetie was dat „vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen”. Wanneer was dat precies? De bijbelschrijver Nehemia zegt dat het woord om de muren van Jeruzalem te herbouwen, uitging „in het twintigste jaar van Artaxerxes, de koning” (Nehemia 2:1, 5-8). Historici bevestigen dat het jaar 474 v.G.T. Artaxerxes’ eerste volledige regeringsjaar was. Het twintigste jaar van zijn regering was dus 455 v.G.T. Nu hebben we het beginpunt van Daniëls profetie over de Messias: 455 v.G.T.

Daniël vertelt hoe lang de periode tot aan de komst van „Messias de Leider” zou duren. In de profetie wordt gesproken over „zeven weken, alsook tweeënzestig weken” — in totaal 69 weken. Hoe lang is die periode? Verschillende bijbelvertalingen geven aan dat het hier niet om weken van zeven dagen gaat, maar om jaarweken. Elke week vertegenwoordigt dus zeven jaar. De joden uit de oudheid waren bekend met het idee van jaarweken of eenheden van zeven jaar. Zo hielden ze elk zevende jaar een sabbatjaar (Exodus 23:10, 11). De profetische 69 weken zijn dus 69 eenheden van 7 jaar, in totaal 483 jaar.

Nu kunnen we gaan rekenen. Als we 483 jaar optellen bij het beginpunt van 455 v.G.T., komen we uit op het jaar 29 G.T. Dat is precies het jaar waarin Jezus werd gedoopt en de Messias werd! * (Lukas 3:1, 2, 21, 22) Is dat geen bijzondere vervulling van een bijbelse profetie?

^ ¶2 Van 455 v.G.T. tot 1 v.G.T. is 454 jaar. Van 1 v.G.T. tot 1 G.T. is één jaar (er bestaat geen jaar nul). En van 1 G.T. tot 29 G.T. is 28 jaar. Bij elkaar opgeteld is dat 483 jaar. Jezus werd „afgesneden” in de dood in 33 G.T., in de zeventigste jaarweek (Daniël 9:24, 26). Zie Schenk aandacht aan Daniëls profetie!, hfst. 11, en Inzicht in de Schrift, Deel 2, blz. 1339-1342 (beide uitgegeven door Jehovah’s Getuigen).