Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

APPENDIX

Het Avondmaal des Heren, een herdenking tot eer van God

Het Avondmaal des Heren, een herdenking tot eer van God

CHRISTENEN hebben het gebod gekregen Christus’ dood te herdenken. Die plechtigheid wordt ook wel „het avondmaal des Heren” genoemd (1 Korinthiërs 11:20). Waarom is dat zo belangrijk? Wanneer en hoe moet het gevierd worden?

Jezus Christus stelde deze herdenking in op de avond van het joodse Pascha in 33 G.T. Het Pascha werd slechts eenmaal per jaar gevierd, op de veertiende dag van de joodse maand Nisan. Om die datum te berekenen, wachtten de joden kennelijk op de lente-equinox. Dat is het tijdstip in het voorjaar waarop dag en nacht even lang zijn. De maand Nisan begon zodra de nieuwe maan die het dichtst bij de lente-equinox lag, zichtbaar werd. Het Pascha vond veertien dagen later plaats, na zonsondergang.

Jezus vierde het Pascha met zijn apostelen, stuurde Judas Iskariot weg, en stelde toen het Avondmaal des Heren in. Deze maaltijd verving het joodse Pascha en dient daarom slechts eenmaal per jaar gevierd te worden.

In het Evangelie van Mattheüs staat het volgende verslag: „Jezus [nam] een brood, en na de zegen te hebben uitgesproken, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: ’Neemt, eet. Dit betekent mijn lichaam.’ Ook nam hij een beker, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, gaf hij die aan hen, terwijl hij zei: ’Drinkt allen hieruit; want dit betekent mijn „bloed van het verbond”, dat ten behoeve van velen vergoten zal worden tot vergeving van zonden.’” — Mattheüs 26:26-28.

Sommigen geloven dat Jezus het brood in zijn letterlijke vlees veranderde en de wijn in zijn bloed. Maar Jezus’ letterlijke lichaam was nog steeds intact toen hij dat brood uitdeelde. Aten Jezus’ apostelen echt zijn letterlijke vlees en dronken ze zijn bloed? Nee, want dat zou kannibalisme zijn geweest en een overtreding van Gods wet (Genesis 9:3, 4; Leviticus 17:10). Volgens Lukas 22:20 zei Jezus: „Deze beker betekent het nieuwe verbond krachtens mijn bloed, dat ten behoeve van u vergoten zal worden.” Werd die beker letterlijk „het nieuwe verbond”? Dat zou onmogelijk zijn, want een verbond is een overeenkomst, niet iets tastbaars.

Het brood en de wijn zijn dus slechts symbolen. Het brood is een symbool van Christus’ volmaakte lichaam. Jezus gebruikte een brood dat van de paschamaaltijd was overgebleven. Het brood was zonder zuurdeeg of gist gemaakt (Exodus 12:8). De bijbel gebruikt zuurdeeg vaak als een symbool van zonde of bederf. Het brood is dus een afbeelding van het volmaakte lichaam dat Jezus geofferd heeft. Het was vrij van zonde. — Mattheüs 16:11, 12; 1 Korinthiërs 5:6, 7; 1 Petrus 2:22; 1 Johannes 2:1, 2.

De rode wijn is een afbeelding van Jezus’ bloed. Door zijn bloed wordt het nieuwe verbond van kracht. Jezus zei dat zijn bloed werd vergoten „tot vergeving van zonden”. Op grond daarvan kunnen mensen in Gods ogen rein worden en kunnen ze in het nieuwe verbond met Jehovah worden opgenomen (Hebreeën 9:14; 10:16, 17). Dit verbond, of ’contract’, maakt het voor 144.000 getrouwe christenen mogelijk naar de hemel te gaan. Daar zullen ze als koningen en priesters dienen tot zegen van de hele mensheid. — Genesis 22:18; Jeremia 31:31-33; 1 Petrus 2:9; Openbaring 5:9, 10; 14:1-3.

Wie mogen er tijdens de Gedachtenisviering van deze symbolen gebruiken? Logischerwijs mogen alleen degenen die in het nieuwe verbond zijn opgenomen — degenen die de hoop hebben naar de hemel te gaan — van het brood en de wijn gebruiken. Gods heilige geest overtuigt zulke personen ervan dat ze zijn uitgekozen om koningen in de hemel te worden (Romeinen 8:16). Daarnaast zijn ze ook in het Koninkrijksverbond met Jezus opgenomen. — Lukas 22:29.

Hoe zit het met degenen die de hoop hebben voor eeuwig in een paradijs op aarde te leven? Gehoorzaam aan Jezus’ gebod wonen ze het Avondmaal des Heren bij, maar slechts als respectvolle toeschouwers, niet als deelnemers. Eenmaal per jaar, op 14 Nisan, vieren Jehovah’s Getuigen na zonsondergang het Avondmaal des Heren. Hoewel wereldwijd slechts enkele duizenden personen belijden de hemelse hoop te hebben, ligt deze herdenking alle christenen na aan het hart. Het is voor iedereen een gelegenheid om na te denken over de allesovertreffende liefde van Jehovah God en Jezus Christus. — Johannes 3:16.