Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK NEGENTIEN

Blijf in Gods liefde

Blijf in Gods liefde
  • Wat wil het zeggen God lief te hebben?

  • Hoe kunnen we in Gods liefde blijven?

  • Hoe zal Jehovah degenen belonen die in zijn liefde blijven?

Zult u Jehovah in deze stormachtige tijd tot uw toevlucht maken?

1, 2. Waar kunnen we in deze tijd een veilig toevluchtsoord vinden?

STEL u eens voor dat u op een stormachtige dag buiten loopt. Donkere wolken pakken zich samen. Het begint te bliksemen, u hoort enkele donderslagen en even later gaat het heel hard regenen. U versnelt uw pas, wanhopig op zoek naar beschutting. Dan ziet u langs de kant van de weg een schuilplaats die er stevig, droog en uitnodigend uitziet. Wat bent u blij dat u een veilige plek hebt gevonden!

2 We leven in stormachtige tijden. De situatie in de wereld wordt steeds slechter. Maar er bestaat een veilige schuilplaats, een toevlucht waar we behoed worden voor blijvende schade. Wat is die schuilplaats? Kijk eens wat de bijbel leert: „Ik wil tot Jehovah zeggen: ’Gij zijt mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik wil vertrouwen.’” — Psalm 91:2.

3. Hoe kunnen we Jehovah tot onze toevlucht maken?

3 Denk u dat eens in! Jehovah, de Schepper en Soeverein van het universum, kan een toevlucht voor ons zijn. Hij kan ons beschermen tegen elke soort van bedreiging, want hij is machtiger dan wie maar ook. Zelfs als ons iets overkomt, kan Jehovah alle nare gevolgen ongedaan maken. Hoe kunnen we Jehovah tot onze toevlucht maken? Door op hem te vertrouwen. Gods Woord geeft ons de aansporing: ’Bewaar uzelf in Gods liefde’ (Judas 21). We moeten dus in Gods liefde blijven en een goede band met onze hemelse Vader behouden. Dan kunnen we er zeker van zijn dat hij onze toevlucht is. Maar hoe kunnen we zo’n band krijgen?

HERKEN EN BEANTWOORD GODS LIEFDE

4, 5. Wat zijn enkele manieren waarop Jehovah liefde voor ons heeft getoond?

4 Om in Gods liefde te blijven, moeten we beseffen hoe Jehovah zijn liefde voor ons heeft getoond. Sta eens stil bij enkele dingen die dit boek u over de bijbel geleerd heeft. Als Schepper heeft Jehovah ons de aarde gegeven als een schitterende woonplaats. Hij heeft de aarde toegerust met volop voedsel en water, natuurlijke hulpbronnen, fascinerende dieren en prachtig natuurschoon. Als Auteur van de bijbel heeft God ons zijn naam en zijn eigenschappen geopenbaard. Bovendien onthult zijn Woord dat hij zijn eigen geliefde Zoon naar de aarde heeft gezonden en heeft toegestaan dat Jezus voor ons leed en stierf (Johannes 3:16). En wat betekent dat geschenk voor ons? Dat we daardoor hoop hebben op een prachtige toekomst.

5 Onze hoop voor de toekomst berust op nog iets wat God gedaan heeft. Jehovah heeft een hemelse regering opgericht, het Messiaanse koninkrijk. Het zal binnenkort een eind maken aan al het lijden en de aarde in een paradijs veranderen. Denk u eens in: we kunnen daar voor altijd in vrede en geluk leven! (Psalm 37:29) Intussen heeft Jehovah ons richtlijnen gegeven om nu al op een zo goed mogelijke manier te leven. We hebben ook de gave van het gebed gekregen, zodat we altijd en overal met hem kunnen communiceren. Dat zijn slechts enkele manieren waarop Jehovah liefde heeft getoond voor de mensheid in het algemeen en voor u persoonlijk.

6. Hoe zou u op Jehovah’s liefde voor u kunnen reageren?

6 Een belangrijke vraag om over na te denken is: hoe reageer ik op Jehovah’s liefde? Velen zullen het vanzelfsprekend vinden dat wij ook liefde voor Jehovah hebben. Denkt u er ook zo over? Jezus zei dat dit het grootste gebod was: „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” (Mattheüs 22:37). U hebt beslist veel redenen om Jehovah God lief te hebben. Maar betekent Jehovah liefhebben met uw hele hart, ziel en verstand alleen maar dat u die liefde voelt?

7. Is liefde voor God slechts iets wat je vanbinnen voelt? Leg dit uit.

7 De bijbel laat zien dat liefde voor God veel meer is dan een gevoel. Hoewel het gevoel van liefde voor Jehovah heel belangrijk is, is dat gevoel nog maar het begin van echte liefde voor hem. Ter vergelijking: Een vruchtdragende appelboom is begonnen als een kleine appelpit. Maar zou u tevreden zijn met zo’n pitje als u zin had in een appel? Waarschijnlijk niet! Zo is ook een gevoel van liefde voor Jehovah God pas het begin. De bijbel leert: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last” (1 Johannes 5:3). Echte liefde voor God brengt goede vruchten voort. Zo’n liefde komt tot uiting in daden. — Mattheüs 7:16-20.

8, 9. Hoe kunnen we blijk geven van onze liefde en waardering voor God?

8 We tonen onze liefde voor God wanneer we zijn geboden onderhouden en zijn beginselen toepassen. Dat is echt niet te moeilijk. Jehovah’s wetten zijn geen last. Ze zijn juist bedoeld om ons te helpen een leven te hebben dat geluk en voldoening schenkt (Jesaja 48:17, 18). Door naar Jehovah’s richtlijnen te leven, laten we onze hemelse Vader zien dat we echt waardering hebben voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Helaas geven in deze wereld maar weinig mensen blijk van zo’n waardering. Wij zullen echter niet ondankbaar willen zijn, zoals sommigen die in de tijd van Jezus leefden. Jezus genas tien melaatsen, maar slechts één ging terug om hem te bedanken (Lukas 17:12-17). Wij zullen beslist op die ene dankbare melaatse willen lijken, en niet op de negen die ondankbaar waren!

9 Wat zijn dan de geboden van Jehovah die we moeten onderhouden? We hebben in dit boek al een aantal geboden besproken, maar laten we enkele daarvan nog eens doornemen. Gods geboden onderhouden zal ons helpen in Gods liefde te blijven.

NADER STEEDS DICHTER TOT JEHOVAH

10. Leg uit waarom het belangrijk is dat we kennis over Jehovah God in ons blijven opnemen.

10 Meer over Jehovah te weten komen is noodzakelijk om dichter tot hem te kunnen naderen. Dit is een proces dat nooit ophoudt. Als u in een ijskoude nacht buiten bij een vuur zit om warm te blijven, zou u het vuur dan langzaam laten uitgaan? Nee, u zou er hout op blijven gooien om het vuur brandend te houden. Uw leven zou ervan af kunnen hangen! Zoals hout een vuur brandend houdt, zo houdt „de kennis van God” onze liefde voor Jehovah sterk. — Spreuken 2:1-5.

Uw liefde voor Jehovah heeft net als een vuur brandstof nodig om te blijven branden

11. Welke uitwerking had Jezus’ onderwijs op zijn volgelingen?

11 Jezus wilde de liefde van zijn volgelingen voor Jehovah en voor Zijn kostbare Woord der waarheid levend houden, als een brandend vuur. Na zijn opstanding onderwees Jezus twee van zijn discipelen over enkele profetieën uit de Hebreeuwse Geschriften die in hem vervuld waren. Wat was de uitwerking? Later zeiden ze: „Brandde ons hart niet toen hij onderweg tot ons sprak, toen hij de Schriften volledig voor ons opende?” — Lukas 24:32.

12, 13. (a) Wat is er bij de meeste mensen in deze tijd met de liefde voor God en de bijbel gebeurd? (b) Hoe kunnen we voorkomen dat onze liefde verkoelt?

12 Had u, toen u voor het eerst hoorde wat de bijbel echt leert, niet het gevoel dat uw hart begon te branden van vreugde, ijver en liefde voor God? Ongetwijfeld! Dat gevoel hadden veel mensen. Maar het is de kunst om die intense liefde levend te houden en te laten groeien. We willen niet dat ons hetzelfde overkomt als de wereld om ons heen. Jezus voorzei: ’De liefde van de meesten zal verkoelen’ (Mattheüs 24:12). Hoe kunt u voorkomen dat uw liefde voor Jehovah en voor de bijbelse waarheid verkoelt?

13 Blijf kennis in u opnemen van Jehovah God en Jezus Christus (Johannes 17:3). Mediteer over wat u uit Gods Woord leert, denk er diep over na en vraag u daarbij af: Wat leer ik hieruit over Jehovah God? Welke verdere reden geeft dit me om hem met mijn hele hart, verstand en ziel lief te hebben? (1 Timotheüs 4:15) Door op zo’n manier te mediteren, wordt uw liefde voor Jehovah voortdurend aangewakkerd.

14. Hoe kan het gebed ons helpen onze liefde voor Jehovah levend te houden?

14 Nog een manier om te voorkomen dat uw liefde voor Jehovah uitdooft, is geregeld te bidden (1 Thessalonicenzen 5:17). In hoofdstuk 17 hebben we geleerd dat het gebed een kostbare gave van God is. Net zoals bij mensen geregelde, open communicatie belangrijk is voor een goede relatie, is geregeld bidden noodzakelijk om een hechte band met Jehovah te behouden. Het is vooral belangrijk dat onze gebeden nooit een sleur worden — dat we niet mechanisch steeds weer hetzelfde zeggen zonder dat er echt gevoel of betekenis in zit. We moeten tot Jehovah spreken zoals een kind zou praten met zijn vader, van wie hij houdt. We willen natuurlijk met respect spreken, maar ook open, eerlijk en vanuit ons hart (Psalm 62:8). Persoonlijke bijbelstudie en oprecht gebed zijn een belangrijk onderdeel van onze aanbidding, en ze helpen ons in Gods liefde te blijven.

VIND VREUGDE IN UW AANBIDDING

15, 16. Waarom kunnen we de Koninkrijksprediking terecht als een voorrecht en een schat bezien?

15 Persoonlijke bijbelstudie en gebed zijn aspecten van onze aanbidding die we voor onszelf kunnen doen. Maar laten we het nu eens hebben over een aspect van onze aanbidding dat we in het openbaar doen: met anderen over ons geloof spreken. Hebt u anderen al eens iets over de bijbelse waarheden verteld? Dan hebt u een schitterend voorrecht gehad (Lukas 1:74). Als we de waarheden die we over Jehovah God hebben geleerd aan anderen vertellen, zijn we bezig met een bijzonder belangrijke opdracht die alle christenen gekregen hebben: het goede nieuws van Gods koninkrijk prediken. — Mattheüs 24:14; 28:19, 20.

16 De apostel Paulus vond zijn bediening heel kostbaar, want hij sprak erover als een „schat” (2 Korinthiërs 4:7). Met mensen over Jehovah God en zijn voornemens spreken, is het beste werk dat u kunt doen. Jehovah is de beste Werkgever die er bestaat en hij geeft de allerbeste beloning. Door aan deze activiteit deel te nemen, helpt u oprechte mensen om dicht tot onze hemelse Vader te naderen en de weg tot eeuwig leven te gaan bewandelen! Welk werk zou meer voldoening kunnen geven? Door getuigenis te geven over Jehovah en zijn Woord, groeit bovendien uw eigen geloof en wordt uw liefde voor hem versterkt. En Jehovah waardeert uw inspanningen (Hebreeën 6:10). Druk bezig blijven met dit werk helpt u om in Gods liefde te blijven. — 1 Korinthiërs 15:58.

17. Waarom is de prediking in deze tijd zo dringend?

17 Het is belangrijk in gedachte te houden dat de Koninkrijksprediking heel dringend is. De bijbel zegt: „Predik het woord, houd u er als met een dringende zaak mee bezig” (2 Timotheüs 4:2). Waarom is dat in deze tijd zo dringend? Gods Woord zegt ons: „De grote dag van Jehovah is nabij. Hij is nabij en haast zich zeer” (Zefanja 1:14). De tijd nadert snel dat Jehovah een eind zal maken aan dit hele samenstel. De mensen moeten gewaarschuwd worden! Ze moeten weten dat het nu de tijd is om voor Jehovah te kiezen als de Soeverein. Het einde „zal niet te laat komen”. — Habakuk 2:3.

18. Waarom moeten we Jehovah samen met ware christenen in het openbaar aanbidden?

18 Jehovah wil dat we hem samen met ware christenen in het openbaar aanbidden. Daarom zegt zijn Woord: „Laten wij op elkaar letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen, het onderling vergaderen niet nalatend, zoals voor sommigen gebruikelijk is, maar laten wij elkaar aanmoedigen, en dat te meer naarmate gij de dag ziet naderen” (Hebreeën 10:24, 25). Als we op christelijke vergaderingen met geloofsgenoten samenkomen, hebben we een prachtige gelegenheid om onze geliefde God te loven en te aanbidden. Bovendien bouwen we elkaar op en zijn we een aanmoediging voor elkaar.

19. Wat kunnen we doen om de band van liefde in de christelijke gemeente te versterken?

19 Als we met andere aanbidders van Jehovah omgaan, versterken we de band van liefde en vriendschap in de gemeente. Het is belangrijk dat we naar elkaars goede eigenschappen kijken, net zoals Jehovah dat bij ons doet. Verwacht geen volmaaktheid van uw geloofsgenoten. Houd in gedachte dat we allemaal fouten maken en dat niet iedereen hetzelfde stadium van geestelijke groei heeft bereikt (Kolossenzen 3:13). Doe moeite om hechte vriendschappen op te bouwen met degenen die Jehovah intens liefhebben, dan zult u merken dat u geestelijk groeit. Jehovah samen met uw geestelijke broeders en zusters aanbidden, zal u helpen in Gods liefde te blijven. Hoe beloont Jehovah degenen die hem trouw aanbidden en daardoor in zijn liefde blijven?

STREEF NAAR „HET WERKELIJKE LEVEN”

20, 21. Wat is „het werkelijke leven”, en waarom is dat een prachtige hoop?

20 Jehovah beloont zijn trouwe aanbidders met leven — maar wat voor leven? Zou u zeggen dat u op dit moment echt leeft? Dat is nogal duidelijk, zullen de meesten zeggen. We ademen, we eten en we drinken. Dan leven we toch? En op momenten dat we heel gelukkig zijn, zeggen we misschien zelfs: „Dit is nu het echte leven!” Maar de bijbel laat zien dat in een heel belangrijk opzicht niemand van ons in deze tijd echt leeft.

Jehovah gunt ook u „het werkelijke leven”

21 Gods Woord spoort ons aan ’het werkelijke leven stevig vast te grijpen’ (1 Timotheüs 6:19). Daaruit blijkt dat „het werkelijke leven” iets is wat we in de toekomst hopen te krijgen. Als we eenmaal volmaakt zijn, zullen we in de volste zin van het woord leven, want dan zullen we leven zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Wanneer we op een paradijselijke aarde in volmaakte gezondheid en in vrede en geluk leven, zullen we eindelijk genieten van „het werkelijke leven”, eeuwig leven (1 Timotheüs 6:12). Is dat geen prachtige hoop?

22. Hoe kunt u ’het werkelijke leven stevig vastgrijpen’?

22 Hoe kunnen we ’het werkelijke leven stevig vastgrijpen’? In hetzelfde bijbelgedeelte spoorde Paulus christenen aan „goed te doen” en „rijk te zijn in voortreffelijke werken” (1 Timotheüs 6:18). Hieruit blijkt duidelijk dat het erop aankomt of we de bijbelse waarheden die we geleerd hebben, ook toepassen. Maar bedoelde Paulus dat we met het verrichten van goede daden „het werkelijke leven” verdienen? Nee, want we hebben die schitterende vooruitzichten uitsluitend te danken aan Gods „onverdiende goedheid” (Romeinen 5:15). Jehovah vindt het echter fijn om degenen die hem trouw dienen, te belonen. Hij wil heel graag dat u „het werkelijke leven” krijgt. Eeuwig leven in vrede en geluk, dat is wat degenen wacht die in Gods liefde blijven.

23. Waarom is het zo belangrijk in Gods liefde te blijven?

23 Het is goed om ons af te vragen: aanbid ik God op de manier die hij in de bijbel heeft uiteengezet? Als we ervoor zorgen dat we die vraag elke dag weer met ja kunnen beantwoorden, zijn we op de goede weg. We kunnen er zeker van zijn dat Jehovah onze toevlucht is. Hij zal zijn getrouwe dienstknechten veilig door de moeilijke laatste dagen van dit oude samenstel heen leiden. Jehovah zal ons ook veilig het schitterende nieuwe samenstel van dingen binnenleiden, dat nu heel dichtbij is. Wat zal dat een geweldige tijd zijn! En wat zullen we blij zijn dat we in deze laatste dagen de juiste keuzes hebben gemaakt! Als u nu die keuzes maakt, zult u „het werkelijke leven” genieten, het leven zoals Jehovah God het bedoeld had, en dat voor eeuwig!