Wat leert de bijbel echt?

Dit boek geeft het Bijbelse antwoord op vragen als: Waarom lijden mensen? Wat gebeurt er als we doodgaan? Hoe krijg je een gelukkiger gezin? Het wordt ook gebruikt voor een Bijbelcursus.

Was dit Gods bedoeling?

Misschien vraagt u zich af waarom er zo veel problemen zijn. Wist u dat de bijbel een echte verandering belooft en dat u daar profijt van kunt hebben?

HOOFDSTUK 1

Wat is de waarheid over God?

Denkt u dat God om u geeft? Lees wat God voor iemand is en hoe u een goede band met hem kunt hebben.

HOOFDSTUK 2

De bijbel, een boek van God

Hoe kan de bijbel u bij problemen helpen? Waarom kunt u vertrouwen hebben in de bijbelse profetieën?

HOOFDSTUK 3

Wat is Gods voornemen met de aarde?

Zal de aarde ooit een paradijs worden? Zo ja, wanneer?

HOOFDSTUK 4

Wie is Jezus Christus?

Lees waarom Jezus de beloofde Messias is, waar hij vandaan kwam en waarom hij Jehovah’s eniggeboren Zoon is.

HOOFDSTUK 5

De losprijs, het grootste geschenk van God

Wat is de losprijs? Hoe kunt u er profijt van hebben?

HOOFDSTUK 6

Waar zijn de doden?

Lees waar de doden volgens de bijbel zijn en waarom mensen doodgaan.

HOOFDSTUK 7

Echte hoop voor uw geliefden die gestorven zijn

Hebt u geliefden in de dood verloren? Is het mogelijk hen terug te zien? Lees wat de bijbel over de opstanding leert.

HOOFDSTUK 8

Wat is Gods koninkrijk?

Veel mensen kennen het Onze Vader. Wat betekent de zin: „Uw koninkrijk kome”?

HOOFDSTUK 9

Leven we in „de laatste dagen”?

Lees hoe het gedrag van mensen om ons heen bewijst dat we in „de laatste dagen” leven die door de bijbel zijn voorzegd.

HOOFDSTUK 10

Geesten — Welke invloed hebben ze op ons?

De bijbel spreekt over engelen en demonen. Bestaan die geesten echt? Kunnen ze uw leven beïnvloeden?

HOOFDSTUK 11

Waarom laat God lijden toe?

Veel mensen geven God de schuld van al het lijden in de wereld. Wat denkt u? Lees wat God over de oorzaken van lijden zegt.

HOOFDSTUK 12

Een manier van leven die God goedkeurt

Het is mogelijk te leven zoals Jehovah het wil. U kunt zelfs zijn vriend worden.

HOOFDSTUK 13

Gods kijk op het leven

Hoe beziet God abortus, bloedtransfusies en het leven van een dier?

HOOFDSTUK 14

Hoe u een gelukkig gezinsleven krijgt

De liefde die Jezus toonde is een voorbeeld voor mannen, vrouwen, ouders en kinderen. Wat leren we van hem?

HOOFDSTUK 15

Aanbidding die God goedkeurt

Kijk eens naar zes kenmerken van degenen die de ware religie beoefenen.

HOOFDSTUK 16

Neem uw standpunt in voor de ware aanbidding

Welke problemen komt u tegen als u met anderen over uw geloof praat? Hoe kunt u dat doen zonder hen te beledigen?

HOOFDSTUK 17

Nader dicht tot God door het gebed

Luistert God als u bidt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet u begrijpen wat de bijbel over gebed leert.

HOOFDSTUK 18

De doop en uw band met God

Welke stappen zijn nodig om voor de christelijke doop in aanmerking te komen? Lees wat de doop symboliseert en hoe die verricht moet worden.

HOOFDSTUK 19

Blijf in Gods liefde

Hoe kunnen we dankbaarheid tonen voor alles wat God heeft gedaan?

APPENDIX

Het gebruik en de betekenis van Gods naam

Gods persoonlijke naam is uit veel bijbelvertalingen verwijderd. Waarom? Is het belangrijk Gods naam te gebruiken?

APPENDIX

Hoe Daniëls profetie de komst van de Messias voorzegt

Meer dan 500 jaar van tevoren onthulde God precies wanneer de Messias zou komen. Lees meer over die fascinerende profetie!

APPENDIX

Jezus Christus, de beloofde Messias

Jezus vervulde alle bijbelprofetieën over de Messias. U kunt in uw eigen bijbel nagaan dat deze profetieën tot in de kleinste details zijn vervuld.

APPENDIX

De waarheid over de Vader, de Zoon en de heilige geest

Veel mensen geloven dat de Drie-eenheidsleer in de bijbel onderwezen wordt. Is dat waar?

APPENDIX

Horen christenen bij hun aanbidding het kruis te gebruiken?

Is Jezus echt aan een kruis gestorven? Lees het antwoord in de bijbel zelf.

APPENDIX

Het Avondmaal des Heren, een herdenking tot eer van God

Christenen hebben het gebod gekregen Christus’ dood te herdenken. Wanneer en hoe moet dat gebeuren?

APPENDIX

Ziel en geest — Wat houden deze begrippen in?

Veel mensen denken dat een onzichtbaar deel van de mens bij de dood het lichaam verlaat en verder leeft. Wat zegt Gods Woord?

APPENDIX

Wat zijn Sjeool en Hades?

Sommige bijbelvertalingen gebruiken de woorden „graf” of „hel” voor Sjeool en Hades. Wat betekenen deze woorden eigenlijk?

APPENDIX

Wat is de Oordeelsdag?

Lees hoe de Oordeelsdag een zegen zal zijn voor alle getrouwe mensen.

APPENDIX

1914 — Een belangrijk jaar in de bijbelse profetieën

Welke bijbelse bewijzen zijn er dat 1914 een belangrijk jaar was?

APPENDIX

Wie is de aartsengel Michaël?

De bijbel maakt duidelijk wie deze machtige aartsengel is. Lees meer over hem en wat hij op dit moment doet.

APPENDIX

Wie of wat is „Babylon de Grote”?

Het boek Openbaring spreekt over een vrouw met de naam „Babylon de Grote”. Is ze een letterlijke vrouw? Wat zegt de bijbel over haar?

APPENDIX

Werd Jezus in december geboren?

Sta eens stil bij de weersomstandigheden in de tijd van het jaar dat Jezus werd geboren. Wat kunnen we daaruit opmaken?

APPENDIX

Horen we feestdagen te vieren?

Wat is de oorsprong van veel feestdagen die in uw omgeving gevierd worden? Het antwoord zal u misschien verbazen.