Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK 32

Hoe Jezus werd beschermd

Hoe Jezus werd beschermd

JEHOVAH doet soms heel bijzondere dingen om iemand te beschermen die jong is en die zichzelf niet kan beschermen. Als je buiten in de natuur gaat wandelen, zou je er een voorbeeld van kunnen zien hoe Jehovah dit doet. Maar het kan zijn dat je eerst niet goed begrijpt wat er gebeurt.

Je ziet een vogel vlak bij je op de grond landen. Het lijkt wel of hij gewond is. Een van zijn vleugels hangt slap en hij loopt weg als je probeert naar hem toe te gaan. Terwijl je hem achternaloopt, blijft hij je steeds net iets voor. Dan vliegt de vogel plotseling weg. Zijn vleugel was helemaal niet gewond! Weet je wat de vogel aan het doen was? —

Vlak bij de plek waar de vogel bij je landde, zaten zijn jongen in het gras verstopt. De moedervogel was bang dat je ze zou vinden en ze kwaad zou doen. Daarom deed ze net alsof ze gewond was en lokte je weg. Weet je wie ons kan beschermen zoals een moedervogel haar jongen beschermt? — In de bijbel wordt Jehovah vergeleken met een vogel, een arend, die zijn jongen helpt. — Deuteronomium 32:11, 12.

Hoe beschermt deze moedervogel haar jongen?

Het allerliefste kind van Jehovah is zijn Zoon, Jezus. Toen Jezus in de hemel woonde, was hij net als zijn Vader een machtige geest. Hij kon best voor zichzelf zorgen. Maar toen Jezus als baby op aarde geboren werd, was hij hulpeloos. Hij had bescherming nodig.

Om op aarde te doen wat God aan hem had gevraagd, moest Jezus opgroeien en een volmaakte, volwassen man worden. Maar Satan probeerde Jezus te doden voordat Jezus een man was geworden. Hoe hij probeerde Jezus als kind te doden en hoe Jehovah Jezus beschermde, is een spannend verhaal. Zou je het graag willen horen? —

Niet lang nadat Jezus is geboren, laat Satan in het oosten een soort ster aan de hemel schijnen. Astrologen, mannen die de sterren bestuderen, volgen die ster honderden kilometers, helemaal naar Jeruzalem. Daar vragen ze waar de koning van de joden geboren zal worden. Als ze dit vragen aan mannen die weten wat de bijbel hierover zegt, antwoorden die: ’In Bethlehem.’ — Mattheüs 2:1-6.

Welke waarschuwing geeft God de astrologen als ze bij Jezus zijn geweest, zodat Jezus niet gedood wordt?

Als Herodes, de slechte koning in Jeruzalem, hoort dat er vlakbij, in Bethlehem, een nieuwe koning geboren is, zegt hij tegen de astrologen: ’Ga het kind zoeken, en als jullie het gevonden hebben, kom dan terug en vertel het me.’ Waarom wil Herodes weten waar Jezus is? — Omdat Herodes jaloers is en hem wil doden!

Hoe beschermt God zijn Zoon? — Als de astrologen Jezus vinden, geven ze hem cadeaus. Later waarschuwt God de astrologen in een droom dat ze niet naar Herodes terug moeten gaan. Daarom gaan ze langs een andere weg naar huis en gaan niet terug naar Jeruzalem. Als Herodes ontdekt dat de astrologen weg zijn, is hij heel boos. Omdat hij Jezus nog steeds wil doden, laat hij alle jongetjes onder de twee jaar in Bethlehem doden! Maar Jezus is dan al weg uit Bethlehem.

Weet je hoe Jezus is ontsnapt? — Als de astrologen weer naar huis zijn gegaan, geeft Jehovah een waarschuwing aan Jozef, de man van Maria, dat hij meteen ver weg moet vluchten, naar Egypte. Daar is Jezus veilig voor de slechte Herodes. Jaren later, als Maria en Jozef met Jezus terugkomen uit Egypte, geeft God Jozef nog een waarschuwing. In een droom zegt hij dat Jozef naar Nazareth moet verhuizen, waar Jezus veilig zal zijn. — Mattheüs 2:7-23.

Hoe wordt de kleine Jezus nog eens gered?

Begrijp je hoe Jehovah zijn Zoon beschermde? — Wie is net als de jonge vogeltjes die door hun moeder in het gras waren verstopt, of net als Jezus toen hij nog klein was? Jij toch? — Jij moet ook beschermd worden. Weet je wie jou kwaad willen doen? —

De bijbel zegt dat Satan als een brullende leeuw is die ons wil opeten. En net zoals leeuwen vaak kleine dieren proberen te pakken, kiezen Satan en zijn demonen vaak kinderen uit (1 Petrus 5:8). Maar Jehovah is sterker dan Satan. Jehovah kan zijn kinderen beschermen. Of als Satan ze kwaad heeft gedaan, kan Jehovah het weer goedmaken.

Weet je nog uit hoofdstuk 10 van dit boek wat de Duivel en zijn demonen ons willen laten doen? — Ja, ze willen dat we seksuele omgang hebben die God niet goed vindt. Wie alleen mogen seksuele omgang hebben? — Ja, alleen een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn.

Jammer genoeg willen sommige mensen graag seks met kinderen hebben. Als ze dat doen, gaan de jongens en meisjes soms de slechte dingen doen die ze van deze mensen geleerd hebben. Ook gaan ze hun geslachtsdelen op een verkeerde manier gebruiken. Dat gebeurde lang geleden in de stad Sodom. De bijbel zegt dat de mensen daar, ’jongens en ook oude mannen’, seks wilden hebben met mannen die bij Lot op bezoek waren. — Genesis 19:4, 5.

Dus net zoals Jezus bescherming nodig had, moet jij ook beschermd worden tegen grote mensen — en zelfs kinderen — die misschien proberen seks met je te hebben. Meestal doen ze alsof ze je vrienden zijn. Misschien zeggen ze wel dat je een cadeautje van ze krijgt als je belooft niet tegen anderen te vertellen wat ze met je willen doen. Maar deze mensen zijn net als Satan en zijn demonen. Ze denken alleen aan hun eigen plezier. En daarom willen ze seks met kinderen hebben. Dat is heel slecht!

Weet je wat ze dan met je willen doen? — Misschien proberen ze je geslachtsdelen te strelen. Of ze wrijven met hun eigen geslachtsdelen tegen de jouwe. Maar je moet nooit iemand met je plasser of je spleetje laten spelen. Zelfs je eigen broer of zus of je vader of moeder niet. Die lichaamsdelen zijn alleen van jou.

Wat moet je zeggen en doen als iemand je met verkeerde bedoelingen wil aanraken?

Hoe kun je je lichaam beschermen tegen mensen die zulke slechte dingen doen? — Ten eerste: laat nooit iemand met je geslachtsdelen spelen. Als iemand dat toch probeert te doen, zeg dan heel hard: „Niet doen! Ik ga het zeggen!” En als hij zegt dat het jouw schuld is wat er is gebeurd, geloof het dan niet. Het is niet waar. Ga vertellen wat hij heeft gedaan, wie het ook is! Je moet het vertellen, ook al zegt hij dat wat jullie samen doen een geheimpje tussen jullie tweeën is. Ook al belooft hij je mooie cadeautjes of probeert hij je bang te maken, je moet weglopen en het gaan vertellen.

Je hoeft niet bang te zijn, maar je moet wel voorzichtig zijn. Als je vader en moeder je waarschuwen voor mensen of plaatsen die gevaarlijk voor je kunnen zijn, moet je naar ze luisteren. Als je dat doet, krijgen slechte mensen geen kans om je kwaad te doen.

Lees in Genesis 39:7-12; Spreuken 4:14-16; 14:15, 16; 1 Korinthiërs 6:18 en 2 Petrus 2:14 hoe je jezelf tegen verkeerde seks kunt beschermen.