Lessen van de Grote Onderwijzer

De beste beginselen die er te vinden zijn, staan in de Bijbel. Kinderen kunnen leren wat hun hemelse Vader zegt, niet wat een mens zegt.

Wat er van ouders gevraagd wordt

Dit boek is bedoeld om zinvolle gesprekken over belangrijke onderwerpen op gang te brengen tussen kinderen en degenen die dit boek met hen lezen.

Waarom Jezus een groot onderwijzer was

Wat voor soort dingen onderwees Jezus? En waar kwam zijn onderwijs vandaan?

Een brief van een liefdevolle God

Zijn brief staat in een boek dat belangrijker is dan welk boek maar ook.

Hij die alles heeft gemaakt

Wie heeft de vogels gemaakt en wie heeft ze leren zingen? Wie heeft het gras gemaakt? Wie heeft jou gemaakt?

God heeft een naam

We hebben allemaal een naam. Ken je de naam van God? Waarom is zijn naam belangrijk?

„Dit is mijn Zoon”

Waarom was Jezus zo bijzonder?

De Grote Onderwijzer diende anderen

Vind je het fijn als iemand iets aardigs voor je doet? Iedereen vindt dat fijn, en de Grote Onderwijzer wist dat.

Gehoorzaamheid beschermt je

Jongeren kunnen dingen leren van mensen die ouder zijn. En als God zegt dat we iets moeten doen, kunnen we er al helemaal zeker van zijn dat het goed is.

Sommigen zijn hoger dan wij

Sommigen van hen zijn goed, anderen zijn slecht.

We moeten verleidingen weerstaan

Wat moet je doen als iemand je vraagt iets verkeerds te doen?

Jezus’ macht over de demonen

Je hoeft niet bang te zijn voor de demonen, maar je moet er wel voor oppassen dat ze je niet bedriegen.

Hulp van Gods engelen

Gods engelen helpen mensen die van Jehovah houden en hem dienen.

Jezus leert ons bidden

Je kunt op elk moment van de dag of de nacht tot God bidden en hij zal je horen.

Zij die Jezus’ discipelen werden

Wat voor mensen waren ze?

Waarom we moeten vergeven

Jezus vertelt een verhaal om het aan ons uit te leggen.

Een les over vriendelijkheid

Leer van het verhaal van de vriendelijke Samaritaan.

Wat is echt belangrijk?

Hoe kunnen we rijk zijn met betrekking tot God?

Hoe we gelukkig kunnen zijn

De Grote Onderwijzer vertelt een belangrijk geheim.

Vergeet je niet dank je wel te zeggen?

Je kunt een les leren van het voorbeeld van tien melaatsen.

Mogen we vechten?

Wat moet je doen als het erop lijkt dat er moeilijkheden komen?

Wil je altijd de eerste zijn?

Wat vertelde Jezus zijn discipelen toen ze hierover ruziemaakten?

Mogen we ergens over opscheppen?

Jezus vertelt een verhaal over een farizeeër en een belastinginner.

Waarom we niet mogen liegen

Kijk wat Jehovah met Ananias en Saffira deed.

Hoe het komt dat mensen ziek worden

Zal er ooit een tijd komen dat er niemand meer ziek wordt?

Word nooit een dief!

Kijk naar de voorbeelden van vier mensen die iets namen wat niet van hen was.

Kunnen mensen die slechte dingen doen, veranderen?

De voorbeelden van Saulus en van een prostituee geven het antwoord.

Waarom het moeilijk is het goede te doen

Hoe reageren slechte mensen als je niet doet wat ze zeggen?

Wie is jouw God?

Mensen aanbidden veel goden. Wat moet jij doen? Drie Joodse jongens geven het antwoord.

Hoe je kunt weten wie je moet gehoorzamen

Betaal caesar terug wat van caesar is, maar God wat van God is.

Vindt God alle feesten goed?

Wist je dat er in de Bijbel een aantal feesten worden genoemd? We kunnen leren wat God daarvan vond.

Hulp om niet bang te zijn

De Grote Onderwijzer zei niet dat het makkelijk zou zijn om Jehovah te dienen. Maar er is een manier om moed en hulp te krijgen.

Waar we troost kunnen vinden

Wat moet je doen als je je ooit verdrietig of alleen voelt?

Hoe Jezus werd beschermd

Lees hoe Jehovah Jezus beschermde tegen mensen die hem probeerden te vermoorden toen hij een kind was.

Jezus kan ons beschermen

Toen hij op aarde was, liet hij zien hoe hij de mensen die van hem hielden, kon beschermen.

Wat gebeurt er als we doodgaan?

Moet je bang zijn voor de dood of voor mensen die gestorven zijn?

We kunnen wakker worden uit de dood!

God gaf Jezus de macht om mensen, dus ook kinderen, uit de dood op te wekken.

Een avond om aan Jehovah en zijn Zoon te denken

Jezus laat zijn volgelingen een bijzondere manier zien om te denken aan wat Jehovah en Jezus voor ons hebben gedaan.

Waarom we van Jezus moeten houden

Hij gaf zijn volmaakte leven, zodat wij eeuwig leven kunnen krijgen!

God vergeet zijn Zoon niet

Jezus wordt uit de dood opgewekt.

Hoe we God blij kunnen maken

Een Bijbelse spreuk zegt: ‘Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart.’

Kinderen die God blij maken

Wat kun jij doen om God blij te maken?

Waarom we moeten werken

Werken is goed voor je. Leer hoe je er plezier in krijgt.

Wie zijn onze broers en zussen?

Zijn dat ook personen die geen kinderen zijn van onze ouders?

Onze vrienden moeten van God houden

‘Slechte omgang bederft nuttige gewoonten.’

Wat is Gods koninkrijk? Hoe we laten zien dat we ervóór zijn

Wanneer Jezus voor alles op aarde verantwoordelijk is, zal hij heel wat dingen veranderen.

Een wereld wordt door water vernietigd — Zal dat nog eens gebeuren?

De rechtvaardigen zullen voor altijd op de aarde wonen.

Hoe we weten dat Armageddon dichtbij is

De tekenen zijn overal te zien.

Gods vredige nieuwe wereld — Jij kunt daar ook zijn

Wat moet je doen om daar voor eeuwig te kunnen leven?