Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 21

Wat is Bethel?

Wat is Bethel?

Teken- en Ontwerpstudio (VS)

Duitsland

Kenia

Colombia

Bethel is Hebreeuws voor ‘Huis van God’ (Genesis 28:17, 19). Het is een passende naam voor de gebouwen van Jehovah’s Getuigen over de hele wereld vanwaaruit de prediking geleid en ondersteund wordt. Het Besturende Lichaam dient op het internationale hoofdkantoor in de VS. Vandaaruit zien ze toe op het werk dat op de vele bijkantoren wereldwijd wordt gedaan. De Getuigen die op een bijkantoor dienen, worden samen een Bethelfamilie genoemd. Net als een familie wonen en werken ze samen, eten ze samen en bestuderen ze samen de Bijbel (Psalm 133:1).

Een unieke plek waar iedereen zich helemaal geeft. Alle mannen en vrouwen op Bethel leggen zich fulltime toe op het doen van Gods wil en het werken voor het Koninkrijk (Mattheüs 6:33). Niemand van hen ontvangt een salaris, maar iedereen krijgt kost en inwoning en wat geld voor persoonlijke onkosten. Iedereen heeft een taak: sommigen werken op kantoor of in de keuken of eetzaal; anderen in een drukkerij of binderij, of in de huishouding, wasserij of onderhoudsafdeling.

Een levendige plek waar de prediking ondersteund wordt. Het belangrijkste doel van elk Bethelhuis is de Bijbelse waarheid voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar te maken. Neem bijvoorbeeld deze brochure. Die is geschreven onder leiding van het Besturende Lichaam, elektronisch verstuurd naar honderden vertaalteams over de hele wereld, in verschillende Betheldrukkerijen op snelle drukpersen gedrukt en verzonden naar ruim 110.000 gemeenten. Alles wat door Bethelfamilies wordt gedaan, is onmisbaar voor het dringendste werk dat er bestaat: de prediking van het goede nieuws (Markus 13:10).

  • Wie dienen op Bethel, en welke voorzieningen zijn er voor hen?

  • Welk dringende werk wordt door elk Bethelhuis ondersteund?