Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 4

Waarom hebben we de Nieuwewereldvertaling uitgegeven?

Waarom hebben we de Nieuwewereldvertaling uitgegeven?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Gedeelte van de Griekse vertaling van Symmachus met Gods naam in Psalm 69:31 (derde of vierde eeuw n.Chr.)

Jehovah’s Getuigen hebben tientallen jaren verschillende Bijbelvertalingen gebruikt, gedrukt en verspreid. Maar toen zagen we in dat er behoefte was aan een nieuwe vertaling die mensen beter zou helpen ‘nauwkeurige kennis van de waarheid’ te krijgen, want dat is Gods wil voor iedereen (1 Timotheüs 2:3, 4). Dus begonnen we in 1950 delen van de Nieuwewereldvertaling uit te geven. Deze Bijbel is nauwkeurig vertaald in ruim 130 talen.

Er was een Bijbel nodig die makkelijk te begrijpen was. Talen veranderen in de loop van de tijd, en veel Bijbelvertalingen gebruikten onduidelijke en verouderde uitdrukkingen die moeilijk te begrijpen waren. Ook werden er oude manuscripten gevonden die nauwkeuriger waren en dichter bij de oorspronkelijke tekst zaten, waardoor het begrip van het Bijbelse Hebreeuws, Aramees en Grieks verbeterde.

Er was een vertaling nodig die trouw was aan Gods woord. Bijbelvertalers moeten trouw zijn aan de oorspronkelijke tekst en mogen niets aan Gods geïnspireerde geschriften veranderen. Maar in de meeste Bijbelvertalingen wordt Gods naam, Jehovah, niet gebruikt.

Er was een Bijbel nodig die de Auteur ervan eert (2 Samuël 23:2). In de Nieuwewereldvertaling staat Jehovah’s naam weer op de ongeveer zevenduizend plaatsen waar die in de oudste bijbelmanuscripten voorkomt (Psalm 83:18). Deze Bijbel is het resultaat van jarenlang ijverig nazoekwerk en is aangenaam om te lezen omdat Gods gedachten duidelijk worden overgebracht. Ook als deze vertaling misschien niet in je eigen taal is uitgegeven, moedigen we je aan de goede gewoonte te ontwikkelen om Jehovah’s Woord elke dag te lezen (Jozua 1:8; Psalm 1:2, 3).

  • Waarom vonden we dat er een nieuwe vertaling van de Bijbel nodig was?

  • Welke gewoonte is goed voor iedereen die wil weten wat Gods wil is?