Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 13

Wat is een pionier?

Wat is een pionier?

Canada

Huis aan huis

Bijbelcursus

Persoonlijke studie

De term pionier slaat vaak op iemand die onbekend land verkent en nieuwe wegen voor anderen opent. Jezus was een pionier in de zin dat hij naar de aarde werd gestuurd om een levengevend werk te doen en de weg tot redding te openen (Mattheüs 20:28). In deze tijd volgen we hem na door zo veel mogelijk tijd te gebruiken om ‘discipelen te maken’ (Mattheüs 28:19, 20). Voor sommigen is het mogelijk om in de pioniersdienst te gaan, zoals wij dat noemen.

Een pionier is een fulltimeprediker. Alle Getuigen van Jehovah zijn verkondigers van het goede nieuws. Maar sommige hebben het zo geregeld dat ze gewone pionier kunnen zijn, wat wil zeggen dat ze elke maand 70 uur aan de prediking besteden. Om dat te kunnen doen, gaan ze vaak parttime werken. Andere Getuigen zijn gevraagd om als speciale pionier te dienen in gebieden waar meer behoefte is aan verkondigers. Zij prediken elke maand 130 uur of meer. Pioniers zijn tevreden met een eenvoudig leven en vertrouwen erop dat Jehovah ervoor zal zorgen dat ze alles hebben wat nodig is (Mattheüs 6:31-33; 1 Timotheüs 6:6-8). Degenen die niet fulltime kunnen pionieren, kunnen soms als hulppionier dienen door in een maand 30 of 50 uur te prediken.

Liefde voor God en voor mensen is de motivatie. Net als Jezus merken we dat veel mensen er echt behoefte aan hebben meer te weten te komen over God en zijn bedoeling met ons (Markus 6:34). Wij hebben iets te vertellen waar ze nu al veel aan hebben en wat ze een betrouwbare hoop voor de toekomst kan geven. Naastenliefde zet een pionier ertoe aan veel van zijn tijd en energie te geven om anderen te helpen het goede nieuws te horen (Mattheüs 22:39; 1 Thessalonicenzen 2:8). Dat maakt hem gelukkig, zijn geloof wordt sterker en hij krijgt een hechtere band met God (Handelingen 20:35).

  • Hoe zou je uitleggen wat een pionier is?

  • Wat motiveert sommigen om te gaan pionieren?