Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 20

Hoe functioneert het Besturende Lichaam in deze tijd?

Hoe functioneert het Besturende Lichaam in deze tijd?

Besturende lichaam in de eerste eeuw

De brief van het besturende lichaam wordt voorgelezen

In de eerste eeuw diende een kleine groep, ‘de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem’, als een besturend lichaam om belangrijke beslissingen te nemen voor de hele gezalfde christelijke gemeente (Handelingen 15:2). Ze bespraken wat de Schrift zei en lieten zich door Gods geest leiden. Zo konden ze tot unanieme beslissingen komen (Handelingen 15:25). Nu gaat het nog steeds zo.

Ze worden door God gebruikt om zijn wil te doen. De gezalfde broeders die in het Besturende Lichaam dienen, hebben intense belangstelling voor Gods Woord en hebben veel ervaring in praktische en geestelijke zaken. Ze komen elke week samen om de behoeften van onze wereldwijde geestelijke familie te bespreken. Net als in de eerste eeuw worden er via brieven of via reizende opzieners en anderen op de Bijbel gebaseerde instructies gegeven. Hierdoor wordt de eenheid in denken en doen onder Gods aanbidders versterkt (Handelingen 16:4, 5). Het Besturende Lichaam ziet toe op de bereiding van geestelijk voedsel, moedigt iedereen aan voorrang te geven aan de prediking en houdt toezicht op het aanstellen van broeders in verantwoordelijke posities.

Ze laten zich leiden door Gods geest. Het Besturende Lichaam vertrouwt voor leiding op de Universele Soeverein, Jehovah, en op het Hoofd van de gemeente, Jezus (1 Korinthiërs 11:3; Efeziërs 5:23). De leden ervan zien zichzelf niet als de leiders van Gods volk. Ze blijven samen met alle andere gezalfde christenen ‘het Lam [Jezus] volgen waar hij ook naartoe gaat’ (Openbaring 14:4). Het Besturende Lichaam waardeert het als we voor hen en hun werk bidden.

  • Uit wie bestond het besturende lichaam in de eerste eeuw?

  • Hoe zoekt het Besturende Lichaam in deze tijd Gods leiding?