Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 19

Wie is ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’?

Wie is ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’?

We hebben allemaal voordeel van ons geestelijk voedsel

Kort voor zijn dood had Jezus een gesprek met vier van zijn discipelen: Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas. Hij had het over het teken van zijn aanwezigheid in de laatste dagen en stelde een belangrijke vraag: ‘Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over zijn huisknechten is aangesteld om hun op het juiste moment hun voedsel te geven?’ (Mattheüs 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Jezus verzekerde zijn discipelen ervan dat hij, als hun ‘meester’, een groep mensen zou aanstellen die zijn volgelingen in de tijd van het einde constant van geestelijk voedsel zou voorzien. Uit wie zou die ‘slaaf’ bestaan?

Het is een kleine groep gezalfde volgelingen van Jezus. De slaaf is het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Het deelt toepasselijk geestelijk voedsel uit aan andere aanbidders van Jehovah. We hebben deze getrouwe slaaf nodig om ons ‘op het juiste moment het voedsel te geven dat we nodig hebben’ (Lukas 12:42).

De slaaf bestuurt het huisgezin van God (1 Timotheüs 3:15). Jezus gaf de slaaf een belangrijke taak. Ze zijn verantwoordelijk voor het werk van het aardse deel van Jehovah’s organisatie: ze beheren de materiële eigendommen, geven leiding aan de prediking en onderwijzen ons via de gemeenten. Om ons te voorzien van wat we op een bepaald moment nodig hebben, deelt ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ geestelijk voedsel uit via publicaties en via de programma’s op onze bijeenkomsten.

De slaaf is getrouw: ze houden vast aan de Bijbelse waarheid en voeren hun taak om het goede nieuws te prediken trouw uit. De slaaf is ook beleidvol: ze zorgen verstandig voor alle dingen op aarde die Christus ze heeft toevertrouwd (Handelingen 10:42). Jehovah zegent hun werk met toename en een overvloed aan geestelijke voorzieningen (Jesaja 60:22; 65:13).

  • Wie werden door Jezus aangesteld om zijn volgelingen geestelijk te voeden?

  • In welke zin is de slaaf getrouw en beleidvol?