Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 16

Wat zijn de taken van de dienaren?

Wat zijn de taken van de dienaren?

Myanmar

Aandeel op een bijeenkomst

Velddienstgroep

Onderhoud aan de Koninkrijkszaal

De Bijbel noemt twee groepen christelijke mannen die verantwoordelijkheden in de gemeente hebben, namelijk ‘opzieners en dienaren in de bediening’ (Filippenzen 1:1). Meestal zijn er in elke gemeente een aantal van zulke broeders. Welk werk doen de dienaren voor ons?

Ze assisteren het lichaam van ouderlingen. De dienaren zijn mannen, van verschillende leeftijden, die geestelijk ingesteld, betrouwbaar en gewetensvol zijn. Ze zorgen voor belangrijke maar vaak routinematige taken die in de gemeente en in de Koninkrijkszaal moeten gebeuren. Zo kunnen de ouderlingen zich concentreren op het geven van onderwijs en herderlijke zorg.

Ze doen nuttig werk. Sommige dienaren zijn aangewezen als zaalwachter en verwelkomen iedereen die naar de bijeenkomst komt. Andere zorgen misschien voor het geluid, de gemeenteboekhouding, het uitdelen van lectuur en het verdelen van predikingsgebied onder gemeenteleden. Ook helpen ze bij het onderhoud van de Koninkrijkszaal. En ze kunnen door ouderlingen gevraagd worden om ouderen te helpen. Omdat de dienaren bereid zijn elke taak uit te voeren, worden ze door iedereen in de gemeente gerespecteerd (1 Timotheüs 3:13).

Ze geven een goed voorbeeld als christelijke mannen. Dienaren worden uitgekozen op hun goede christelijke eigenschappen. Als ze een onderdeel van een bijeenkomst verzorgen, versterken ze ons geloof. Door hun goede voorbeeld in de prediking helpen ze ons ijveriger te worden. Omdat ze goed samenwerken met de ouderlingen, dragen ze bij aan de vreugde en eenheid (Efeziërs 4:16). Na verloop van tijd kunnen ze ervoor in aanmerking komen als ouderling te dienen.

  • Wat voor eigenschappen hebben de dienaren?

  • Hoe helpen de dienaren om alles in de gemeente soepel te laten verlopen?