Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR

Wereldwijde Bouwafdeling

Wereldwijde Bouwafdeling

DOOR de snelle groei in Jehovah’s organisatie is er op verschillende plaatsen een grotere vraag ontstaan naar Koninkrijkszalen, congreshallen, faciliteiten voor theocratische scholen, vertaalkantoren en bijkantoren. Het Besturende Lichaam heeft daarom in oktober 2013 een nieuwe afdeling opgericht zodat het ontwerpen, bouwen, renoveren en onderhouden van onze gebouwen op een zo efficiënt en zuinig mogelijke manier uitgevoerd zou kunnen worden. Deze nieuwe afdeling, die de Wereldwijde Bouwafdeling (WDC) wordt genoemd, bevindt zich op ons internationale hoofdkantoor in Brooklyn en staat onder leiding van het Uitgeverscomité van het Besturende Lichaam.

 Het WDC houdt toezicht op de Regionale Bouwafdelingen, die zich op de bijkantoren in Australië, Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika bevinden. Deze afdelingen coördineren in hun respectieve gebieden de werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, bouw en onderhoud. Hun doel is de bouw van Koninkrijkszalen sneller te laten verlopen. Vroeger werden Koninkrijkszalen gebouwd met behulp van het regionale bouwcomité of het programma voor landen met beperkte middelen. Door het beste van beide regelingen in deze nieuwe afdeling te combineren, kunnen onze bouwwerkzaamheden versneld worden.

Om de steeds groeiende vraag naar Koninkrijkszalen en congreshallen te coördineren, is op elk bijkantoor een Plaatselijke Bouwafdeling opgericht. Deze afdeling brengt rechtstreeks verslag uit aan het plaatselijke bijkantoorcomité. Een bijzonder aspect van deze veranderingen is dat alle bijkantoren nu volletijdbouwdienaren kunnen aanstellen om de lokale broeders en zusters te helpen bij de bouw van Koninkrijkszalen en congreshallen.

In april 2014 waren er meer dan 270 grote projecten die voltooid moesten worden, waaronder 90 vertaalkantoren, 35 congreshallen en 130 bijkantoorprojecten. Er zijn ook dringend Koninkrijkszalen nodig; ruim 14.000 zalen moeten nog gebouwd worden of zijn hard aan renovatie toe.

Het is echt geloofversterkend te zien hoe Jehovah’s verenigde volk boven landsgrenzen, cultuur en taal uitstijgt om gebouwen neer te zetten tot lof en eer van zijn heilige naam! ‘Er moet nog enorm veel gebeuren’, zegt  Dan Molchan van het Personeelscomité op het internationale hoofdkantoor, ‘en daarom waarderen we de gebeden en schenkingen van onze broeders en zusters ter ondersteuning van dit werk. Maar we zijn heel dankbaar voor de broeders en zusters die zich bereidwillig aanbieden om bij de projecten te helpen.’