Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jaartekst 2015

Dank Jehovah, want hij is goed — Psalm 106:1

Jaartekst 2015

Nadat de Israëlieten bij de Rode Zee bevrijd waren van Farao en zijn leger, hadden ze alle reden om Jehovah te bedanken. Ook wij kunnen Jehovah van harte bedanken. Natuurlijk kunnen we onder moeilijke omstandigheden makkelijk ontmoedigd raken. Op zulke momenten kunnen we vertroost en gesterkt worden door over onze zegeningen na te denken.

 Een van onze waardevolste zegeningen is de zekere hoop dat we bevrijd zullen worden van alles wat pijn en verdriet veroorzaakt. Met welke moeilijkheden we ook te maken krijgen, we weten dat Jehovah ons niet in de steek zal laten. Onze liefdevolle Herder geeft ons alles wat we nodig hebben om hem trouw te dienen. Hij is altijd ‘een toevlucht en sterkte, een hulp die gemakkelijk te vinden is in benauwdheden’ (Ps. 46:1). Door zulke zegeningen voor ogen te blijven houden, kunnen we zelfs de zwaarste beproevingen verduren. Laten we het komende jaar vol vreugde nadenken over onze zegeningen en doen waartoe de jaartekst ons aanmoedigt: ‘Dankt Jehovah, want hij is goed; want zijn liefderijke goedheid duurt tot onbepaalde tijd’ (Ps. 106:1).