Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Sierra Leone en Guinee

Sierra Leone en Guinee

ZO’N vijfhonderd jaar geleden stond bij de monding van de Sierra Leone een kleine kapokboom. In de driehonderd jaar dat de boom groeide, trok er een tragische stoet voorbij. Meedogenloze slavenhandelaars verscheepten bijna 150.000 mannen, vrouwen en kinderen naar buitenlandse slavenmarkten.

De historische kapokboom van Freetown

 Op 11 maart 1792 verzamelden honderden vrijgelaten Amerikaanse slaven zich onder de kapokboom om hun repatriëring naar Afrika te vieren. Die dag stichtten ze een nederzetting die hun innigste hoop belichaamde: Freetown. Er bleven vrijgelaten slaven arriveren totdat de nederzetting meer dan honderd verschillende Afrikaanse bevolkingsgroepen telde. Die nieuwe bewoners kozen de kapokboom als symbool van vrijheid en hoop.

Al bijna honderd jaar troosten Jehovah’s Getuigen in Sierra Leone hun medemensen met de hoop op een veel grotere vrijheid, „de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods” (Rom. 8:21). Die vrijheid zal bevrijding betekenen van slavernij aan zonde en dood als Gods Messiaanse Koninkrijk vrede en paradijselijke toestanden op aarde tot stand brengt (Jes. 9:6, 7; 11:6-9).

De afgelopen vijftig jaar heeft het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen in Sierra Leone ook de prediking in Guinee aangestuurd. Dit buurland heeft met grote politieke, maatschappelijke en economische onlusten te kampen gehad, wat voor veel bewoners aanleiding is geweest om de hartverwarmende boodschap uit de Bijbel te aanvaarden.

Jehovah’s Getuigen in Sierra Leone en Guinee hebben het goede nieuws verkondigd in weerwil van talloze hindernissen, zoals bittere armoede, wijdverbreid analfabetisme, ingewortelde tradities, etnische tweedracht en gruwelijk geweld. Het nu volgende verslag getuigt van het rotsvaste geloof en de onwrikbare toewijding van deze loyale aanbidders van Jehovah. Wij zijn ervan overtuigd dat hun verhaal jullie hart zal raken en jullie geloof zal versterken in „de God die hoop geeft” (Rom. 15:13).

IN DIT DEEL

Een overzicht van Sierra Leone en Guinee

Kom meer te weten over deze landen, hun bevolking, godsdienst en taal.

1915-1947 De beginjaren (Deel 1)

In 1915 arriveerde de eerste gedoopte aanbidder van Jehovah in Freetown. Er was veel interesse voor de Bijbel.

1915-1947 De beginjaren (Deel 2)

De predikanten hadden Gods volk het zwijgen willen opleggen, maar dat had averechts gewerkt.

1915-1947 De beginjaren (Deel 3)

Gemeente Freetown ging „zich intensief met het woord bezighouden”.

’Binnen een jaar ben je dood’

Twee keer per week liep Zachaeus een berg op en af om christelijke vergaderingen bij te wonen. Wat had hem ervan overtuigd dat hij de waarheid had gevonden?

Hij werd „Bible” Brown genoemd

William Brown predikte op de Caribische eilanden en in West-Afrika. Lees waarom hij vond dat hij een van de grootste voorrechten had die een mens kon hebben.

1945-1990 ’Velen tot rechtvaardigheid gebracht’ — Dan. 12:3 (Deel 1)

De prediking zou aanzienlijk uitgebreid worden. Er werden zendelingen gestuurd om de groei te stimuleren.

Ze wilden ’m zien

In 1956 werd in Freetown (Sierra Leone) de film ’De Nieuwe-Wereldmaatschappij in actie’ vertoond. Zou er iemand komen kijken?

1945-1990 ’Velen tot rechtvaardigheid gebracht’ — Dan. 12:3 (Deel 2)

Jehovah’s Getuigen staan in heel Sierra Leone en Guinee bekend als een volk dat respect heeft voor het huwelijk.

1945-1990 ’Velen tot rechtvaardigheid gebracht’ — Dan. 12:3 (Deel 3)

Waarom dienden Poro-politici in het parlement een motie in om het werk van Jehovah’s Getuigen te verbieden?

Geheime genootschappen

Wat voor invloed hebben geheime genootschappen in West-Afrika op het leven van mannen en vrouwen?

1945-1990 ’Velen tot rechtvaardigheid gebracht’ — Dan. 12:3 (Deel 4)

Om anderen te helpen geestelijke vorderingen te maken, gaven gemeenten lees- en schrijflessen. De behoefte aan vertalingen nam toe.

Een badge was hun ’paspoort’

Hoe konden afgevaardigden zonder de juiste reisdocumenten of een paspoort de grens met Guinee oversteken om het congres bij te wonen?

Jehovah heeft me opgetild

Jay Campbell, een polioslachtoffer, wilde een gemeentebijbelstudie bijwonen. Ze zei dat ze er op haar houten loopblokken heen zou lopen. Lukte dat?

1991-2001 Een ’smeltoven van ellende’ — Jes. 48:10 (Deel 1)

Tijdens de oorlog kregen mede-Getuigen en anderen troost en materiële hulp. Wat hielp hen sterk en moedig te zijn?

1991-2001 Een ’smeltoven van ellende’ — Jes. 48:10 (Deel 2)

Tijdens het conflict bleven Jehovah’s Getuigen ’zonder ophouden onderwijzen en het goede nieuws bekendmaken’.

Van kindsoldaat tot gewone pionier

Een jonge rebellensoldaat herinnert zich het hartelijke welkom dat hij op een vergadering van Jehovah’s Getuigen kreeg. Wat motiveerde hem om te veranderen?

Ontsnapt aan rebellensoldaten

Tijdens het moorden en de chaos in Pendembu nadat in 1991 de oorlog was uitgebroken, werd het leven van verscheidene Getuigen gespaard. Waarom?

De Wachttoren-man

Een van Jehovah’s Getuigen diende tijdens de burgeroorlog als koerier. Hoe lukte het hem post en goederen van Freetown naar Conakry in Guinee te brengen?

Iets beters dan diamanten

Tamba Josiah werkte in diamantmijnen voordat hij een van Jehovah’s Getuigen werd. Waarom is hij van mening dat hij iets kostbaarders dan diamanten heeft gevonden?

2002-2013 Recente ontwikkelingen (Deel 1)

Na de burgeroorlog werden er gemeenten gevormd, Koninkrijkszalen gebouwd en speciale pioniers toegewezen waar weinig Getuigen waren.

2002-2013 Recente ontwikkelingen (Deel 2)

Jehovah’s Getuigen in beide landen zijn ervan overtuigd dat nog veel meer mensen positief op het goede nieuws van het Koninkrijk zullen reageren.

Vastbesloten Jehovah te dienen

Philip Tengbeh en zijn vrouw vluchtten voor hun leven toen rebellen hun woonplaats Koindu veroverden. Ze hielpen bij de bouw van vijf Koninkrijkszalen toen ze in vluchtelingenkampen woonden.

Ik werd verliefd op Sierra Leone

Cindy McIntire dient vanaf 1992 als zendelinge in Afrika. Ze vertelt waarom ze vooral geniet van de prediking in Sierra Leone.