Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat gelooft u?

Wat gelooft u?

Sommige mensen die in het Bijbelse scheppingsverhaal geloven, lezen hierin dat de aarde en alles daarop een paar duizend jaar geleden in zes dagen van 24 uur is geschapen. Atheïsten willen u laten geloven dat God niet bestaat, dat de Bijbel een boek vol mythen is en dat al het leven het gevolg is van willekeurige, ongeleide gebeurtenissen.

De ideeën van de meeste mensen liggen ergens tussen deze tegengestelde opvattingen in. Dat u deze brochure leest, betekent waarschijnlijk dat dit ook voor u geldt. Misschien gelooft u in God en hebt u respect voor de Bijbel. Maar waarschijnlijk hecht u ook waarde aan de mening van hoogopgeleide, invloedrijke wetenschappers die niet geloven dat het leven geschapen is. Als u kinderen hebt, vraagt u zich misschien af wat u tegen hen moet zeggen als ze komen met vragen over evolutie en schepping.

Wat is het doel van deze brochure?

Het is niet de bedoeling de draak te steken met de mening van mensen die de Bijbel heel letterlijk nemen of van mensen die niet in God geloven. Maar wij hopen dat deze brochure u zal motiveren om de basis voor enkele van uw overtuigingen opnieuw onder de loep te nemen. Er wordt een uitleg van het Bijbelse scheppingsverhaal in gegeven die u misschien nog nooit in overweging hebt genomen. En er wordt in beklemtoond waarom het wel degelijk iets uitmaakt wat u gelooft over het ontstaan van het leven.

Gaat u af op de uitspraken van mensen die zeggen dat er geen intelligente Schepper is en dat de Bijbel onbetrouwbaar is? Of wilt u onderzoeken wat de Bijbel zelf zegt? Wat verdient uw vertrouwen, uw geloof? Wat de Bijbel zegt of wat evolutionisten zeggen? (Hebreeën 11:1) Waarom zou u de feiten niet eens onderzoeken?