Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Maakt het iets uit wat u gelooft?

Maakt het iets uit wat u gelooft?

Denkt u dat het leven een doel heeft? De evolutionist William B. Provine zegt: ‘Wat we over het evolutieproces te weten zijn gekomen, heeft enorme consequenties voor ons en heeft invloed op de zingeving van ons leven.’ Zijn conclusie? ‘Ik zie geen kosmische of ultieme betekenis voor het menselijk leven.’32

Sta er eens bij stil wat die woorden inhouden. Als het leven geen ultieme betekenis heeft, zou u geen ander doel in het leven hebben dan te proberen enkele goede daden te doen en misschien uw genen door te geven aan de volgende generatie. Bij uw dood zou u voor altijd ophouden te bestaan. Uw brein, dat u het vermogen geeft om te denken, te redeneren en u met de zin van het leven bezig te houden, zou domweg een toevalstreffer van de natuur zijn.

Dat is nog niet alles. Heel wat mensen die in evolutie geloven, beweren dat God niet bestaat of dat hij niet zal ingrijpen in de aangelegenheden van de mensheid. In beide gevallen zou onze toekomst in handen zijn van politici, academici en religieuze leiders. Te oordelen naar het verleden zouden de chaos, de conflicten en de corruptie die de maatschappij te gronde richten, gewoon voortduren. Als de evolutieleer waar is, dan lijkt er genoeg reden om te leven volgens het fatalistische motto: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven we’ (1 Korinthiërs 15:32).

In contrast daarmee leert de Bijbel: ‘Bij u [God] is de bron van het leven’ (Psalm 36:9). Die woorden hebben verregaande consequenties.

Als wat de Bijbel zegt waar is, heeft het leven wel degelijk betekenis. Onze Schepper heeft een liefdevol voornemen, waarin hij iedereen wil opnemen die ‘zijn geboden naleeft’ (Prediker 12:13). Dat voornemen omvat de belofte van leven in een wereld die vrij is van chaos, conflicten en corruptie, en zelfs vrij van de dood (Psalm 37:10, 11; Jesaja 25:6-8).

Terecht geloven miljoenen mensen over de hele wereld dat er niets is wat meer zin aan het leven geeft dan meer te weten te komen over God en hem te gehoorzamen! (Johannes 17:3) Zo’n geloof is niet gebaseerd op een onrealistisch droombeeld. De bewijzen zijn duidelijk: het leven is geschapen.