Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 8

Wie zijn Gods vijanden?

Wie zijn Gods vijanden?

Gods grootste vijand is Satan de Duivel. Hij is een geestelijk schepsel dat tegen Jehovah in opstand is gekomen. Satan strijdt nog steeds tegen God en bezorgt de mensen veel narigheid. Satan is boosaardig. Hij is een leugenaar en een moordenaar. — Johannes 8:44.

Andere geestelijke schepselen hebben zich bij Satan aangesloten in zijn opstand tegen God. De bijbel noemt hen demonen. Net als Satan zijn de demonen vijanden van de mensen. Zij doen mensen graag kwaad (Mattheüs 9:32, 33; 12:22). Jehovah zal Satan en zijn demonen voor altijd vernietigen. Zij hebben nog maar een korte tijd om mensen narigheid te bezorgen. — Openbaring 12:12.

Als u Gods vriend wilt zijn, mag u niet doen wat Satan wil dat u doet. Satan en de demonen haten Jehovah. Het zijn vijanden van God en zij willen ook van u een vijand van God maken. U moet kiezen wie u wilt behagen — Satan of Jehovah. Als u eeuwig wilt leven, moet u ervoor kiezen Gods wil te doen. Satan gebruikt heel wat listen en manieren om mensen te bedriegen. De meeste mensen laten zich door hem misleiden. — Openbaring 12:9.