Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 LES 7

Wat het verleden ons leert

Wat het verleden ons leert

Jehovah zal niet toelaten dat slechte mensen het Paradijs ruïneren. Alleen zijn vrienden zullen er wonen. Wat gebeurt er met slechte mensen? Voor het antwoord op die vraag kunnen wij stilstaan bij het waar gebeurde verhaal van Noach. Noach leefde duizenden jaren geleden. Hij was een goede man die altijd zijn best deed om Jehovah’s wil te doen. Maar de andere mensen op aarde deden wat slecht was. Daarom vertelde Jehovah Noach dat Hij met een overstroming of vloed al die slechte mensen zou vernietigen. Hij gaf Noach opdracht een ark te bouwen, zodat hij en zijn gezin niet zouden sterven als de Vloed kwam. — Genesis 6:9-18.

Noach en zijn gezin bouwden de ark. Noach waarschuwde de mensen dat de Vloed op komst was, maar zij luisterden niet naar hem. Zij bleven doen wat slecht was. Nadat de ark voltooid was, bracht Noach dieren in de ark, en vervolgens gingen hij en zijn gezin ook naar binnen. Toen bracht Jehovah zwaar noodweer. Het regende veertig dagen en veertig nachten. Heel de aarde kwam onder water te staan. — Genesis 7:7-12.

 De slechte mensen kwamen om het leven, maar Noach en zijn gezin bleven behouden. Jehovah bracht hen veilig door de Vloed heen, waarna zij op een aarde belandden die gezuiverd was van het kwaad (Genesis 7:22, 23). De bijbel zegt dat opnieuw de tijd eraan komt dat Jehovah de mensen die weigeren het goede te doen, zal vernietigen. Goede mensen zullen niet vernietigd worden. Die zullen eeuwig in het aards paradijs leven. — 2 Petrus 2:5, 6, 9.

In deze tijd doen veel mensen wat slecht is. De wereld is vol narigheid. Jehovah stuurt zijn Getuigen steeds weer om te waarschuwen, maar de meeste mensen willen niet naar Jehovah’s woorden luisteren. Zij willen hun handelwijze niet veranderen. Zij willen niet aanvaarden wat God over goed en kwaad zegt. Wat zal er met deze mensen gebeuren? Zullen zij eens veranderen? Velen zullen nooit veranderen. De tijd komt dat de slechte mensen voorgoed vernietigd zullen worden. — Psalm 92:7.

De aarde zal niet vernietigd worden; ze zal in een paradijs worden veranderd. Zij die Gods vrienden worden, zullen eeuwig in het aards paradijs leven. — Psalm 37:29.