Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 4

Wie is Jezus Christus?

Wie is Jezus Christus?

1. Hoe is Jezus’ leven begonnen?

Welke eigenschappen maakten Jezus benaderbaar? — MATTHEÜS 11:29; MARKUS 10:13-16.

In tegenstelling tot alle andere mensen leefde Jezus als een engel in de hemel voordat hij op aarde geboren werd (Johannes 8:23). Hij was Gods eerste schepping en hij hielp bij het scheppen van alle andere dingen. Hij is de enige die rechtstreeks door Jehovah is geschapen en wordt daarom terecht zijn ‘eniggeboren’ Zoon genoemd (Johannes 1:14). Jezus diende als Gods Woordvoerder en wordt daarom ook ‘het Woord’ genoemd. Lees Spreuken 8:22, 23, 30; Kolossenzen 1:15, 16.

2. Waarom kwam Jezus naar de aarde?

God zond zijn Zoon naar de aarde door zijn leven vanuit de hemel over te brengen naar de buik van Maria, een Joodse maagd. Jezus had dus geen menselijke vader (Lukas 1:30-35). Hij kwam naar de aarde om (1) de waarheid over God te onderwijzen, (2) ons het voorbeeld te geven in het doen van Gods wil, zelfs bij problemen, en (3) zijn volmaakte leven als ‘een losprijs’ te geven. Lees Mattheüs 20:28.

3. Waarom hebben we een losprijs nodig?

Een losprijs wordt betaald om iemand te bevrijden die met de dood bedreigd wordt (Exodus 21:29, 30). Dat mensen oud worden en sterven, was oorspronkelijk niet Gods bedoeling. Hoe weten we dat? God zei tegen de eerste mens, Adam, dat hij zou sterven als hij ongehoorzaam was, wat de Bijbel zondigen noemt. Als Adam niet gezondigd had, zou hij dus nooit gestorven zijn (Genesis 2:16, 17; 5:5). Volgens de Bijbel is de dood via Adam in de mensenwereld gekomen: Adam heeft zonde en de straf daarop, de dood, aan heel zijn nageslacht doorgegeven. We hebben een losprijs nodig om ons te bevrijden van de dood, de straf die we van Adam geërfd hebben. Lees Romeinen 5:12; 6:23.

Wie kon de losprijs betalen om ons van de dood te bevrijden? Als we sterven, betalen we alleen de straf voor onze eigen zonden. Geen enkel onvolmaakt mens kan voor de zonden van anderen betalen. Lees Psalm 49:7-9.

4. Waarom is Jezus gestorven?

Jezus was volmaakt en heeft nooit gezondigd. Hij hoefde dus niet voor zijn zonden te sterven. In plaats daarvan stierf hij voor de zonden van anderen. God toonde grote liefde voor de mensen door zijn Zoon te sturen om voor ons te sterven. Ook Jezus toonde liefde voor ons door zijn Vader te gehoorzamen en zijn leven te geven voor onze zonden. Lees Johannes 3:16; Romeinen 5:18, 19.

Bekijk de video Waarom is Jezus gestorven?

5. Wat doet Jezus op dit moment?

Toen Jezus op aarde was, genas hij zieken, wekte hij doden op en redde hij mensen die in gevaar waren. Zo liet hij zien wat hij in de toekomst voor alle gehoorzame mensen gaat doen (Mattheüs 15:30, 31; Johannes 5:28). Nadat Jezus gestorven was, bracht God hem weer tot leven als een geest (1 Petrus 3:18). Jezus heeft daarna aan de rechterhand van God gewacht totdat hij van hem de macht kreeg om als Koning over de hele aarde te regeren (Hebreeën 10:12, 13). Nu regeert Jezus als Koning in de hemel, en zijn volgelingen maken dit goede nieuws wereldwijd bekend. Lees Daniël 7:13, 14; Mattheüs 24:14.

Binnenkort zal Jezus zijn macht als Koning gebruiken om een eind te maken aan al het leed en aan degenen die het veroorzaken. Iedereen die in Jezus gelooft en hem gehoorzaamt, zal in een paradijs op aarde mogen leven. Lees Psalm 37:9-11.