Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 10

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

1. Is er maar één waar geloof?

‘Pas op voor de valse profeten.’ — MATTHEÜS 7:15.

Jezus onderwees zijn volgelingen maar één geloof, het ware. Het is als een weg die naar eeuwig leven leidt. Jezus zei over die weg: ‘Weinig mensen vinden die’ (Mattheüs 7:14). God accepteert alleen aanbidding die op zijn Woord van waarheid is gebaseerd. Alle ware aanbidders zijn in één geloof verenigd. Lees Johannes 4:23, 24; 14:6; Efeziërs 4:4, 5.

Bekijk de video Maakt het God iets uit welk geloof je hebt?

2. Wat zei Jezus over valse christenen?

‘Ze beweren in het openbaar dat ze God kennen, maar ze verwerpen hem met hun daden.’ — TITUS 1:16.

Jezus waarschuwde dat valse profeten het christendom zouden bederven. Op het eerste gezicht lijken ze ware christenen. Hun kerken beweren dat ze christelijk zijn. Maar u kunt erachter komen wat de ware aard van zulke personen is. Hoe? Alleen het ware geloof levert echte christenen op, die aan hun eigenschappen en gedrag te herkennen zijn. Lees Mattheüs 7:13-23.

3. Hoe kunt u ware christenen herkennen?

Kijk eens naar de volgende vijf kenmerken:

  • Ware christenen respecteren de Bijbel als Gods Woord. Ze proberen naar Bijbelse principes te leven. Het ware geloof is dus anders dan godsdiensten die op ideeën van mensen gebaseerd zijn (Mattheüs 15:7-9). Ware christenen passen zelf toe wat ze verkondigen. Lees Johannes 17:17; 2 Timotheüs 3:16, 17.

  • Jezus’ ware volgelingen eren Gods naam, Jehovah. Jezus eerde Gods naam door die bekend te maken. Hij hielp mensen God te leren kennen en leerde ze te bidden om de heiliging van Gods naam (Mattheüs 6:9). Welk geloof in uw omgeving maakt Gods naam bekend? Lees Johannes 17:26; Romeinen 10:13, 14.

  • Ware christenen prediken Gods Koninkrijk. God zond Jezus om het goede nieuws van het Koninkrijk te prediken. Gods Koninkrijk is de enige hoop voor de mensheid. Jezus is er tot aan zijn dood over blijven praten (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Hij zei dat zijn volgelingen anderen over dat Koninkrijk zouden vertellen. Welke godsdienst staat erom bekend dat de leden ervan naar mensen toe gaan om over Gods Koninkrijk te praten? Lees Mattheüs 24:14.

  • Jezus’ volgelingen horen niet bij deze slechte wereld. U kunt ze herkennen aan het feit dat ze zich niet bemoeien met politiek of maatschappelijke conflicten (Johannes 17:16; 18:36). Ook nemen ze niet het gedrag of de houding over van slechte mensen in de wereld. Lees Jakobus 4:4.

  • Ware christenen vallen op door hun liefde voor elkaar. Ze leren uit Gods Woord dat ze alle etnische groepen moeten respecteren. Hoewel valse religies vaak hun steun geven aan oorlogen, weigeren ware christenen dat te doen (Micha 4:1-3). Ze gebruiken onzelfzuchtig hun tijd en middelen om mensen te helpen en ze hoop te geven. Lees Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20.

4. Weet u wat het ware geloof is?

Wie baseren al hun leerstellingen op Gods Woord, eren Gods naam en prediken Gods Koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid? Wie houden van hun medemensen en doen niet mee aan oorlog? Wat denkt u? Lees 1 Johannes 3:10-12.