Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 9

Wat is er nodig voor een gelukkig gezin?

Wat is er nodig voor een gelukkig gezin?

1. Waarom is het huwelijk essentieel voor een gelukkig gezin?

Het goede nieuws komt van Jehovah, de gelukkige God, die wil dat gezinnen gelukkig zijn (1 Timotheüs 1:11). Het huwelijk is een regeling van hem. Een wettig huwelijk is essentieel voor een gelukkig gezin omdat het de partners en de kinderen meer zekerheid geeft. Christenen moeten zich houden aan de plaatselijke wetten die bepalen wanneer een huwelijk legaal is. Lees Lukas 2:1, 4, 5.

God wil dat het huwelijk een blijvende verbintenis is tussen een man en een vrouw. Hij wil dat man en vrouw elkaar trouw zijn (Hebreeën 13:4). Hij haat echtscheiding (Maleachi 2:16). Maar christenen mogen wel scheiden en hertrouwen als hun partner is vreemdgegaan. Lees Mattheüs 19:3-6, 9.

2. Hoe moeten man en vrouw met elkaar omgaan?

Jehovah heeft man en vrouw zo gemaakt dat ze elkaar aanvullen (Genesis 2:18). De man moet er als gezinshoofd de leiding in nemen zijn gezin te onderhouden en over God te onderwijzen. Hij moet zich uit liefde voor zijn vrouw willen wegcijferen. Man en vrouw moeten van elkaar houden en elkaar respecteren. Omdat ze allebei onvolmaakt zijn, kunnen ze alleen een gelukkig huwelijk hebben als ze leren elkaar te vergeven. Lees Efeziërs 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petrus 3:7.

3. Is uit elkaar gaan de oplossing voor een ongelukkig huwelijk?

Als u huwelijksproblemen hebt, doe dan uw best om liefde voor de ander te tonen (1 Korinthiërs 13:4, 5). In de Bijbel wordt uit elkaar gaan niet aangeraden als een manier om problemen op te lossen. Lees 1 Korinthiërs 7:10-13.

4. Kinderen, hoe denkt God over jullie?

Jehovah wil dat je gelukkig bent. Hij geeft je de beste raad om van je jeugd te genieten. Hij wil dat je van de wijsheid en ervaring van je ouders leert (Kolossenzen 3:20). Hij wil ook dat je ziet hoe leuk het is om dingen voor je Schepper en zijn Zoon te doen. Lees Prediker 11:9–12:1; Mattheüs 19:13-15; 21:15, 16.

5. Ouders, hoe kunt u uw kinderen helpen gelukkig te worden?

U moet uw best doen om voor voedsel, kleding en onderdak voor uw kinderen te zorgen (1 Timotheüs 5:8). Maar uw kinderen zullen pas echt gelukkig worden als u ze ook leert van God te houden en naar hem te luisteren (Efeziërs 6:4). Uw eigen voorbeeld daarin kan een diepgaande invloed op ze hebben. Als Gods Woord de basis is voor wat u ze leert, kan dat een positieve uitwerking hebben op hun manier van denken. Lees Deuteronomium 6:4-7; Spreuken 22:6.

Het doet kinderen goed als u ze stimuleert en prijst. Ze hebben ook correctie nodig en moeten leren gehoorzamen. Zo’n opvoeding helpt ze om geen dingen te doen waardoor ze ongelukkig kunnen worden (Spreuken 22:15). Maar wees nooit ongevoelig of hard als u ze corrigeert. Lees Kolossenzen 3:21.

Jehovah’s Getuigen hebben verschillende boeken uitgegeven die speciaal bedoeld zijn voor ouders en kinderen. Die boeken zijn op de Bijbel gebaseerd. Lees Psalm 19:7, 11.