Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 8

Waarom laat God kwaad en ellende toe?

Waarom laat God kwaad en ellende toe?

1. Hoe is het kwaad begonnen?

God heeft mensen lang genoeg laten regeren om te bewijzen dat ze de problemen op aarde niet kunnen oplossen

Het kwaad kwam op aarde toen Satan de eerste leugen vertelde. Satan was eerst een volmaakte engel, maar ‘hij hield niet vast aan de waarheid’ (Johannes 8:44). Hij ging verlangen naar de aanbidding die alleen God mag krijgen. Satan loog tegen de eerste vrouw, Eva, en kreeg haar zover dat ze hem gehoorzaamde in plaats van God. Adam sloot zich bij Eva aan en werd ook ongehoorzaam aan God. Adams beslissing veroorzaakte lijden en dood. Lees Genesis 3:1-6, 19.

Toen Satan probeerde Eva ertoe over te halen God ongehoorzaam te zijn, begon hij een opstand tegen Gods bestuur en vocht hij Zijn positie als Allerhoogste aan. De meeste mensen hebben Satans kant gekozen door ook God als hun Regeerder af te wijzen. Zo werd Satan ‘de heerser van de wereld’. Lees Johannes 14:30; 1 Johannes 5:19.

2. Was er iets mis met Gods schepping?

Alles wat God doet is volmaakt. De mensen en engelen die God had geschapen waren in staat hem volmaakt te gehoorzamen (Deuteronomium 32:4, 5). God heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad. Die vrijheid geeft ons de mogelijkheid om onze liefde voor God te laten zien. Lees Jakobus 1:13-15; 1 Johannes 5:3.

3. Waarom laat God ellende nog steeds toe?

Jehovah laat de opstand tegen zijn bestuur tijdelijk toe. Waarom? Om te laten zien dat mensen zichzelf niet kunnen regeren (Prediker 7:29; 8:9). Na zesduizend jaar geschiedenis van de mens is dat overduidelijk bewezen. Niet één regering heeft een eind kunnen maken aan oorlog, misdaad, onrecht of ziekte. Lees Jeremia 10:23; Romeinen 9:17.

In tegenstelling tot menselijke regeringen heeft Gods bestuur alleen maar voordelen voor degenen die zich eraan onderwerpen (Jesaja 48:17, 18). Binnenkort zal Jehovah een eind maken aan alle menselijke regeringen. Er zullen op aarde alleen mensen leven die door hem geregeerd willen worden (Jesaja 11:9). Lees Daniël 2:44.

Bekijk de video Waarom laat God lijden toe?

4. Welke kans krijgen we door Gods geduld?

Satan beweerde dat mensen Jehovah alleen dienen om er zelf beter van te worden. Wilt u graag bewijzen dat dat niet waar is? Dat kan, want Gods geduld geeft ons allemaal de kans om te laten zien of we door God geregeerd willen worden of door mensen. Dat laten we zien door onze manier van leven. Lees Job 1:8-12; Spreuken 27:11.

5. Hoe kiezen we voor God als Regeerder?

Onze keuzes laten zien of we door God geregeerd willen worden

We kunnen voor God als Regeerder kiezen door te zoeken naar het ware geloof, dat op zijn Woord de Bijbel is gebaseerd, en daarnaar te leven (Johannes 4:23). We kunnen Satan als onze regeerder afwijzen door ons niet met politiek en oorlog te bemoeien. Dat deed Jezus ook niet. Lees Johannes 17:14.

Satan gebruikt zijn macht om mensen slechte dingen te laten doen. Als wij zulke dingen niet willen doen, gaan sommige vrienden en familieleden ons misschien belachelijk maken of tegenwerken (1 Petrus 4:3, 4). Dus staan we voor een keus. Zullen we met mensen omgaan die van God houden? Zullen we ons houden aan zijn wijze wetten, die hij ons uit liefde gegeven heeft? Als we dat doen, bewijzen we dat Satan loog toen hij beweerde dat niemand zou doen wat God zegt zodra het moeilijk zou worden. Lees 1 Korinthiërs 6:9, 10; 15:33.

Omdat God van mensen houdt, weten we zeker dat er een eind zal komen aan kwaad en ellende. Mensen die laten zien dat ze dit geloven, zullen voor eeuwig op aarde mogen leven. Lees Johannes 3:16.