Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 5

Wat is Gods bedoeling met de aarde?

Wat is Gods bedoeling met de aarde?

1. Waarom heeft God de aarde geschapen?

Jehovah heeft de aarde aan de mensen gegeven. We horen hier thuis. De eerste mensen, Adam en Eva, werden dus niet gemaakt om de hemel te bevolken; God had al engelen geschapen die daar woonden (Job 38:4, 7). Jehovah zette de eerste man in een schitterend paradijs dat de Hof van Eden heette (Genesis 2:15-17). Hij gaf hem en zijn nageslacht het vooruitzicht voor altijd op aarde te leven. Lees Psalm 37:29; 115:16.

In het begin was alleen de Hof van Eden een paradijs. Adam en Eva moesten de aarde met hun nageslacht vullen. Ze moesten uiteindelijk de hele aarde onder hun gezag brengen en er een paradijs van maken (Genesis 1:28). De aarde zal nooit vernietigd worden maar zal altijd de woonplaats van mensen zijn. Lees Psalm 104:5.

Bekijk de video Waarom heeft God de aarde gemaakt?

2. Waarom is de aarde nu geen paradijs?

Adam en Eva waren ongehoorzaam aan Jehovah, en daarom zette hij ze uit de tuin. Het paradijs ging verloren, en niemand heeft het nog kunnen herstellen. De Bijbel zegt: ‘De aarde is aan de slechte mensen overgegeven’ (Job 9:24). Lees Genesis 3:23, 24.

Is Jehovah afgestapt van zijn oorspronkelijke bedoeling met de mensen? Nee! Hij is almachtig. Wat hij zich voorneemt, zal altijd gebeuren (Jesaja 45:18). Hij zal ervoor zorgen dat de mensen weer zullen leven zoals hij het bedoeld had. Lees Psalm 37:11, 34.

3. Hoe wordt het paradijs hersteld?

Het paradijs zal op aarde worden hersteld wanneer Jezus als Gods Koning regeert. In een oorlog die Armageddon wordt genoemd zal hij Gods engelen aanvoeren en al Gods vijanden ombrengen. Daarna sluit hij Satan, de Duivel, voor duizend jaar op. Gods aanbidders overleven de vernietiging omdat Jezus ze leidt en beschermt. Ze zullen voor eeuwig in een paradijs op aarde mogen leven. Lees Openbaring 20:1-3; 21:3, 4.

4. Wanneer komt er een eind aan alle ellende?

Wanneer maakt God een eind aan het kwaad op aarde? Jezus heeft een ‘teken’ gegeven waaraan we zouden kunnen zien dat het einde dichtbij is. Wat er nu op aarde gebeurt, brengt het leven van alle mensen in gevaar en bewijst dat we in ‘het einde van het tijdperk’ leven. Lees Mattheüs 24:3, 7-14, 21, 22.

Jezus zal duizend jaar als Koning vanuit de hemel over de aarde regeren en in die periode een eind maken aan alle ellende (Jesaja 9:6, 7; 11:9). En hij zal als Hogepriester de zonden uitwissen van mensen die van God houden. God gaat dus via Jezus ziekte, ouderdom en dood uit de weg ruimen. Lees Jesaja 25:8; 33:24.

5. Wie zullen er in het paradijs leven?

In de Koninkrijkszaal zult u mensen ontmoeten die van God houden en willen leren hoe ze hem moeten dienen

Mensen die gehoorzaam zijn aan God zullen in het paradijs op aarde leven (1 Johannes 2:17). Jezus stuurde zijn volgelingen eropuit om te zoeken naar zachtaardige mensen en ze te leren wat ze moeten doen om Gods goedkeuring te krijgen. Jehovah bereidt nu miljoenen mensen voor op leven in het paradijs (Zefanja 2:3). In de Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen leren mensen hoe ze betere huwelijkspartners en ouders kunnen zijn. Ouders en kinderen aanbidden God samen en leren welke voordelen het goede nieuws voor ze heeft. Lees Micha 4:1-4.