Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 14

Waarom heeft God een organisatie?

Waarom heeft God een organisatie?

1. Waarom organiseerde God vroeger de Israëlieten?

God organiseerde afstammelingen van Abraham tot een natie en gaf ze wetten. Hij noemde die natie Israël en gaf ze de taak om zijn woord en het ware geloof te beschermen (Psalm 147:19, 20). Mensen uit alle volken konden daar voordeel van hebben. Lees Genesis 22:18.

God koos de Israëlieten als zijn getuigen. Hun geschiedenis laat zien welke voordelen het voor mensen heeft Gods wetten te gehoorzamen (Deuteronomium 4:6). Via de Israëlieten konden anderen dus de ware God leren kennen. Lees Jesaja 43:10, 12.

2. Waarom zijn ware christenen georganiseerd?

Na verloop van tijd verloor Israël Gods goedkeuring, en Jehovah verving die natie door de christelijke gemeente (Mattheüs 21:43; 23:37, 38). Ware christenen dienen nu in plaats van de Israëlieten als Jehovah’s getuigen. Lees Handelingen 15:14, 17.

Jezus organiseerde zijn volgelingen zodat ze konden prediken en wereldwijd volgelingen konden maken (Mattheüs 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Dat werk is nu, in de eindtijd, bijna op zijn hoogtepunt. Jehovah heeft voor het eerst in de geschiedenis miljoenen mensen uit alle landen verenigd in het ware geloof (Openbaring 7:9, 10). Ware christenen zijn georganiseerd om elkaar op te bouwen en te helpen. Over de hele wereld volgen ze op hun bijeenkomsten hetzelfde programma van Bijbelonderwijs. Lees Hebreeën 10:24, 25.

3. Hoe is de organisatie van Jehovah’s Getuigen in deze tijd begonnen?

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw begon een kleine groep Bijbelonderzoekers Bijbelse waarheden die lange tijd verloren waren opnieuw te ontdekken. Ze wisten dat Jezus de christelijke gemeente had georganiseerd voor de prediking. Daarom startten ze een internationaal predikingswerk. In 1931 gingen ze zich Jehovah’s Getuigen noemen. Lees Handelingen 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.

4. Hoe zijn Jehovah’s Getuigen georganiseerd?

In de eerste eeuw trokken de christelijke gemeenten in verschillende landen voordeel van een centraal bestuurslichaam dat Jezus erkende als Hoofd van de gemeente (Handelingen 16:4, 5). Ook in deze tijd hebben Jehovah’s Getuigen wereldwijd profijt van een Besturend Lichaam van ervaren ouderlingen. Zij hebben het opzicht over bijkantoren van Jehovah’s Getuigen die Bijbelstudiemateriaal in ruim zeshonderd talen vertalen, drukken en verspreiden. Zo kan het Besturende Lichaam Bijbelse raad en steun geven aan de ruim honderdduizend gemeenten wereldwijd. Elke gemeente heeft ouderlingen, ook wel opzieners genoemd. Deze bekwame mannen zorgen met liefde voor Gods kudde. Lees 1 Petrus 5:2, 3.

Jehovah’s Getuigen zijn georganiseerd om het goede nieuws te prediken en discipelen te maken. Net als de apostelen prediken we huis aan huis (Handelingen 20:20). Ook bieden we oprechte mensen die van de waarheid houden een Bijbelcursus aan. Maar Jehovah’s Getuigen zijn niet alleen maar een organisatie. We zijn een familie met een lieve Vader. We zijn geestelijke broers en zussen die om elkaar geven (2 Thessalonicenzen 1:3). Omdat Jehovah’s aanbidders georganiseerd zijn om Gods wil te doen en anderen te helpen, zijn ze de gelukkigste familie op aarde. Lees Psalm 33:12; Handelingen 20:35.