Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 11

Waarom zijn Bijbelse principes goed voor ons?

Waarom zijn Bijbelse principes goed voor ons?

1. Waarom hebben we leiding nodig?

Welk Bijbelse principe maakt ons veiligheidsbewust? — PSALM 36:9.

Onze Schepper is wijzer dan wij. Hij is als een lieve Vader en zorgt voor ons. Ook was het nooit zijn bedoeling dat we onafhankelijk van hem zouden zijn (Jeremia 10:23). Dus net zoals een klein kind de leiding van zijn ouders nodig heeft, hebben wij de leiding van God nodig (Jesaja 48:17, 18). Bijbelse principes zorgen voor leiding, wat een geschenk van God is. Lees 2 Timotheüs 3:16.

Jehovah’s wetten en principes leren ons wat nu de beste manier van leven is en hoe we in de toekomst eeuwig gelukkig kunnen zijn. Omdat God ons heeft gemaakt, is het alleen maar logisch dat we graag zijn leiding volgen. Lees Psalm 19:7, 11; Openbaring 4:11.

2. Wat zijn Bijbelse principes?

Bijbelse principes zijn fundamentele waarheden, terwijl wetten voor specifieke situaties gebruikt kunnen worden (Deuteronomium 22:8). We moeten erover nadenken hoe een principe in een bepaalde situatie toegepast moet worden (Spreuken 2:10-12). De Bijbel leert bijvoorbeeld dat het leven een geschenk van God is. Dat basisprincipe kan ons leiden op ons werk, thuis en op reis. Het maakt ons veiligheidsbewust. Lees Handelingen 17:28.

3. Welke twee principes zijn het belangrijkst?

Jezus sprak over twee principes die het belangrijkst waren. Het eerste laat zien wat het doel van het leven is: God kennen, van hem houden en hem trouw dienen. We moeten dit eerste principe in al onze beslissingen mee laten wegen (Spreuken 3:6). Iemand die dit principe toepast, krijgt vriendschap met God, echt geluk en eeuwig leven. Lees Mattheüs 22:36-38.

Het tweede principe kan ons helpen vredige relaties met anderen te krijgen (1 Korinthiërs 13:4-7). Als we dit principe willen toepassen, moeten we de manier waarop God mensen behandelt navolgen. Lees Mattheüs 7:12; 22:39, 40.

4. Welke voordelen hebben Bijbelse principes voor ons?

Bijbelse principes leren gezinnen hoe ze een band van liefde kunnen hebben (Kolossenzen 3:12-14). Gods Woord beschermt gezinnen ook met het belangrijke principe dat het huwelijk blijvend moet zijn. Lees Genesis 2:24.

Het volgen van Bijbelse principes is in materieel en emotioneel opzicht goed voor ons. Werkgevers hebben bijvoorbeeld graag personeel dat zich houdt aan de Bijbelse principes van eerlijkheid en ijver (Spreuken 10:4, 26; Hebreeën 13:18). Gods Woord leert ons ook om tevreden te zijn met de noodzakelijke dingen en om vriendschap met God boven materie te stellen. Lees Mattheüs 6:24, 25, 33; 1 Timotheüs 6:8-10.

Bijbelse principes kunnen onze gezondheid beschermen (Spreuken 14:30; 22:24, 25). Gods wet tegen dronkenschap beschermt ons bijvoorbeeld tegen dodelijke ziekten en ongelukken (Spreuken 23:20). We mogen wel alcohol drinken, maar dan met mate (Psalm 104:15; 1 Korinthiërs 6:10). Gods principes zijn goed voor ons omdat ze ons leren niet alleen onze daden, maar ook onze gedachten te beschermen (Psalm 119:97-100). Toch respecteren echte christenen Gods normen niet alleen om er zelf beter van te worden. Ze doen het om Jehovah te eren. Lees Mattheüs 5:14-16.