Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 12

Hoe krijgt u een band met God?

Hoe krijgt u een band met God?

1. Luistert God naar alle gebeden?

God nodigt alle mensen uit een band met hem op te bouwen door tot hem te bidden (Psalm 65:2). Maar hij luistert niet naar alle gebeden. Zo zouden bijvoorbeeld de gebeden van een man die zijn vrouw slecht behandelt, belemmerd kunnen worden (1 Petrus 3:7). God weigerde ook naar de gebeden van de Israëlieten te luisteren toen ze slechte dingen bleven doen. Het gebed is duidelijk een voorrecht. Toch aanvaardt God wel de gebeden van grove zondaars die berouw hebben. Lees Jesaja 1:15; 55:7.

Bekijk de video Luistert God naar alle gebeden?

2. Hoe moeten we bidden?

Het gebed is een onderdeel van onze aanbidding van de Schepper, Jehovah, en daarom moeten we alleen tot hem bidden (Mattheüs 4:10; 6:9). En omdat we onvolmaakt zijn, moeten we in Jezus’ naam bidden, want hij is voor onze zonden gestorven (Johannes 14:6). Jehovah wil niet dat we geschreven of uit het hoofd geleerde gebeden opzeggen. Hij wil dat we vanuit ons hart bidden. Lees Mattheüs 6:7; Filippenzen 4:6, 7.

Onze Schepper kan zelfs stille gebeden horen (1 Samuël 1:12, 13). Hij nodigt ons uit bij elke gelegenheid te bidden, bijvoorbeeld aan het begin en eind van de dag, voor het eten en als we problemen hebben. Lees Psalm 55:22; Mattheüs 15:36.

3. Waarom houden christenen bijeenkomsten?

Het is niet makkelijk een band met God te krijgen, want veel mensen om ons heen geloven niet in God en maken zijn belofte van vrede op aarde belachelijk (2 Timotheüs 3:1, 4; 2 Petrus 3:3, 13). Daarom hebben we de aanmoedigende omgang met geloofsgenoten nodig, en zij hebben ons nodig. Lees Hebreeën 10:24, 25.

Omgaan met mensen die van God houden, brengt ons dichter bij hem. De bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen zijn goede gelegenheden om door het geloof van anderen gesterkt te worden. Lees Romeinen 1:11, 12.

4. Hoe krijgt u een band met God?

U kunt een band met Jehovah krijgen door diep na te denken over wat u uit zijn Woord leert. Laat uw gedachten gaan over wat hij gedaan heeft, de raad die hij geeft en wat hij belooft. Door daar diep over na te denken en te bidden, krijgen we oprechte waardering voor Gods liefde en wijsheid. Lees Jozua 1:8; Psalm 1:1-3.

U kunt alleen een band met God hebben als u hem vertrouwt, als u geloof in hem hebt. Maar geloof is iets dat leeft, dat voeding nodig heeft. U moet uw geloof constant voeden door steeds te onderzoeken waarom u iets gelooft. Lees Mattheüs 4:4; Hebreeën 11:1, 6.

5. Wat zal een band met God voor u doen?

Jehovah zorgt voor mensen die van hem houden. Hij kan ze beschermen tegen alles wat hun geloof en hun hoop op eeuwig leven in gevaar kan brengen (Psalm 91:1, 2, 7-10). Hij waarschuwt ons voor leefstijlen die onze gezondheid en ons geluk bedreigen. Jehovah leert ons de beste manier van leven. Lees Psalm 73:27, 28; Jakobus 4:4, 8.