Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 3

Wie kan ons betrouwbare leiding geven?

Wie kan ons betrouwbare leiding geven?

„Zend uw licht en uw waarheid uit. Mogen díé mij geleiden.” — PSALM 43:3.

ALS we willen weten hoe een apparaat werkt, gaan we ervan uit dat de fabrikant betrouwbare instructies verschaft. Zou dan onze Schepper ons niet het beste kunnen vertellen hoe we echt gelukkig kunnen zijn?

Hoe weten we trouwens dat er een Schepper is?

Professor George Zinsmeister, voorheen verbonden aan de Universiteit van Massachusetts (VS), gelooft in God en beantwoordt die vraag met één woord: entropie. Hij doelt op wat wetenschappers „de tweede wet van de thermodynamica” noemen. Deze wet behelst iets wat we allemaal waarnemen: een ordelijk geheel, een huis bijvoorbeeld, kan niet vanzelf ontstaan. Toch bestaat ons heelal uit talloze voorbeelden van hooggeordende fysieke en biologische stelsels. Het zijn allemaal bewijzen dat er een onvoorstelbaar intelligente en machtige Schepper is.

„De hemelen maken de heerlijkheid van God bekend”

Koning David trok duizenden jaren geleden de volgende conclusie: „De hemelen maken de heerlijkheid van God bekend; en het uitspansel vertelt van het werk van zijn  handen” (Psalm 19:1 [19:2]). In een andere psalm treffen we de uitroep aan: „Hoe talrijk zijn uw werken, o Jehovah! Gij hebt ze alle in wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw voortbrengselen” (Psalm 104:24). *

Een ordelijk geheel, een huis bijvoorbeeld, kan niet vanzelf ontstaan

Waarom heeft God ons geschapen?

De schepping was een uiting van Gods liefde. Als liefdevolle Vader wil hij dat we genieten van het leven en van alle goede dingen die hij voor ons heeft geschapen (Psalm 92:4 [92:5]).

Wat wil het zeggen dat God ons „naar zijn beeld” heeft geschapen? — Genesis 1:26, 27.

God heeft ons geschapen met een mate van de eigenschappen die hij zelf bezit, waaronder het vermogen lief te hebben en wijs, rechtvaardig en creatief te zijn. Hij heeft ons ook vrijheid van keuze geschonken. Als we ervoor kiezen zijn eigenschappen te weerspiegelen, maken we hem gelukkig (Spreuken 23:15). Zoals elke ouder wil God graag intelligente kinderen, kinderen die hun hersenen gebruiken, kinderen met wie hij kan communiceren en met wie hij een zinvolle band kan hebben.

Wat is Gods bedoeling met de mensheid?

Het is Gods bedoeling dat we onze bekwaamheden gebruiken om eensgezind samen te werken tot welzijn van de mensheid (Micha 4:3).

Wat kunnen we van onze Schepper verwachten?

Een goede vader geeft zijn kinderen leiding en onderricht. Het ligt voor de hand dat onze Schepper dat ook zou doen. Heeft hij dat gedaan?

^ ¶7 Zie voor een verdere bespreking over Gods bestaan het boek Is er een Schepper die om u geeft?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.