Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 11

Wat heeft God inmiddels gedaan om ons te helpen?

Wat heeft God inmiddels gedaan om ons te helpen?

„Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen.” — GENESIS 3:15.

GOD heeft stappen gedaan om ervoor te zorgen dat opstand tegen hem nooit meer zal voorkomen.

Wanneer is God begonnen met het aanpakken van de situatie in Eden?

Zodra Adam en Eva gezondigd hadden, sprak God zijn vonnis uit over de schuldige partijen. Hij onthulde ook zijn voornemen om de schade die ze hadden aangericht ongedaan te maken.

Welke strijdvraag werd opgeworpen?

Zoals eerder vermeld trok Satan niet Gods macht in twijfel maar wel Gods recht om te regeren. Satan wil over Gods kinderen regeren.

Waarom is deze situatie te vergelijken met een rechtszaak?

Stel dat een van uw familieleden geen kinderen heeft en de voogdij over uw kinderen wil hebben. Hij spant een rechtszaak aan en beschuldigt u ervan uw kinderen te verwaarlozen en te misleiden. Om de zaak te beslechten en uw naam te zuiveren, zult u bewijzen moeten aanvoeren. Ook uw kinderen zullen moeten getuigen. In dezelfde zin beschuldigt Satan God ervan dat hij liegt. Bovendien worden alle mensen ervan beschuldigd dat ze Hem dienen uit eigenbelang (Genesis 3:4, 5; Job 1:9-11; 2:4, 5).

Bij een belangrijke rechtszaak kost het tijd om de strijdpunten te beslechten

Waarom duurt de zaak zo lang?

Bij een belangrijke rechtszaak kost het tijd om de strijdpunten te beslechten. Maar Gods uiteindelijke vonnis zal een universeel en eeuwig precedent scheppen waardoor zijn naam wordt geheiligd en zijn manier van regeren wordt gerechtvaardigd. En God zal alle schade die Satan heeft aangericht volkomen ongedaan maken, net zoals Hij dat in Jobs geval heeft gedaan (Job 42:10).