Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 19

Hoe ver zal de heerschappij van de Messias zich uitstrekken?

Hoe ver zal de heerschappij van de Messias zich uitstrekken?

„Alle natiën van hun zijde zullen hem dienen.” — PSALM 72:11.

DE heerschappij van de Messias zal leiden tot wereldwijde fysieke en, belangrijker nog, geestelijke zegeningen. „Alle natiën van hun zijde zullen hem dienen. Want hij zal de arme die om hulp schreeuwt, bevrijden, ook de ellendige en al wie geen helper heeft. Hij zal deernis hebben met de geringe en de arme, en de zielen van de armen zal hij redden” (Psalm 72:11-13).

„Aan de overvloed van de vorstelijke heerschappij en aan vrede zal geen einde zijn, op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het stevig te bevestigen en om het te schragen door middel van gerechtigheid en door middel van rechtvaardigheid, van nu aan en tot onbepaalde tijd” (Jesaja 9:7 [9:6]).