Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 20

Hoe kunnen wij in Gods voornemen passen?

Hoe kunnen wij in Gods voornemen passen?

„Laten wij opgaan naar de berg van Jehovah en naar het huis van de God van Jakob; en hij zal ons onderrichten omtrent zijn wegen, en wij willen zijn paden bewandelen.” — MICHA 4:2.

IEDEREEN die dat wil, kan in Gods voornemen passen en een echt zinvol en gelukkig leven hebben. Maar we moeten bereid zijn er moeite voor te doen. Allereerst moeten we meer over God en zijn voornemens te weten komen.

Hoe kunnen we God en zijn voornemens beter leren kennen?

Salomo schreef: „Indien gij mijn woorden aanneemt en míȷ́n geboden als een schat bij u weglegt, om met uw oor aandacht te schenken aan wijsheid, opdat gij uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen; indien gij bovendien om het verstand zelf roept en om het onderscheidingsvermogen zelf uw stem verheft, indien gij ernaar blijft zoeken als naar zilver, en gij er als naar verborgen schatten naar blijft speuren, in dat geval zult gij de vrees voor Jehovah begrijpen, en de kennis van God zult gij vinden” (Spreuken 2:1-5).

Het leren kennen van Gods wil is alle tijd en moeite die ervoor nodig is waard

Let eens op het woordje „indien”. Het wordt drie keer gebruikt. Het is duidelijk dat iemand om „de kennis van God” te verkrijgen, vastbesloten moet zijn om Gods wil te leren kennen en te doen. Het vergaren van die kennis is alle tijd en moeite die ervoor nodig is waard (Spreuken 23:23). Jehovah’s Getuigen willen u heel graag laten zien hoe u kunt verwerven wat Adam en Eva verspeeld hebben. Het zal betekenen dat u in Jehovah’s schitterende voornemen past, dat u een leven leidt zoals oorspronkelijk zijn bedoeling was, tot zijn lof en tot uw eeuwige geluk!