Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 4

Hoe heeft God ons leiding gegeven?

Hoe heeft God ons leiding gegeven?

„Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen.” — JESAJA 48:17.

DE Heilige Schrift is een geschenk van God. Hij heeft getrouwe mannen van het volk Israël onder inspiratie zijn gedachten laten opschrijven. Koning David, die veel van de psalmen heeft geschreven, erkende: „De geest van Jehovah was het die door mij heeft gesproken, en zijn woord was op mijn tong” (2 Samuël 23:2).

Met welke reden heeft God ons de Heilige Schrift gegeven?

De Heilige Schrift geeft niet alleen uitleg over onze geschiedenis en een beschrijving van onze toekomst, maar geeft ons ook de antwoorden op de belangrijkste levensvragen: Waarom leven we? Hoe kunnen we een echt gelukkige toekomst hebben? De antwoorden kunnen we alleen weten doordat onze Schepper, in zijn zorgzaamheid voor ons, ze heeft geopenbaard via de Heilige Schrift, die over God en zijn wetten zegt:

  • „Jehovah zelf geeft wijsheid (...) gij [zult] rechtvaardigheid en recht en oprechtheid begrijpen, de gehele baan van wat goed is” (Spreuken 2:6, 9).

  • „De wet van Jehovah is volmaakt, de ziel wederbrengend. De vermaning van Jehovah is betrouwbaar, de onervarene wijs makend. De bevelen van Jehovah zijn recht, het hart verheugend; het gebod van Jehovah is rein, de ogen stralend makend” (Psalm 19:7, 8 [19:8, 9]).

Het is duidelijk dat God ons de Heilige Schrift voornamelijk heeft gegeven opdat we een gelukkig leven kunnen hebben.

 Hoe weten we dat onze exemplaren van de Heilige Schrift authentiek zijn?

Kopiisten gingen uiterst zorgvuldig te werk

Van oudsher zijn toegewijde mannen als Ezra, „een vaardig afschrijver inzake de wet van Mozes”, uiterst zorgvuldig te werk gegaan om de tekst van de Heilige Schrift te bewaren (Ezra 7:6). De Dode Zeerollen zijn een opvallend voorbeeld van het succes van hun inspanningen. Deze rollen werden begin 1947 ontdekt in grotten bij Qumran. Ze omvatten fragmenten van bijna alle boeken van de Hebreeuwse Geschriften. Hoewel de rollen meer dan tweeduizend jaar geleden werden geschreven, verschillen ze heel weinig van elkaar en van de traditionele Hebreeuwse tekst die nu gebruikt wordt. Professor Geza Vermes, een deskundige op het gebied van de Dode Zeerollen, merkt in dat verband op dat „geen van deze variaties van invloed is op de Bijbelse boodschap zelf”. Die nauwkeurige overlevering bewijst dat onze exemplaren van de Heilige Schrift een getrouwe weergave zijn van de geïnspireerde originelen.

Grot 4 van Qumran, waar de grootste vondst aan fragmenten van de Dode Zeerollen werd gedaan

Komen profetieën werkelijk uit?

Nadat Israël het land was binnengetrokken dat God hun beloofd had, bracht Jozua hun in herinnering dat ’niet één woord van alle goede woorden die Jehovah, hun God, tot hen gesproken had, onvervuld was gebleven’ (Jozua 23:14). Die uitspraak is altijd opgegaan. Waarom? Omdat God kan bewerken dat dingen zich ontwikkelen zoals hij dat wil. Zijn profetieën komen dan ook tot in de kleinste details uit.

Babylon nu

Zo voorzei God Israëls vrijlating uit Babylon, en ook de uiteindelijke verwoesting van die stad. Jesaja schreef dat Babylon moest „worden als toen God Sodom en Gomorra omkeerde. Ze zal nimmer bewoond worden” (Jesaja 13:19, 20). Vanaf die tijd tot en met het einde van de periode van de tweede tempel was Babylon nog een bewoonde stad. Maar binnen enkele eeuwen, lang nadat de Jesajarol uit Qumran werd geschreven, was Babylon geworden wat het nu nog steeds is: onbewoond (Jesaja 13:21). *

^ ¶14 Zie voor meer informatie blz. 27-29 van de brochure Een boek voor alle mensen, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.