Hoe kunt u een gelukkig leven hebben?

Geeft God om uw geluk? Lees wat God heeft gedaan om de hele mensheid van een gelukkige toekomst te verzekeren.

Inleiding

Deze brochure gaat in op belangrijke vragen over hoe we echt gelukkig kunnen worden.

HOOFDSTUK 1

Zullen we ooit echt gelukkig zijn?

Iedereen wil gelukkig zijn. Is het leven nu zoals het bedoeld was?

HOOFDSTUK 2

Wat hebben we nodig om gelukkig te zijn?

Eigenlijk zijn er maar een paar eenvoudige dingen nodig voor een gelukkig leven.

HOOFDSTUK 3

Wie kan ons betrouwbare leiding geven?

Is er echt een Schepper? Zo ja, kan hij ons helpen gelukkig te worden?

HOOFDSTUK 4

Hoe heeft God ons leiding gegeven?

De Heilige Schrift is een geschenk van God. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat ze authentiek is?

HOOFDSTUK 5

Hoe kan Gods leiding ons nu gelukkig maken?

Welke Bijbelse principes helpen gezinnen? Werken ze echt?

HOOFDSTUK 6

Hoe kunnen we God een grotere plaats in ons leven toekennen?

God wil een nauwe band met elk van ons hebben. Lees hoe u hem beter kunt leren kennen.

HOOFDSTUK 7

Welke hoop is er op toekomstig geluk?

Velen vragen zich af of toekomstig geluk mogelijk is. Hoe komt God daarbij in beeld?

HOOFDSTUK 8

Wat had God oorspronkelijk met de mensheid voor?

Welke gelegenheid gaf God het eerste mensenpaar? Wat betekent de keuze die zij maakten voor ons?

HOOFDSTUK 9

Wat is zonde?

Vallen alleen ernstige vergrijpen of het doen van verkeerde dingen onder zonde?

HOOFDSTUK 10

Hoe is zonde van invloed op onze band met God?

Liet God zijn oorspronkelijke voornemen varen toen Adam en Eva in opstand kwamen? Hoe denkt God over onze droevige situatie?

HOOFDSTUK 11

Wat heeft God inmiddels gedaan om ons te helpen?

Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, begon God stappen te ondernemen om de strijdpunten die door hun opstand waren opgeworpen te beslechten en de schade die was aangericht ongedaan te maken.

HOOFDSTUK 12

Waarom heeft God de Thora gegeven?

De Thora maakt deel uit van de manier waarop God openbaarde hoe hij zijn voornemen zou verwezenlijken dat hij in Eden had uiteengezet. Wat betekent dat voor u?

HOOFDSTUK 13

Waarom schreef de Wet slachtoffers voor?

Hoe hielden slachtoffers verband met de vergeving van zonden?

HOOFDSTUK 14

Waarom hebben we een beter slachtoffer nodig?

De Wet schreef slachtoffers voor om verzoening voor zonden te doen. Hoe kunnen onze zonden nu vergeven worden?

HOOFDSTUK 15

Wat zegt de Heilige Schrift over de Messias?

God heeft progressief bijzonderheden over de oorsprong en de rol van de Messias onthuld.

HOOFDSTUK 16

Wanneer zullen Gods beloften uitkomen?

Mensen hebben duizenden jaren op de Messias gewacht. Wat kan ons helpen de tijd van zijn komst vast te stellen?

HOOFDSTUK 17

Gaat de Messias echt een eind maken aan al het kwaad?

Welke veranderingen zal het bestuur van de Messias voor de hele mensheid teweegbrengen?

HOOFDSTUK 18

Welke zegeningen zal de Messias brengen?

Hoe ver zullen de zegeningen van de Messiaanse heerschappij gaan?

HOOFDSTUK 19

Hoe ver zal de heerschappij van de Messias zich uitstrekken?

In hoeverre zal de heerschappij van de Messias tot fysieke en geestelijke zegeningen leiden?

HOOFDSTUK 20

Hoe kunnen wij in Gods voornemen passen?

Om voordeel te trekken van Gods schitterende voornemen moeten we weten wat zijn voornemen is. Hoe kunnen we meer over God en zijn voornemen te weten komen?