Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 1

Zoek Gods leiding voor een gelukkig huwelijk

Zoek Gods leiding voor een gelukkig huwelijk

‘Degene die hen schiep maakte hen bij het begin als man en als vrouw’ (Mattheüs 19:4).

Het eerste huwelijk werd voltrokken door Jehovah a. Hij maakte de eerste vrouw en ‘bracht haar bij de man’, vertelt de Bijbel. Adam was zo blij dat hij zei: ‘Dit is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees’ (Genesis 2:22, 23). Jehovah wil nog steeds dat echtparen gelukkig zijn.

Als je gaat trouwen, verwacht je misschien dat alles rozengeur en maneschijn zal zijn. Maar de realiteit is dat er weleens problemen zullen zijn, ook als man en vrouw veel van elkaar houden (1 Korinthiërs 7:28). In deze brochure staan heel wat Bijbelse principes. Als je die toepast, kan dat je helpen een gelukkig huwelijk en een gelukkig gezin te hebben (Psalm 19:8-11).

1 AANVAARD DE ROL DIE JEHOVAH JE GEGEVEN HEEFT

WAT DE BIJBEL ZEGT: De man is het hoofd van het gezin (Efeziërs 5:23).

Mannen: Jehovah verwacht van je dat je goed voor je vrouw zorgt en lief voor haar bent (1 Petrus 3:7). Hij heeft haar zo gemaakt dat ze je aanvult, en hij wil dat je op een waardige en liefdevolle manier met haar omgaat (Genesis 2:18). Je moet zo veel van je vrouw houden dat je bereid bent haar belangen zwaarder te laten wegen dan die van jezelf (Efeziërs 5:25-29).

Vrouwen: Jehovah verwacht van je dat je diep respect voor je man hebt en hem helpt een goed gezinshoofd te zijn (1 Korinthiërs 11:3; Efeziërs 5:33). Sta achter zijn beslissingen en geef hem je volledige steun (Kolossenzen 3:18). Dat zal je mooi maken in de ogen van je man en in de ogen van Jehovah (1 Petrus 3:1-6).

WAT JE KUNT DOEN:

  • Vraag je partner hoe je een betere echtgenoot of echtgenote kunt zijn. Luister goed en doe wat je kunt om verbeteringen aan te brengen

  • Wees geduldig. Je zult allebei moeten leren hoe je elkaar gelukkig maakt

2 HOUD REKENING MET DE GEVOELENS VAN JE PARTNER

WAT DE BIJBEL ZEGT: Je moet oog hebben voor de belangen van je partner (Filippenzen 2:3, 4). Behandel je partner als iets kostbaars en houd in gedachte dat Jehovah van zijn aanbidders verwacht dat ze ‘vriendelijk zijn tegen iedereen’ (2 Timotheüs 2:24). ‘Ondoordachte woorden zijn als dolksteken, maar de tong van de wijze is genezing.’ Denk dus goed na voordat je iets zegt (Spreuken 12:18). Jehovah’s geest zal je helpen op een vriendelijke en liefdevolle manier te praten (Galaten 5:22, 23; Kolossenzen 4:6).

WAT JE KUNT DOEN:

  • Vraag Jehovah voordat je een belangrijk onderwerp met je partner bespreekt, of je kalm en onbevooroordeeld mag blijven

  • Denk goed na over wat je gaat zeggen en hoe je dat gaat zeggen

3 DENK ALS EEN TEAM

WAT DE BIJBEL ZEGT: Als je trouwt, worden jij en je partner ‘één vlees’ (Mattheüs 19:5). Maar jullie zijn nog steeds twee individuen en hebben allebei een eigen mening. Jullie moeten dus leren om jullie gedachten en gevoelens op elkaar af te stemmen (Filippenzen 2:2). Eenheid is noodzakelijk bij het nemen van beslissingen. De Bijbel zegt: ‘Door overleg zullen plannen slagen’ (Spreuken 20:18). Neem belangrijke beslissingen samen en laat je daarbij door Bijbelse principes leiden (Spreuken 8:32, 33).

WAT JE KUNT DOEN:

  • Praat met je partner over je gevoelens, in plaats van alleen maar je mening te geven of over feiten te praten

  • Overleg met je partner voordat je afspraken maakt

a Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.