Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De demonen zijn moordenaars!

De demonen zijn moordenaars!

Satan en de demonen zijn altijd wreed en gevaarlijk geweest. In de oudheid doodde Satan het vee en de bedienden van de getrouwe Job. Daarna doodde hij Jobs tien kinderen door „een hevige wind” te veroorzaken die het huis waarin zij zich bevonden, verwoestte. Vervolgens sloeg Satan Job met „kwaadaardige zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe”. — Job 1:7-19; 2:7.

In Jezus’ tijd maakten de demonen sommige mensen stom en blind (Mattheüs 9:32, 33; 12:22). Zij pijnigden een man en brachten hem ertoe zich met stenen diepe snijwonden toe te brengen (Markus 5:5). Zij bewerkstelligden ook dat een jongen luid schreeuwde, sloegen hem tegen de grond en ’deden hem hevig stuiptrekken’. — Lukas 9:42.

In vroeger tijden maakten de demonen sommige mensen ziek en deden zij andere stuiptrekken

In deze tijd zijn Satan en de demonen nog altijd bijzonder moordzuchtig. Hun boosaardige  activiteit is zelfs nog toegenomen sinds zij uit de hemel zijn geworpen. Berichten uit alle delen van de wereld getuigen van hun wreedheid. Zij kwellen sommige mensen met ziekten. Anderen vallen zij ’s nachts lastig; zij beroven hen aldus van slaap of laten hen afschuwelijke dingen dromen. Anderen worden seksueel door hen misbruikt. Weer anderen brengen zij tot krankzinnigheid, moord of zelfmoord.

In deze tijd brengen de demonen sommige mensen ertoe gewelddadig te zijn; anderen vallen zij ’s nachts lastig en laten hen afschuwelijke dingen dromen

Lintina, die in Suriname woont, vertelt dat een demon, of boze geest, zestien leden van haar familie heeft gedood en haar achttien jaar lang fysiek en mentaal heeft gekweld. Uit persoonlijke ervaring kan zij vertellen dat de demonen „er plezier in [hebben] hun onwillige slachtoffers tot hun dood toe te folteren”.

Maar Jehovah is in staat zijn dienstknechten tegen Satans aanvallen te beschermen. — Spreuken 18:10.