Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het aardse Paradijs

Het aardse Paradijs

Jehovah zal al het slechte dat Satan heeft veroorzaakt, volledig ongedaan maken. Jehovah heeft Jezus tot Koning over de hele aarde aangesteld. Onder zijn heerschappij zal de aarde tot een paradijs gemaakt worden. — Daniël 7:13, 14; Lukas 23:43.

Jehovah belooft de volgende dingen:

  • VOLDOENDE VOEDSEL: „De aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven; God, onze God, zal ons zegenen.” „Er zal volop koren op aarde blijken te zijn; op de top der bergen zal overvloed zijn.” — Psalm 67:6; 72:16.

  • GEEN OORLOG MEER: „Komt, aanschouwt de activiteiten van Jehovah, hoe hij verbazingwekkende gebeurtenissen op de aarde heeft gesteld. Hij doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde.” — Psalm 46:8, 9.

  • GEEN SLECHTE MENSEN: „Want de boosdoeners zelf zullen afgesneden worden . . . En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn.” — Psalm 37:9, 10.

  •  GEEN ZIEKTE, VERDRIET OF DOOD: „In die tijd zullen de ogen der blinden geopend worden, en zelfs de oren der doven zullen ontsloten worden. In die tijd zal de kreupele klimmen net als een hert, en de tong van de stomme zal een vreugdegeroep aanheffen.” — Jesaja 35:5, 6.

    „En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” — Openbaring 21:3, 4.

In tegenstelling tot Satan en de demonen, liegt Jehovah nooit. Alles wat hij belooft, zal zeker gebeuren (Lukas 1:36, 37). Jehovah heeft u lief en wil dat u in het Paradijs komt dat hij zal scheppen. Neem dus contact op met Jehovah’s Getuigen om meer te vernemen over de schitterende waarheden die in Gods Woord worden aangetroffen. Als u de waarheid in uw leven toepast, zult u bevrijd worden van slavernij aan leugens, bijgeloof en onwetendheid. Na verloop van tijd zult u zelfs bevrijd worden van de slavernij aan zonde en de dood. Zoals Jezus zei: „Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” — Johannes 8:32.