Volg hun geloof na

Wat kunnen we leren van het voorbeeld van gelovige mannen en vrouwen uit de Bijbel?

Tijdbalk

De tijdbalk en de kaarten geven een idee van wanneer en waar deze gelovige Bijbelse personages hebben geleefd.

Een brief van het Besturende Lichaam

Het Besturende Lichaam moedigt iedereen aan dit boek persoonlijk en in gezinsverband te lezen en te bestuderen.

Inleiding

De Bijbel staat vol waargebeurde verhalen over gelovige mannen en vrouwen. Wat kunnen we van hun voorbeeld leren?

ABEL

Hij ’spreekt’ nog steeds tot ons

Wat kunnen we van Abel en zijn geloof leren als er zo weinig over hem in de Bijbel staat?

NOACH

Hij „wandelde met de ware God”

Met welke uitdagingen hadden Noach en zijn vrouw te maken bij het opvoeden van hun kinderen? Waarom hadden ze geloof nodig om de ark te bouwen?

ABRAM

’De vader van allen die geloof hebben’

Hoe liet Abram zien dat hij geloof had? Op welke manieren zou je zijn geloof willen navolgen?

RUTH

„Waarheen gij gaat, zal ik gaan”

Waarom was Ruth bereid haar familie en vaderland achter te laten? Welke eigenschappen maakten haar waardevol in Jehovah’s ogen?

RUTH

Een bijzondere vrouw

Waarom is het huwelijk van Ruth en Boaz bijzonder? Wat kunnen we van Ruth en Naomi leren over het begrip gezin?

HANNA

Ze stortte haar hart bij God uit

Hanna’s geloof in Jehovah hielp haar om te gaan met wat een onmogelijke situatie leek.

SAMUËL

’Hij groeide op bij Jehovah’

Wat was er ongewoon aan Samuëls kindertijd? Wat hielp hem in geloof te groeien terwijl hij in de tabernakel diende?

SAMUËL

Hij volhardde ondanks teleurstellingen

Wij allemaal maken soms problemen of teleurstellingen mee die een beproeving op ons geloof vormen. Wat kunnen we leren van Samuëls volharding?

ABIGAÏL

Ze was een verstandige vrouw

Wat kunnen we leren van Abigaïls moeilijke huwelijk?

ELIA

Hij kwam op voor de ware aanbidding

Hoe kunnen we Elia navolgen als we te maken krijgen met mensen die het niet eens zijn met wat de Bijbel leert?

ELIA

Hij was waakzaam en hij wachtte

Hoe liet de profeet Elia zien dat bidden belangrijk voor hem was terwijl hij wachtte tot Jehovah zijn belofte zou vervullen?

ELIA

Hij vond troost bij zijn God

Door welke gebeurtenissen raakte Elia zo diep in de put dat hij zou willen sterven?

JONA

Hij leerde van zijn fouten

Heb je je net als Jona weleens laten afschrikken door een opdracht die je kreeg? Zijn verhaal leert ons belangrijke lessen over Jehovah’s geduld en barmhartigheid

JONA

Hij leerde barmhartig te zijn

Hoe kan het verhaal van Jona ons helpen eerlijk naar onszelf te kijken?

ESTHER

Ze kwam op voor Gods volk

We hebben moed en geloof nodig om net als Esther zelfopofferende liefde te tonen.

ESTHER

Ze was verstandig, moedig en cijferde zich weg

Hoe cijferde Esther zich weg voor Jehovah en zijn volk?

MARIA

„Zie! Jehovah’s slavin!”

Wat onthult Maria’s antwoord aan de engel Gabriël over haar geloof? Welke andere waardevolle eigenschappen toonde ze?

MARIA

Ze maakte „in haar hart gevolgtrekkingen”

Wat Maria in Bethlehem meemaakte, versterkte haar geloof in Jehovah’s beloften

JOZEF

Een zorgzame vader met een belangrijke taak

Op welke manieren beschermde Jozef zijn gezin? Waarom ging hij met Maria en Jezus naar Egypte?

MARTHA

„Ik heb geloofd”

Hoe toonde Martha een bijzonder geloof, zelfs in een tijd van verdriet?

PETRUS

Hij vocht tegen angst en twijfel

Twijfel kan een krachtige en verwoestende invloed hebben. Maar Petrus overwon zijn twijfels om Jezus te gaan volgen.

PETRUS

Hij bleef trouw ondanks beproevingen

Hoe hielpen Petrus’ geloof en trouw hem correctie door Jezus te accepteren?

PETRUS

Hij leerde te vergeven

Wat leerde Jezus Petrus over vergeven? Hoe bewees Jezus dat hij Petrus had vergeven?

Besluit

Hoe kun je je geloof steeds sterker maken en je hoop duidelijk voor ogen houden?