Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 4

Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

1, 2. (a) Kun je zeggen dat je iemand kent als je weet wat zijn naam is? Leg uit. (b) Wat zeggen mensen over Jezus?

ER ZIJN veel beroemde mensen. Bijna iedereen kent hun naam. Maar als je weet wat iemands naam is, betekent dat niet dat je alles over hem weet of dat je hem persoonlijk kent.

2 Waarschijnlijk heb je weleens gehoord over Jezus, ook al is het 2000 jaar geleden dat hij op aarde was. Maar de meeste mensen weten niet wat voor iemand hij was. Sommigen denken dat hij gewoon een goed mens was. Anderen zeggen dat hij een profeet was. Weer anderen geloven dat hij God is. Wat denk jij? (Zie eindnoot 12.)

3. Waarom is het belangrijk om de waarheid over Jehovah en Jezus te kennen?

3 De Bijbel legt uit waarom het belangrijk is dat je de waarheid over Jezus kent: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus’ (Johannes 17:3). Als je Jehovah en Jezus leert kennen, kun je voor altijd in een paradijs op aarde leven (Johannes 14:6). Als je Jezus leert kennen, leer je ook hoe je een goed leven kunt leiden en hoe je goed met anderen kunt omgaan. Hij is het beste voorbeeld dat we hebben (Johannes 13:34, 35). In hoofdstuk 1 heb je de waarheid over God geleerd. In dit hoofdstuk leer je wat de Bijbel over Jezus zegt.

 WE HEBBEN DE MESSIAS GEVONDEN!

4. Wat betekenen de woorden Messias en Christus?

4 Lang voordat Jezus geboren werd, beloofde Jehovah in de Bijbel dat hij de Messias, of Christus, zou sturen. ‘Messias’ komt uit het Hebreeuws en ‘Christus’ uit het Grieks. Het zijn titels die betekenen dat God die persoon heeft uitgekozen voor een bijzondere taak. De Messias zal ervoor zorgen dat alle beloften van God uitkomen. We zullen in dit boek ook bespreken hoe Jezus je nu al kan helpen. Maar voordat Jezus geboren werd, vroegen veel mensen zich af wie de Messias zou zijn.

5. Geloofden Jezus’ volgelingen dat hij de Messias was?

5 Jezus’ volgelingen wisten zeker dat hij de Messias was (Johannes 1:41). Petrus zei bijvoorbeeld tegen Jezus: ‘Jij bent de Christus’ (Mattheüs 16:16). Welke bewijzen zijn er dat Jezus de Messias is?

6. Hoe heeft Jehovah mensen geholpen om te weten te komen wie de Messias is?

6 Lang voordat Jezus werd geboren, liet God profeten allerlei bijzonderheden over de Messias opschrijven. Dat zou mensen helpen om hem te herkennen. Hoe werkte dat? Stel dat je op een druk station een man moet ophalen die je nog nooit hebt gezien. Als iemand goed uitlegt hoe die man eruitziet, kun je hem herkennen. Zo heeft Jehovah profeten gebruikt om op te schrijven wat de Messias zou doen en wat er met hem zou gebeuren. Omdat al die voorspellingen zijn uitgekomen, kunnen oprechte mensen te weten komen dat Jezus de Messias is.

7. Welke twee voorspellingen bewijzen dat Jezus de Messias is?

7 Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende voorspellingen. Micha voorspelde 700 jaar vóór Jezus’ geboorte  dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden (Micha 5:2). En dat is waar Jezus geboren werd (Mattheüs 2:1, 3-9). Daniël voorspelde wanneer de Messias duidelijk te herkennen zou zijn: vanaf het jaar 29 (Daniël 9:25). En dit zijn nog maar twee van de vele voorspellingen die duidelijk bewijzen dat Jezus de Messias is. (Zie eindnoot 13.)

Bij zijn doop werd Jezus de Messias, of Christus

8, 9. Hoe werd bij Jezus’ doop bewezen dat hij de Messias was?

8 Jehovah heeft heel duidelijk laten weten dat Jezus de Messias is. Hij beloofde Johannes de Doper dat hij hem een teken zou geven om de Messias te kunnen herkennen. Johannes zag dat teken in het jaar 29, toen Jezus zich door hem liet dopen in de rivier de Jordaan. ‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, werd de hemel geopend, en Johannes zag Gods geest als een duif op Jezus neerdalen. Ook kwam er een stem uit de hemel, die zei: “Dit is mijn geliefde Zoon. Ik heb hem goedgekeurd”’ (Mattheüs 3:16, 17). Toen Johannes dat teken zag en hoorde, wist hij dat Jezus de Messias was waar ze op hadden gewacht (Johannes 1:32-34). Op dat moment, toen Jehovah heilige geest aan Jezus gaf, werd hij de Messias. Jehovah had hem uitgekozen om Leider en Koning te worden (Jesaja 55:4).

9 Er zijn dus veel bewijzen dat Jezus de Messias is: voorspellingen in de Bijbel, Jehovah’s eigen woorden  en het teken dat Jehovah gaf toen Jezus werd gedoopt. Maar waar kwam Jezus vandaan? En wat voor iemand was hij?

WAAR KWAM JEZUS VANDAAN?

10. Wat zegt de Bijbel over Jezus’ leven voordat hij naar de aarde kwam?

10 Jezus had al heel lang in de hemel geleefd voordat hij naar de aarde kwam. Micha zei over de Messias:  ‘Zijn oorsprong ligt in oude tijden’ (Micha 5:2). Jezus zei zelf ook dat hij in de hemel had geleefd. (Lees Johannes 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Toen had hij al een sterke band met Jehovah.

11. Hoe komt het dat Jehovah en Jezus zo’n sterke band hebben?

11 Jezus is heel speciaal voor Jehovah. Jehovah maakte hem namelijk voordat hij iets of iemand anders maakte. Daarom wordt Jezus de ‘eerstgeborene van de hele schepping’ genoemd (Kolossenzen 1:15). * Er is nog iets wat Jezus speciaal maakt. Jehovah heeft samen met hem alle dingen gemaakt, maar hij is de enige die alleen door Jehovah werd gemaakt (Kolossenzen 1:16). Daarom wordt hij zijn ‘eniggeboren Zoon’ genoemd (Johannes 3:16). En Jezus wordt als enige ‘het Woord’ genoemd, omdat Jehovah hem gebruikte om informatie aan engelen en mensen door te geven (Johannes 1:14).

12. Hoe weten we dat God en Jezus niet dezelfde persoon zijn?

12 Sommigen denken dat God en Jezus dezelfde persoon zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. In de Bijbel staat dat Jezus werd gemaakt. Hij heeft dus een begin gehad. Maar God, de Maker van alles, heeft geen begin gehad (Psalm 90:2). Jezus is de Zoon van God en hij heeft nooit geprobeerd om gelijk aan God te zijn. De Bijbel leert duidelijk dat de Vader groter is dan de Zoon (lees Johannes 14:28; 1 Korinthiërs 11:3). Alleen Jehovah is ‘God de Almachtige’ (Genesis 17:1).  Hij is de machtigste persoon in het universum. (Zie eindnoot 14.)

13. Waarom noemt de Bijbel Jezus het ‘beeld van de onzichtbare God’?

13 Jehovah en Jezus hebben miljarden jaren samengewerkt. Ze maakten samen de engelen, het heelal en de aarde. Wat zullen ze veel van elkaar zijn gaan houden! (Johannes 3:35; 14:31) Jezus ging qua persoonlijkheid zo veel op zijn Vader lijken dat de Bijbel hem het ‘beeld van de onzichtbare God’ noemt (Kolossenzen 1:15).

14. Hoe kon Jezus als mens worden geboren?

14 Jezus verliet vrijwillig de hemel om als mens op aarde geboren te worden. Hoe kon dat? Jehovah verplaatste Jezus’ leven van de hemel naar de buik van Maria, een maagd. Jezus had dus geen menselijke vader. Dat was een groot wonder! Zo kreeg Maria een volmaakte zoon, die ze Jezus noemde (Lukas 1:30-35).

WAT VOOR IEMAND WAS JEZUS?

15. Hoe kun je via Jezus Jehovah beter leren kennen?

15 Je kunt veel over Jezus, zijn leven en zijn eigenschappen leren door de Bijbelboeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes te lezen. Die boeken worden de evangeliën genoemd. Als je die leest, leer je ook Jehovah beter kennen, want Jezus lijkt heel veel op zijn Vader. Daarom kon Jezus zeggen: ‘Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien’ (Johannes 14:9).

16. (a) Waarover ging Jezus’ onderwijs? (b) Van wie kwam zijn onderwijs?

16 Jezus werd vaak Meester, of Leraar, genoemd (Johannes 1:38; 13:13). Een van de belangrijkste dingen  waarover hij met mensen sprak, was ‘het goede nieuws van het Koninkrijk’. Wat is het Koninkrijk? Het is Gods regering, die vanuit de hemel over de aarde zal regeren. Het Koninkrijk zal veel goeds doen voor mensen die naar God luisteren (Mattheüs 4:23). Alles wat Jezus mensen leerde, kwam van Jehovah. Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mezelf, maar van hem die mij heeft gestuurd’ (Johannes 7:16). Hij wist dat Jehovah het heel belangrijk vond dat mensen het goede nieuws over die regering zouden horen.

17. (a) Waar sprak Jezus met mensen? (b) Waarom deed hij zo veel moeite om anderen over God te vertellen?

17 Waar sprak Jezus met mensen? Overal. In steden, in dorpen en op het platteland. Op de markt, op plaatsen waar God werd aanbeden en bij mensen thuis. Hij wachtte niet tot mensen naar hem toe kwamen maar ging zelf naar ze toe (Markus 6:56; Lukas 19:5, 6). Jezus werkte hard. Hij gebruikte een groot deel van zijn tijd en energie om mensen dingen te leren. Waarom? Omdat God dat graag wilde. En hij was altijd gehoorzaam aan zijn Vader (Johannes 8:28, 29). Jezus ging ook naar mensen toe omdat hij medelijden met ze had. (Lees Mattheüs 9:35, 36.) Hij zag dat degenen die de taak hadden om ze over God en zijn Koninkrijk te vertellen, dat niet deden. Daarom wilde hij zo veel mogelijk mensen over het goede nieuws vertellen.

18. Welke eigenschappen van Jezus vind je het mooist?

18 Jezus hield van mensen en voelde met ze mee. Hij was altijd vriendelijk. Mensen konden makkelijk met hem praten. Zelfs kinderen waren graag bij hem (Markus 10:13-16). Jezus behandelde mensen altijd  eerlijk. Hij vond het vreselijk als anderen dat niet deden (Mattheüs 21:12, 13). Jezus leefde in een tijd dat vrouwen weinig rechten hadden. Ook werden ze vaak respectloos behandeld. Maar hij toonde altijd respect voor vrouwen (Johannes 4:9, 27). Ook was Jezus heel nederig. Zo waste hij een keer de voeten van zijn vrienden, de apostelen. Dat was eigenlijk het werk van een bediende (Johannes 13:2-5, 12-17).

Overal waar mensen waren gaf Jezus onderwijs

19. Jezus wist wat mensen echt nodig hadden en wilde ze helpen. Geef een voorbeeld.

19 Jezus wist wat mensen echt nodig hadden en hij wilde ze helpen. Kijk maar eens naar de manier waarop hij Gods kracht gebruikte: hij deed wonderen om mensen beter te maken (Mattheüs 14:14). Zo kwam er een keer een man met een ernstige huidziekte bij Jezus die zei: ‘Als u het alleen maar wilt, kunt u me rein maken.’ Jezus vond het erg dat die man zo veel pijn had en wilde hem helpen. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het! Word rein.’ Toen werd de man beter (Markus 1:40-42). Wat zal die man gelukkig zijn geweest!

ALTIJD TROUW AAN ZIJN VADER

20, 21. Waarom is Jezus het beste voorbeeld van iemand die gehoorzaam aan God bleef?

20 Jezus is het beste voorbeeld van iemand die gehoorzaam aan God bleef. Wat er ook gebeurde of wat zijn vijanden ook deden, hij bleef trouw aan zijn Vader. Bijvoorbeeld toen Satan hem probeerde over te halen ongehoorzaam te zijn aan God (Mattheüs 4:1-11). Sommige familieleden van Jezus geloofden niet dat hij de Messias was. Ze zeiden: ‘Hij heeft zijn  verstand verloren’ (Markus 3:21). Toch bleef Jezus het werk van God doen. Zelfs toen zijn vijanden hem mishandelden, deed Jezus niets terug maar bleef hij trouw aan God (1 Petrus 2:21-23).

21 Zelfs vlak voor zijn dood, toen hij op een verschrikkelijke manier gemarteld werd, bleef hij trouw aan Jehovah. (Lees Filippenzen 2:8.) Denk eens na over wat Jezus allemaal meemaakte op die dag. Hij werd gearresteerd. Mensen logen voor de rechter en zeiden dat hij God had beledigd. Oneerlijke rechters veroordeelden hem. Hij werd uitgelachen. Soldaten martelden hem en spijkerden hem aan een paal. Terwijl hij zijn laatste adem uitblies, riep hij: ‘Het is volbracht!’  (Johannes 19:30) Drie dagen na Jezus’ dood maakte Jehovah hem weer levend, niet als mens maar als geest (1 Petrus 3:18). Een paar weken later ging Jezus naar de hemel terug en ging hij ‘aan de rechterhand van God zitten’ om te wachten tot God hem Koning maakte (Hebreeën 10:12, 13).

22. Wat werd mogelijk gemaakt doordat Jezus trouw bleef aan zijn Vader?

22 Omdat Jezus trouw bleef aan zijn Vader, kunnen wij voor altijd in een paradijs op aarde leven. Precies zoals Jehovah het had bedoeld. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe Jezus’ dood het voor ons mogelijk maakt om voor altijd te leven.

^ ¶11 Jehovah wordt een Vader genoemd omdat hij de Maker is (Jesaja 64:8). Jezus wordt Gods Zoon genoemd omdat Jehovah hem heeft gemaakt. Ook engelen worden zonen van God genoemd, net als Adam, de eerste mens (Job 1:6; Lukas 3:38).